Nie všetci sme právne a odborne zdatní na to, aby sme si mohli založiť vlastnú spoločnosť bez toho, že by nás pri celom procese postretla nečakaná udalosť. Pri úspešnom štarte je nutné dbať na niekoľko dôležitých vecí, ktoré súvisia s podnikaním. Úrady, vypĺňanie rôznych formulárov a samozrejme spomínaná znalosť zákonov.

Služby poskytované profesionálmi

Aby bol celý proces zakladania spoločnosti jednoduchší, využívajú sa služby firiem, ktoré sa na tieto veci špecializujú. Poskytnú vám odbornú pomoc a všetky možné riešenia, ktoré vás krok za krokom privedú do spomínaného cieľa.

Na založenie spoločnosti potrebujete právnu formu, kapitál, predmet podnikania a samozrejme názov. Tieto veci sa radia k tým najzákladnejším kritériám, ktoré  musíte splniť.

Dôležitá listina, ktorá stanovuje všetky podmienky

Založiť musíte spoločnosť spísaním zakladateľskej listiny v prípade jedného vlastníka, pri viacerých je to spoločenská zmluva. V týchto dokumentoch sa dohaduje a stanovuje všetko potrebné na chod novej spoločnosti. Vzťahy, zodpovednosť a výška ručenia.

Základné imanie

Spoločnosť s ručením obmedzeným je forma právnickej osoby a na jej prevádzkovanie musíte zložiť základné imanie. V súčasnosti je to 5000 € a podľa počtu spoločníkov sa táto suma znižuje a zvyšuje. Pred podaním na zápis do obchodného registra je nutné zložiť aspoň 2500 € pri viacerých spoločníkoch a zvyšok sa splatí do 5 rokov od založenia spoločnosti.

Stanovenie sídla spoločnosti

Pri bežnom zakladaní sa spisuje nájomná zmluva o využívaní nebytových priestorov a ich majiteľ potom musí doložiť doklad o vlastníctve, a to najlepšie výpisom z katastra nehnuteľností. Pokiaľ by si chcel podnikateľ ušetriť čas, môže si objednať virtuálnu kanceláriu v Bratislave. Všetky tieto kroky sú v súlade s našimi zákonmi a obe strany majú jednoduchý prístup k potrebným  informáciám.