Odporučiť niekomu služby, ktoré sa nedajú príliš overiť je naozaj ťažké. Človek v takomto prípade nemôže mať istotu. V prípade podnikania by to bolo aj dosť trúfalé sa odvážiť niekomu ponúknuť vec, ktorá v podstate nebola overená v praxi. Založiť si virtuálne sídlo je presným opakom takejto situácie. Je to overená kvalita, ktorá sa stretáva s veľkým záujmom aj v našich podmienkach.

Na vytvorenie sídla spoločnosti nepotrebujete spĺňať mesačné lehoty. Je to jednoduchý spôsob, ktorý sa dá aplikovať pre každú spoločnosť. Je to fenomén súčasnej doby, ktorý si podnikatelia vyberajú z praktických a ekonomických dôvodov.

Nie je to len adresa

Virtuálne sídlo je možnosť, ktorá neporušuje žiadny zákon. Legislatíva SR umožňuje našim podnikateľom využívať registračné sídlo, pretože vo svojej podstate spĺňa všetky požiadavky toho klasického. Máte k dispozícii nie len adresu spoločnosti, ktorá sa objavuje na všetkých potrebných dokumentoch. Je to priestor a reálna miestnosť, v ktorej sa pracuje na vybavovaní vašej administratívy. Jediný rozdiel spočíva v tom, že Vy ako podnikateľ nemusíte byť pri tom vôbec fyzicky prítomný.

Služba, ktorá sa oplatí z niekoľkých dôvodov

Registračné sídlo sa postará o všetky záležitosti, ktoré by vás pri podnikaní zbytočne zaťažovali. Tiež nepotrebujete udávať na úradné dokumenty a komunikáciu s klientmi svoju súkromnú adresu. Získate lukratívnu adresu, na ktorej bude vaše obchodné meno a značka vynikať naozaj dobre. Bude to lepšie pre úspech vo vašom podnikaní.

Nepotrebujete zamestnávať ani žiadneho pracovníka, ktorý sa bude starať o správu a údržbu takejto budovy. Tiež vám odpadnú náklady na prenájom nehnuteľnosti, čo je najmä pre začínajúcich podnikateľov veľmi veľká výhoda. Stačí, keď si zaplatíte mesačný prenájom, ktorý je v porovnaní s so všetkými spomínanými nákladmi minimálny.