Veľa ľudí rozmýšľa o výstavbe nového rodinného domu a začína výberom projektu. Prehrabáva sa v rôznych katalógoch a ponukách na internete. Ako inšpirácia a motivácia je to celkom dobrý krok. Avšak je dobré sa poradiť s odborníkmi.

Výber pozemku

Je to podstatné kritérium kedy pri výbere pozemku rozhoduje jeho:

  • veľkosť
  • tvar
  • proporcie
  • orientácia na svetové strany;
  • dopravná dostupnosť;
  • vybavenosť inžinierskymi sieťami;
  • svahovitosť
  • podmienky vstupu na pozemok
  • dostatok zelene

Ak ste si vyhliadli pozemok na rodinné sídlo, odporúčame vám overiť si v územnom pláne obce alebo mesta či vaša plánovaná stavba na pozemku bude postavená v súlade s územným plánom.

Dôležité je zistiť, či sa na pozemku nenachádzajú vecné bremená.

Voľba stavebnej firmy a výber projektu

Potom nastupuje stavebná firma, tá ktorá vám poradí a vy sa môžete bez obáv sústrediť na ďalšie kroky pri výstavbe vysnívaného rodinnému domu.

V základe podobne, avšak omnoho náročnejšie je to aj pri vybavovaní stavebných povolení, ak sa jedná o novú výstavbu napríklad pre projekt rodinných domov.

Stavebné povolenie

Budete potrebovať dávku trpezlivosti pri návšteve príslušného stavebného úradu. Avšak všetko sa dá zvládnuť. Prípadne sa informujte vopred na webových stránkach, kde sa dozviete, čo všetko budete na vydanie stavebného povolenia potrebovať.

TIP: plechy na strechu

Po podaní kompletnej žiadosti o vydanie stavebného povolenia so všetkými požadovanými prílohami, s projektovou dokumentáciou a po zaplatení správneho poplatku má stavebný úrad 30 dní na to, aby vydal rozhodnutie o povolení stavby. Stavebné povolenie nadobúda platnosť po uplynutí 15-dňovej lehoty, počas ktorej doň ešte môžu všetky zúčastnené strany zasiahnuť.

Inžinierske služby

Pokiaľ nechcete strácať čas vybavovaním rôznych povolení k stavbe na úradoch aj v tomto smere jestvuje na trhu služba, ktorú ponúkajú profesionálne stavebné firmy – služby v oblasti inžinieringu.

Inžiniering predstavuje jednanie a zastupovanie klienta pred príslušnými úradmi vo vzťahu k príprave potrebných dokumentov a zabezpečeniu stanovísk k stavbe.

Realizácia a výstavba domu

Samotná výstavby domu podľa dohodnutých kritérií. Naším zákazníkom ponúkame aj v tejto fáze možnosť riešenia drobných zmien, taktiež aj pravidelné stretnutia a konzultácie priamo na stavbe a odborné poradenstvo.

Technický dozor

Technický dozor je kontrolná činnosť zameraná na sledovanie, či sa stavba uskutočňuje v súlade s projektovou dokumentáciou, s podmienkami stavebných povolení a iných povolení potrebných pre výstavbu, s technickými normami platnými na území Slovenskej republiky, s právnymi predpismi a s podmienkami zmlúv o dielo, bez ktorých sa nezaobídete aj pri rekonštrukčných prácach na dome.