Finančná kríza alebo morálny problém?

Väčšine z vás asi neušlo, že v posledných dňoch sa stále viac a viac rieši situácia okolo eurovalu, čo veľmi ovplyvnilo aj naše politické dianie na Slovensku.  Aj v súvislosti s týmto sa neustále diskutuje o finančnej, dlhovej alebo hospodárskej kríze, ktorá neustále pretrváva. Nie som v pozícií, aby som si dovolil sa k tomuto celému vyjadrovať, ale vďaka facebooku som narazil na zaujímavú prednášku Doc. Ing. Peter Staněka CSc. z ekonomického ústavu SAV, ktorú vám odporúčam pozrieť, najmä ak vás celá táto problematika zaujíma.

Dovolil som si vybrať jednu jeho myšlienku, ktorá mi utkvela v pamäti. To, čo sa tu celé deje nie je finančná kríza alebo hospodárska kríza, ale morálny alebo etický problém každého z nás. Táto veta stojí naozaj za zamyslenie a podľa môjho názoru sa v nej skrýva kopec pravdy. Samotné video je síce trochu pridlhé, ale tých 24 minút za to rozhodne stojí!

Marek

Naše myšlienky rozhodujú o našom postoji, náš postoj rozhoduje o našich činoch a naše činy rozhodujú o našom živote!

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená. Prosím, vložte vaše meno, email a komentár.