Podnikanie

Ako začať podnikať na internete

Začať podnikať na internete si vyžaduje trpezlivosť, ale so šťastím a s nejakým poriadnym počiatočným kapitálom sa to dá. Ja vám dnes ukážem spôsoby, ako podnikať zadarmo alebo pri čo najmenších vstupných nákladoch.

Veci, ktoré budete potrebovať: Kreativita, rozhodnosť, trpezlivosť.

Obor čím sa bude podnikanie na internete zaoberať

Vyberte si nejaké úzke zameranie, ktorým sa bude váš online obchod zaoberať. Malo by to byť niečo, čo máte radi a máte o tom aj nejaké poznatky. Sústredením sa na špecifickú tému vášho predaja získate konkurenčnú výhodu, oproti iným obchodom so širokým zameraním. Týmto sústredením získa váš obchod oveľa väčšiu dôveryhodnosť a dostanete sa do pozície poskytovať viac informácií o určitých druhoch produktov. Zákazníci ocenia úroveň informácií, ktoré poskytujete k daným výrobkom, čo bude koniec koncov nápomocné pri uzatváraní objednávok.

Čítať článok

Podnikanie popri zamestnaní – 5 dôvodov prečo sa oplatí

Či je vaším zamestnaním vyučovanie v škole, postávanie za pásom alebo starostlivosť o deti, nepochybujem, že každý z vás má počas týždňa pár voľných hodín, ktoré by ste chceli využiť oveľa produktívnejšie – napríklad na podnikanie popri zamestnaní.

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, že popri práci začnete s podnikaním? Nápady na podnikanie sú neobmedzené.

Pár rokov dozadu som bol v tom, že podnikanie je iba pre karieristov, ktorých zaujíma len zisk. Neskôr som však na celú situáciu zmenil názor.

Čítať článok

Zmeny v spoločnosti

     Založenie s.r.o.vôbec nie je jednoduchý proces. Treba k nemu vybaviť niekoľko dôležitých dokumentov a navštíviť viacero úradov. Táto skutočnosť odrádza mnohých aj od začatia podnikania. Nemusí to ale vôbec tak byť. Dnes existuje na trhu niekoľko firiem, ktoré sa zaoberajú zakladaním firiem, ktoré následne predávajú. Tieto firmy nemajú žiadne záväzky ani pohľadávky, ich základné imanie je celé splatené, nemusíme sa teda báť vymáhania pohľadávok. Vznikajú výlučne za účelom následného predaja. Klient, ktorý si takúto firmu zakúpi, môže začať podnikať v priebehu niekoľkých dní, bez toho aby bol otrávený vybavovaním a návštevou viacerých úradov.

Čítať článok

Rozhodli ste sa podnikať?

Ak ste sa rozhodli podnikať, môžete tak urobiť dvoma spôsobmi. Prvým spôsobom je podnikanie prostredníctvom živnosti. Nevýhodou tohto druhu podnikania je ručenie za záväzky celým svojím majetkom. Preto je v súčasnosti viac rozšírené a aj viac obľúbené podnikanie prostredníctvom niektorej z obchodných spoločností.

Najčastejšou formou je podnikanie prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným.

K založeniu firmyako sro potrebujeme zakladateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu. V prípade jedného spoločníka je najdôležitejším dokumentom zakladateľská listina, spoločenská zmluva sa uzatvára v prípade viacerých spoločníkov.

Čítať článok

Daňové raje

V súčasnosti, z dôvodu rovnakého daňového zaťaženia pre fyzické aj právnické osoby, je určite viac výhodné podnikať prostredníctvom právnickej osoby.

Zriaďovacie náklady sú síce vyššie, ale na rozdiel od živnosti neručíte za záväzky celým svojím majetkom, a zároveň výhodou obchodnej spoločnosti je to, že ju môžete kedykoľvek predať, a to spravidla so ziskom.

Veľmi zaujímavé je offshore podnikanie. Je možné, že ste o ňom doposiaľ nepočuli, lebo je novinkou na trhu. Rovnako, ako je tablet novinkou medzi technikou. Toner novinkou nie je, ale je nevyhnutný do laserovej tlačiarne.

Čítať článok

Založenie spoločnosti

Založenie spoločnosti vyžaduje vybavenie viacerých dokumentov a náležitostí na potrebných úradoch. Podnikanie formou obchodnej spoločnosti je ale v súčasnosti oveľa výhodnejšie ako podnikanie prostredníctvom živnosti. Najzásadnejšou výhodou oproti živnostenskému podnikaniu je jej ručenie za záväzky.

Živnostník ručí za záväzky svojho podnikania celým svojím majetkom, spoločník hociktorej obchodnej spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu. Množstvo vybavovania spojeného s jej založením však mnohých odrádza.

Čítať článok

Ako založiť s.r.o. ?

Potrebné kroky, ako založiť s.r.o.:

 • spísanie potrebnej zakladateľskej dokumentácie
 • overenie dokumentácie u notára
 • žiadosť o vydanie živnostenského oprávnenia
 • vypracovanie a podanie návrhu na zápis do obchodného registra
 • vyzdvihnutie originálov zápisu
 • registrácia na DIČ

Zadefinujme si tiež základné údaje pre založenie spoločnosti s ručením obmedzeným:

 •  je potrebný výber obchodného mena
 • určenie a preukázanie sídla spoločnosti
 • určenie konateľov spoločnosti
 • určenie spoločníkov a ich vkladov
 • určenie správcu vkladu
 • výber predmetu podnikania spoločnosti

Výber obchodného mena – obchodné meno môže byť ľubovoľné, nemôže sa však zhodovať so žiadnym iným menom, ktoré už je v obchodnom registri zapísané. Platí to aj pre spoločnosti, ktoré nie sú v aktuálnom zozname z dôvodu ich likvidácie alebo konkurzu.

Určenie sídla spoločnostimôže sa nachádzať na ľubovoľnej adrese, musí však byť evidované na liste vlastníctva ako stavba. Preukázanie vlastníctva pre účely obchodného registra sa vykonáva cez súhlas vlastníka so sídlom, alebo prostredníctvom nájomnej zmluvy.

Čítať článok

1 2 3 4 5  Scrolujte nadol