Paradox výberu

Čo je podľa vás lepšie? Ak máte na výber z viacerých možností, alebo keď vám niekto striktne zadá, čo si máte vybrať, alebo robiť? Stavím sa, že väčšina z vás by volila možnosť číslo jedna – mať na výber z viacerých vecí. Čo môže byť ale prekvapujúce, práve táto možnosť môže v niektorých prípadoch do nášho života vniesť menej slobody. Dalo by sa to nazvať akýmsi paradoxom výberu, a presne to skvelým spôsobom vo svojej prednáške popísal Barry Schwartz.

Podľa neho nás totiž možnosť výberu skôr paralyzuje.

Marek

Naše myšlienky rozhodujú o našom postoji, náš postoj rozhoduje o našich činoch a naše činy rozhodujú o našom živote!

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude uverejnená. Prosím, vložte vaše meno, email a komentár.