Väčšine z vás asi neušlo, že v posledných dňoch sa stále viac a viac rieši situácia okolo eurovalu, čo veľmi ovplyvnilo aj naše politické dianie na Slovensku.  Aj v súvislosti s týmto sa neustále diskutuje o finančnej, dlhovej alebo hospodárskej kríze, ktorá neustále pretrváva. Nie som v pozícií, aby som si dovolil sa k tomuto celému vyjadrovať, ale vďaka facebooku som narazil na zaujímavú prednášku Doc. Ing. Peter Staněka CSc. z ekonomického ústavu SAV, ktorú vám odporúčam pozrieť, najmä ak vás celá táto problematika zaujíma.

Dovolil som si vybrať jednu jeho myšlienku, ktorá mi utkvela v pamäti. To, čo sa tu celé deje nie je finančná kríza alebo hospodárska kríza, ale morálny alebo etický problém každého z nás. Táto veta stojí naozaj za zamyslenie a podľa môjho názoru sa v nej skrýva kopec pravdy. Samotné video je síce trochu pridlhé, ale tých 24 minút za to rozhodne stojí!

[jwplayer config=“marek“ file=“http://www.youtube.com/watch?v=AQuB6CFYPC4″]


Ako bude reklama vypadať?
-
Chcete tu reklamu len za 150 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup