Hoci firmu tvorí tím ľudí, ktorý ťahá za jeden povraz a snaží sa o dosiahnutie rovnakého cieľa, každý z nich je iný. Jeden rád hrá tenis, druhý dá prednosť divadlu, tretí by najradšej celý deň saunoval, štvrtý si užíval kurz programovania. Najmä pri veľkých firmách je takmer nemožné vybrať pre každého svojho zamestnanca konkrétny darček, ktorý by rešpektoval jeho osobnosť. A tak to často skončí pri univerzálnych balíčkoch: hrnček, káva, pero, víno. Existuje však darček, ktorý dokonale zohľadňuje jedinečnosť obdarovaného: darčekové poukážky UpCadhoc.

Čo sú darčekové poukážky UpCadhoc

Sociálna politika spoločností dokáže veľké veci: od motivácie zamestnancov cez vyslovenie vďaky až po odmenu za vernosť. To všetko pozitívne vplýva na členov tímu, ktorí sa tak cítia ocenení a tiež ako súčasť tímu. Do tejto politiky patria aj darčeky a odmeny. Práve poukážky UpCadhoc rešpektujú jedinečnosť každého zo zamestnancov a zároveň nerobia rozdiely medzi kolegami. Ako je to možné?

UpCadhoc je darčeková poukážka, ktorú môže každý zamestnanec využiť kedykoľvek chce a na čo chce. Je na rozhodnutí konkrétneho človeka, či sa túto poukážku rozhodne použiť na cestovanie, vstup do wellnessu, online kurz programovania či ku kaderníčke. Spoločnosť Up Déjeuner vytvorila širokú sieť akceptačných miest. Navyše, na požiadanie klienta radi túto sieť rozšíri o konkrétnu prevádzku.

Kde môže obdarovaný poukážky UpCadhoc použiť?

Kdekoľvek na celom Slovensku na mieste, ktoré je označené nálepkou loga Up. Pri vytváraní siete akceptačných miest spoločnosť Up Déjeuner zohľadňovala široký záber záľub a záujmov na základe správania samotných zamestnancov. A tak medzi prevádzky s najväčším zastúpením v akceptačnej sieti patria miesta, ktoré umožňujú kultúrne a športové vyžitie, prinášajú možnosť cestovať, dbať o svoje zdravie a krásu, ponúkajú mediálne služby, prinášajú služby deťom, inštitúcie, ktoré vzdelávajú či ďalšie zaujímavé aktivity. Vďaka tomuto záberu je takmer isté, že poukážka nezostane zabudnutá, ale zamestnanec ju skutočne využije. 

Aké sú možnosti pre zamestnávateľov?

Zamestnávateľ, ktorého možnosť potešiť v darčekovou poukážkou zaujala, si môže  UpCadhoc objednať online, mailom, v zákazníckej zóne i telefonicky. Sám sa rozhodne, či darčekové poukážky budú doručené zamestnancovi na konkrétnu adresu alebo ich rozdá poverený človek osobne. Samozrejmosťou je možnosť výberu nominálnej hodnoty poukážky UpCadhoc: od 2 € do 30 €. Počet poukážok, ktorý sa zamestnávateľ rozhodne darovať, nie je limitovaný. Navyše, môže ich rozdávať jednotlivo, zabalené v šekovej knižke alebo v darčekovom balení. Zamestnávateľ tiež smie siahnuť po personalizácii poukážok: od mena cez venovanie až po logo firmy.

Od 1.1.2022 vstupuje do platnosti zmena v Zákone o dani z príjmov, v § 5 bod 7 o). Zamestnávateľ môže oslobodiť od dane a odvodov nepeňažné plnenie, ktoré poskytol zamestnancovi do výšky 500€ za kalendárny rok. Všetky druhy benefitových poukážok, systém flexibilných benefitov UpBenefia či zývšená hodnota stravného tak môžu byť daňovo výhodnejšie.

Navyše každý zamestnanec môže počas jedného roka: opakovane získať 350 vo forme súťaží (oslobodených od dane)  aj 500€ ako nepeňažný benefit! (nesmie však ísť o to isté plnenie).

Realizujete súťaže o najlepšieho zamestnanca? Najlepšiu dochádzku? Najlepší výkon? Odmeňujte prostredníctvom Up a užívajte si finančné a daňové výhody.

Chcete sa dozvedieť o darčekových poukážkach UpCadhoc viac? Všetko nájdete na stránke up-dejeuner.sk.