Väčšina podnikateľov má povinnosť viesť si účtovníctvo – otázne však je, či jednoduché, alebo podvojné. V tomto článku vám to objasníme.

Aké druhy účtovníctva poznáme?

Na Slovensku poznáme dva typy účtovníctva, a to jednoduché a podvojné účtovníctvo. Zatiaľ čo v jednoduchom ide iba o zápis príjmov a výdavkov, ktoré sú zdaniteľné, pri podvojnom účtovníctve je to o čosi zložitejšie. Ako už napovedá názov „podvojné“, ide o zápis na dvoch stranách účtovnej sústavy. Teda jeden zápis sa zapíše dvakrát – na strane nákladov aj na strane výnosov.

Ktoré firmy potrebujú podvojné účtovníctvo?

Keďže podvojné účtovníctvo je komplexné a náročné na spracovanie, zväčša si ho firmy nerobia sami, ale vyhľadávajú profesionálnych účtovníkov.

Nie všetky firmy ale potrebujú viesť evidenciu formou podvojného účtovníctva. Povinnosť majú tie spoločnosti, ktoré sú zapísané v obchodnom registri, teda všetky s.r.o., akciové spoločnosti, v.o.s., k.s. a družstvá. Kto, naopak, nemusí účtovať v podvojnej sústave, sú živnostníci, lekári, advokáti, znalci a pod. Týmto podnikateľom postačuje jednoduché účtovníctvo, vedenie daňovej evidencie, alebo uplatnenie paušálnych výdavkov v daňovom priznaní.

Na koho sa obrátiť?

Výber účtovníka či účtovnej firmy nie je jednoduchá záležitosť. Malo by ísť o odborníka s dlhoročnou praxou, dobrými recenziami a s časovým priestorom pre spracovanie vašej agendy. Cena by nemala byť hlavným kritériom, na ktoré sa pozerať, keďže pri lacných účtovníkoch môže ísť o začiatočníkov, alebo o „jednoosobové“ firmy, kde môžu nastať problémy s personálnou kapacitou (napr. účtovník ochorie, ide na dovolenku a pod.).

Spoľahnite sa na dlhoročných odborníkov v tejto oblasti, overenou firmou je napr. TJ-Legal, kde sa venujú daniam a účtovníctvu už vyše 13 rokov a majú mimoriadne dobré recenzie od klientov.