Personálny rozvoj

12 spôsobov ako nechať prerásť váš vplyv

Predtým však ako sa pokúsite zvýšiť váš vplyv je potrebné si definovať. Čo to vlastne vplyv je?

Je to sila osôb alebo vecí prinútiť pôsobiť alebo vytvárať nejaké podnety pre akciu, správanie, názory a pod.

1. V prvom rade rozpoznajte váš vplyv

Nehľadiac na postavenie, musíte najprv rozoznať, že máte na ľudí vplyv. Niekedy si ani neuvedomujeme dopad, ktorý máme na druhých, ale rozpoznávanie toho, že to naozaj tak  je a viesť sa podľa toho je kľúčové.

Čítať článok

Ako urobiť skvelý dojem

Je pre vás ťažké zoznamovať sa s novými ľuďmi? Spraviť dojem? Opúšťali ste niekedy nejaký rozhovor alebo obchodné stretnutie s pocitmi, že nešlo všetko podľa vašich plánov?

Prvý dojem urobí strašne veľa. Ak je zlý, strácate vaše obchody, kariérne príležitosti a rovnako aj potenciálnych kamarátov a kontakty. Ale ak urobíte prvý dojem skvelý, v živote sa vám bude dariť o trocha jednoduchšie.

Tu máte návod ako spraviť skvelý prvý dojem na ľudí, ktorých stretnete prvý krát alebo na začiatku vášho vzťahu.

Čítať článok

Ako sa naučiť sebadisciplíne

Ak čítate tento článok,  je dosť možné, že patríte medzi ľudí, ktorí držia diétu dva dni a na tretí sa už napchávate obrovskou tablou čokolády. Povedali ste si, že tento víkend upracete vchod pred domom, ale od slov neprešlo k činom a už si to hovoríte skoro štyri mesiace. Rozhodli ste sa, že tento mesiac bude tým, kedy konečne dokončíte podklady potrebné do práce.  Okrem toho, že ste si to povedali ste však s ničím nepohli. Prisahali ste, že skontrolujete vašu E-mailovú poštu do večere. Je však desať hodín večer a stále nič.

Čítať článok

Rešpekt – ako ho získať

Rešpekt je slovo, ktoré by mal vo svojom živote používať každý. Stretli ste už niekedy niekoho, kto bol k vám hrubý a nechoval sa k vám s potrebnou úctou? Ako ste sa cítili? Boli ste nahnevaní? Otrávení? V tomto článku vám s tým skúsim pomôcť a prezradím ako získať rešpekt.

Ak ste človek, ktorý k ľuďom pristupuje s rešpektom tak určite chcete aby sa k vám ostatní chovali rovnako. A viete čo, vek nie je nevyhnutnou podmienkou k tomu aby vás ľudia rešpektovali a ani to nie je žiadny kľúč k získavaniu rešpektu. Poznám veľa ľudí, ktorí sú mladí a sú viac rešpektovaní ako tí starší. Poznám taktiež starších ľudí, ktorých by som nikdy nerešpektoval, pretože ich činy sú za hranicami slušného správania. Všetko je to o vašom správaní a postojoch a vašich skutkoch k druhým.

Čítať článok

Ako sa zlepšiť v komunikácií

Pár týždňov dozadu som bol so známym na obede. Nemôžem si pomôcť, ale v priebehu konverzácie som si uvedomil, že je medzi nami určitá komunikačná bariéra. V kuse ma prerušoval, hoci ja som stále rozprával. Stále mi dával nechcené rady a názory, aj keď som sa ho na nič nepýtal. Po 15-tich minútach bola konverzácia úplne frustrujúca. Po 30-tich minútach som úplne prestal počúvať a pritakával som na všetko čo povedal.
Po stretnutí som spätne premýšľal nad celou situáciou, pretože bolo jasné, že medzi nami boli základné problémy v komunikácií.
Po prvé na strane B bolo nedostatok aktívneho počúvania. Nevnímal, že som sa ho nepýtal na jeho názory a stále si išiel svoje, dokonca aj keď som zvýšil hlas. Bohužiaľ aj keď mal len tie najlepšie úmysly, vydal sa zlým smerom. Na konci som bol tak silno vytočený, že som z rozhovoru vycúval.
Je ľahké viniť ostatných z toho, že sú zlí v komunikácií, slabí poslucháči, alebo slabí rozprávači, ale záležitosť ohľadom komunikácie nie je jednostranná. Nemôžete niekoho viniť z toho, že je zlý v komunikácií, bez toho aby ste v nej neboli zlý aj vy.

Čítať článok

Skutočnosti, ktoré vám zlepšia život

Hovorí sa, že život je taký, akým si ho spravíme. Dúfam, že na konci tohto článku sa vám podarí rozhodnúť sa, či je toto prehlásenie pravdivé.

V živote sa nám raz darí a raz nie. A práve to ako sa vysporiadame s problémami môže tvoriť zásadný rozdiel. Dnes by som vám chcel predstaviť zopár možno pre niekoho drsných skúseností, ktoré som sa naučil zo života.V každej sa nachádza nejaké posolstvo, ktoré keď dokážete úspešne implementovať do vášho života, jeho kvalita porastie.

Čítať článok

1 23 24 25 Scrolujte nadol