triky-mozguPravdou je, že ľavá strana mozgu na vás pravdepodobne skúša triky a oberá vás tým o kreatívne nápady. Väčšina sa cíti pohodlne, keď môže niečo systematický budovať na jednotlivých za sebou idúcich krokoch. Jednoducho ísť z bodu A do bodu B. Majú radi kontrolu a poriadok.

Logika vládne ich svetu a náhody pre nich vôbec nie sú príjemné. Myslia si, že vystúpiť z davu je kontraproduktívne a strata času.

Ak aj vy ste v tejto skupine, tento stav myslenia vám pravdepodobne slúži dobre vo všetkých oblastiach, okrem kreativity.

V skutočnosti ste len veľmi pohodlný kvôli ľavej hemisfére mozgu,  ktorá vás dokáže natoľko oklamať, že uveríte, že nie ste kreatívny.

Predtým ako si povieme o trikoch, ktoré na vás ľavá hemisféra skúša, venujme  sa chvíľku teórií ľavej a pravej hemisféry.

Teória ľavej a pravej hemisféry

Dominancia ľavej alebo pravej hemisféry prebieha asi takto: Každá strana mozgu kontroluje rôzne typy myslenia a ľudia väčšinou preferujú jednu stranu viac ako druhú.

Ak je u vás dominantná ľavá hemisféra, štýl vášho premýšľania je logický, sústredený a analytický.

Ak je u vás dominantná pravá hemisféra, ste skôr intuitívny a kreatívny.

Obe strany premýšľania sú rovnako dôležité a keď sa skombinujú, môžu byť veľmi mocné. Pravdou je, že mozog je oveľa komplikovanejší a oveľa viac prepojenejší, ale pokiaľ nie sme nejakými vedcami, v tomto článku sa tým nemusíme zaťažovať.

Táto teória je však stále skvelá, pretože je tak široko známa a nám poskytuje jednoduchý a efektívny spôsob predstaviť si ako používame naše mozgy.

Prečo je kreativita rozhodujúca

Spôsob akým používame mozgy je nielen dôležitý pre naše prežite, ale taktiež rozhoduje o našom úspechu alebo neúspechu.

Náš svet sa veľmi rýchlo mení, a preto sa používanie obidvoch hemisfér stáva stále viac dôležitejšie.

Pravú časť nášho mozgu používame na to, aby sme vytvárali kreatívne nápady a nové prístupy v strategickom myslení.

Silu nášho mozgu musíme zlepšiť.

Z toho dôvodu sa poďme pozrieť na to, aké triky na vás skúša ľavá strana mozgu, aby vás prinútila myslieť si, že nie ste kreatívny.

5 trikov, ktoré na vás skúša mozog

Akonáhle zistíte, ktoré sú to, budete mať oveľa väčšiu šancu sa im vyhnúť.

1.       Obmedzený pohľad

Pohľad z vnútra ľavej strany mozgu môže byť limitujúci. Premýšľanie prebieha priamočiaro.

Začnete v určitom bode (tento bod predstavuje vaše myšlienky) a krok za krokom tento bod nadstavujete. Premýšľanie týmto spôsobom je organizované, kontrolované a v určitých spôsoboch funguje dobre, je však limitované.

Predstavte si premýšľanie v kruhu ( kruh predstavuje stav vášho premýšľania) s množstvom náhodných bodov (body reprezentujú vaše myšlienky) vo vnútri tohto kruhu, ktoré môžu byť prepojené rôznymi novými spôsobmi.

Takéto premýšľanie nie je tak logické, ale vytvára oveľa viac jedinečných prepojení. Ak vaše premýšľanie prebieha takýmto spôsobom, otvára vám to neobmedzené možnosti prísunu kreatívnych myšlienok.

Takýto druh premýšľania je dôležitý najmä v rýchlo sa meniacom prostredí.

2. Priamy = Bezpečný

Pri osvedčených postupoch máme tendenciu cítiť určitú dávku kontroly a bezpečia. Takúto organizovanú štruktúru nám poskytuje práve ľavá strana mozgu. Postupujeme od jedného kroku k druhému.

Sústredíme sa. Výsledok je ľahko predvídateľný. Jediný problém je v tom, že nie je bezpečné sa v takomto stave myslenia zaseknúť.

Práve naopak, nepriamočiary štýl premýšľania sa v dnešnom svete javí z hľadiska prežitia ako bezpečnejší. Je dokázané, že premýšľanie kreatívnymi spôsobmi je veľmi mocná vlastnosť.

3. Logika

Logika je mocná. V prípade ak vystúpime z hraníc logiky, môžeme využiť silu intuície.

Intuícia vyťahuje informácie zo zdanlikov neviditeľných zdrojov, na ktoré nemôžeme poukázať, ale sme s nimi v súlade. Ak premýšľate nepriamočiarym kreatívnym spôsobom, intuícia je vašim vodcom.

4. Časťou ku celku

Skladať dokopy časti za účelom vytvorenia celku je pri budovaní celku nevyhnutné. Zoberiete časti, zoradíte ich a vytvoríte celok.

Niekedy je však výhodnejšie pozrieť sa najprv na celok a potom ho rozdrobiť na menšie časti.

Premýšľanie pravou časťou mozgu sa pozerá najprv na celok. V dnešnom neustále meniacom sa svete potrebujeme práve získať základnú predstavu o celku.

5. Nie ste kreatívny

Ľavá časť mozgu vás klame v tom, že vás núti myslieť si, že nie ste kreatívny a nedokážete prichádzať s novými nápadmi. Ak si na to zvyknete, zostanete zaseknutý v tomto kruhu.

Práve tento fakt sťažuje prerušenie limitujúceho spôsobu premýšľania.

Ak je ľavá strana vášho mozgu dominantnejšia, neprepadajte jej trikom. Pokúste sa otvoriť činnostiam, ktoré vám pomôžu zapojiť pravú stranu.

Pridaním kreatívnej sily do vašej ľavej časti mozgu môžete vytvoriť tajnú zbraň, ktorá bude znamenať úspech v dnešnom rýchlo sa meniacom svete.

dumblittleman.com

 


Ako bude reklama vypadať?
-
Chcete tu reklamu len za 150 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup