Tesnenia sú dôležitou súčasťou strojov a technológií, ktoré zabezpečujú ich bezpečný a efektívny chod. Bez správne zvoleného tesnenia a jeho odbornej inštalácie by sa prevádzka strojov stala veľmi komplikovanou a môže spôsobiť zlyhanie zariadenia. V súčasnosti existuje množstvo možností tesnení na trhu, ktoré sa líšia materiálom, tvarom a funkciou. Na výber sú dostupné napríklad tesnenia z gumy, bezazbestových dosiek, plastov, mikroporéznej gumy alebo z plsti. V tomto texte sa budeme venovať vplyvu tesnení na efektivitu strojov, náklady spoločnosti a úniky médií.

Správne zvolené tesnenia zabezpečujú bezpečnosť a efektivitu strojov.

Tesnenia sú neoddeliteľnou súčasťou strojov a zariadení, ktoré zabezpečujú ich bezpečný a efektívny chod. Aj keď sa tesnenia vnímajú ako malá súčasť stroja, majú veľký vplyv na jeho celkový výkon a životnosť. Nesprávne zvolené tesnenia môžu viesť k poškodeniu stroja a dokonca k jeho zlyhaniu. Preto je dôležité, aby boli tesnenia zvolené s ohľadom na ich správnu funkciu, materiál a inštaláciu.

Tesnenia podľa výkresovej dokumentácie

Výkresová dokumentácia je dôležitá súčasť výroby tesnení. Zahrňuje presný popis tesnenia, jeho rozmerov, tolerancií, materiálu a ostatných dôležitých parametrov. Výkresová dokumentácia umožňuje výrobcom tesnení presne určiť požiadavky zákazníka a vyrábať tesnenia podľa ich špecifikácií.

Pri návrhu tesnenia sa musia zohľadniť rôzne faktory, ako sú tlakové a teplotné podmienky, druh a konzistencia média, ktoré má byť tesnenie uzatvorené. Ďalším faktorom, ktorý treba zohľadniť, je veľkosť tesnenia a jeho umiestnenie v danom systéme. Pri správnom návrhu tesnenia sa musí zabezpečiť, aby tesnenie bolo dostatočne odolné a aby vydržalo dlhú dobu.

Výhody použitia tesnení

Pružné či plastické tesnenia alebo lepidlá poskytujú priemyselnému dizajnu a konštrukcii moderné a inovatívne možnosti. Majú mnoho výhod využitia a zákazníci ocenia najmä vysokú kvalitu tesnení a s ňou spojenú spoľahlivosť a odolnosť. Tesnenia dokážu odľahčiť konštrukciu a znižovať náklady. Umožňujú použitie produktov z tejto rady nové možnosti dizajnu či využitie nových, moderných materiálov.

Správna voľba tesnenia je dôležitá pre správny a efektívny chod strojov a s tým súvisiacu bezpečnú a bezproblémovú prevádzku. Nesprávne zvolené tesnenia majú skôr, či neskôr za následok zlyhanie zariadenia. Najčastejšou príčinou tohto nežiaduceho javu býva poddimenzované tesnenie, prípadne tesnenie vyrobené z nevhodného materiálu. Ďalším pomerne častým kameňom úrazu býva jeho neodborná inštalácia. Nedostatočne alebo príliš dotiahnuté, či celkovo zle osadené, hoci aj správne zvolené tesnenie, značne komplikuje prevádzku stroja a systematicky ho ničí.

Rôzne materiály tesnení

Existuje množstvo materiálov, z ktorých sú tesnenia vyrábané. Ponuka materiálov pre ploché tesnenia zahŕňa gumu (NBR, SBR, PU, EPDM, VITON, SILIKÓN, paraguma, Neoprén), tesniace dosky bezazbestové (klingerit), grafity s vložkou z AL, Ni, NEREZ SS316, plasty (PTFE – teflón, PA6, POM – C, PE 1000 a iné), mikroporéznu gumu (EPDM, SILIKÓN, VITON, NBR) a plst. Ponuka produktov zahŕňa tesnenia podľa výkresovej dokumentácie, tesnenia na vodu, kúrenie, plyn, ropné produkty a prírubové tesnenia (DN/PN, nedelené, delené) a tesnenia do armatúr.

Správna voľba tesnenia je dôležitá pre správny a efektívny chod strojov a s tým súvisiacu bezpečnú a bezproblémovú prevádzku. Nesprávne zvolené tesnenia majú skôr, či neskôr za následok zlyhanie zariadenia. Najčastejšou príčinou tohto nežiaduceho javu býva poddimenzované tesnenie, prípadne tesnenie vyrobené z nevhodného materiálu. Ďalším pomerne častým kameňom úrazu býva jeho neodborná inštalácia. Nedostatočne alebo príliš dotiahnuté, či celkovo zle osadené, hoci aj správne zvolené tesnenie, značne komplikuje prevádzku stroja a systematicky ho ničí.