Život každého z nás je o rozhodnutiach, ktoré formujú náš deň, náš pohľad na vec, naše skúsenosti, naše myšlienky a celkovo náš život.

Existujú niektoré životné rozhodnutia, nad ktorými nemáme kontrolu, rozhodnutia, ktoré za nás robia ostatní – napríklad to kde alebo kedy ste sa narodili, vaše detstvo, vašu základnú školu, atď.

Okrem toho existuje ešte niekoľko ďalších rozhodnutí, ktoré počas svojho života vykonávate.

Na tomto blogu som si pre vás zostavil rebríček 11 významných rozhodnutí, ktoré majú veľký vplyv na to, aby nejako významne zmenili váš život.

1. Rozhodnutie učiť sa

Učenie je rozhodnutie, ktoré vykonávame buď vedome alebo nevedome. Môže to byť klasické chodenie do školy a získavanie titulov alebo samovzdelávanie doma – čítaním kníh, pozorovaním, čítanie nejakých internetových návodov, zapájanie sa do nejakých zmysluplných diskusií, venovanie sa koníčkom, osobné skúsenosti, sebarealizácia, atď. To akú dôležitosť prikladáte vzdelávaniu a to, ako disciplínovaní ste v učení, od toho sa bude odvíjať aj vaša potenciálna zmena v živote.

2. Rozhodovanie sa vo vzťahoch

Priateľstvá, ktoré sa pokúsite vytvoriť a rozhodnutia ako ich budete pestovať, budú mať veľký dopad na váš život. Ešte dôležitejšia je voľba vášho životného partnera. Táto voľba môže rozhodnúť o tom, akým smerom sa váš život uberie. A nakoniec, voľba toho, ako narábate s ostatnými vzťahmi vo vašom osobnom alebo pracovnom živote.

3. Rozhodnutie o tom, akú dôležitosť budete prikladať vášmu osobnému zdraviu

Vaše celkové zdravie je funkciou viacerých vecí – Rozhodnutia ako cvičiť, držať diétu alebo len zdravšie žiť, sú rozhodnutia, ktoré robíte denne a vytvárate si z nich zvyky, bez ktorých si neskôr možno nebudete vedieť predstaviť život.

4. Rozhodnutie o mieste vášho obydlia 

Či si to uvedomujete alebo nie, miesto kde žijete má veľký vplyv na každý aspekt vášho života. Miesto zahŕňa každú dimenziu vášho momentálneho okolia – poriadok v dome, presnú lokalitu v zmysle geografických súradníc, počasie, ľudí, ktorí žijú vo vašom okolí, dostupnosť rôznych zdrojov, atď.

Všetko toto ovplyvňuje vašu dennú rutinu, váš životný štýl, váš spoločenský život, vašu produktivitu, váš pohľad na život, vaše názory, vašu energiu, kreativitu a myšlienky.

5. Rozhodnutie o tom, ako budete narábať s vašimi financiami 

Rozhodnutie o tom, akú dôležitosť budete prikladať vašim osobným financiám, má veľký dopad na kvalitu vášho života. Začnite tým, že sa zamyslíte, ako veľa času a námahy vkladáte do porozumeniu vašim financiám, ako veľa plánujete, ako veľa míňate, ako veľa šetríte, ako veľa investujete a najdôležitejšie, ako často si kontrolujete vaše financie.

6. Rozhodnutie starať sa o deti, a rozhodnutie o spôsobe ich výchovy

Deti znamenajú začiatok novej životnej fázy – tej, ktorá mení skoro každú inú dimenziu vášho života. Akonáhle máte deti, potrebujete robiť rozhodnutia v súlade s ich výchovou a je jedno či sú to rozhodnutia veľké alebo malé. Všetky rozhodnutia, ktoré za ne urobíte, rozhodnú o tom čo z nich vyrastie.

7. Rozhodovanie sa o životných prioritách 

V určitom bode vášho života musíte mať jasno vo vašich prioritách a rozhodnúť sa preto najlepšie, čo si vyžaduje vedieť ich zoradiť podľa dôležitosti. Neexistujú tu zlé alebo dobré veci – je to iba osobné rozhodnutie. Je dôležité, aby ste vedeli, že pre každú prioritu, ktorú sa rozhodnete, existujú dôsledky. Veľké, malé, pozitívne, negatívne, všetky rozhodnutia majú vplyv na váš život dnes a v budúcnosti.

8. Rozhodovanie sa o vašom zamestnaní

Zamestnanie, pre ktoré sa rozhodnete má veľký vplyv na veľa dimenzií vášho života – na vašu dennú rutinu, na hladinu vášho šťastia, ako veľa zarobíte, s akými ľuďmi sa stýkate. No pri rozhodovaní sa nad zamestnaním si musíte položiť ešte jednu závažnú otázku, a to či chcete pracovať sám na seba alebo pre nejakú spoločnosť.

9. Rozhodovanie sa o tom, akú hodnotu budete pripisovať času – vášmu a ostatných

Čas je tá najcennejšia vec v živote každého jedinca. Rešpekt, dôležitosť a hodnota, ktorú mu pripisujete, má veľký vplyv na to, ako sa vám bude dariť, ako budete reagovať na ostatných a ako budú ostatní reagovať na vás.

10. Rozhodnutie o tom, ako budete ceniť samého seba

Toto rozhodnutie má moc zmeniť váš život od základov. Vaše sny, vaše ciele, vaše sebavedomie, váš úspech a taktiež aj to, ako vás budú ostatní vnímať. Je to jedno obrovské a neoceniteľné rozhodnutie, ktoré môže vo svojom živote spraviť každý z vás.

11. Rozhodnutie nerozhodnúť sa

Posledné a najdôležitejšie je rozhodnutie nerozhodnúť sa v žiadnom vyššie spomínaných bodoch.

Je to taktiež vaša voľba, ktorá má potenciál zmeniť váš život.

 


Ako bude reklama vypadať?
-
Chcete tu reklamu len za 150 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup