Máte vo zvyku štartovať rôzne projekty, ale nikdy ich nedotiahnete do konca? Môže sa jednať o nový biznis, ktorý chcete rozbehnúť a pri tom nie ste ani v polovičke podnikateľského plánu. Môže to byť nový album, ktorý chcete vydať, aj keď ešte len skladáte piesne. Rovnako tak nová kniha, ktorú už vidíte na pultoch, a pri tom ste stále zaseknutí na úvodných kapitolách. Ak ste sa rozhodli rozhýbať a pracovať na svojich cieľoch, mali by ste byť na seba hrdí. Pretože „nakopnúť sa“, je prvým krokom k dosiahnutiu vašich cieľov. Veľa ľudí sa totižto zasekne len na uvažovaní, bez potrebnej aktivity a to je ten problém, pretože vaše ciele sa jednoducho len tak z ničoho nič nedostavia. Zamerajme sa však teraz na fakt, že zvykneme radi štartovať nové veci bez toho, aby sme ich dokončili. Každý prípad je od začiatku, až po koniec odlišný. Ak ste sa už niekedy do niečoho pustili, určite ste si všimli, že každý projekt prináša rôzne ciele a nástrahy, ktoré nemusia byť jasné hneď zo začiatku. Príkladom je keď sa vaša prvotná myšlienka vyvinie inak, ako ste spočiatku očakávali. Rovnako sa tak môžu vyskytnúť prekážky, ktoré vás zaskočia. Často sa stáva, že podceňujeme množstvo práce, ktorú musíme vykonať. No a v neposlednom rade sa môžu vynoriť odlišné povinnosti, ktoré vás rozptýlia od vašej práce. Úspešné dokončenie vašich rozbehnutých projektov vyžaduje dôkladné plánovanie a vedomé správanie. V dnešnom článku sa tak zameriame na postrehy, ktoré vám pomôžu úspešne zavŕšiť vaše projekty.

Buďte selektívni vo výbere aktivít

Pred tým ako začnete nový projekt (hlavne veľkého rázu), mali by ste si byť istí, že je to práve to, čo chcete a máte v tom aj dostatočnú záľubu. Osobne sa nepúšťam do aktivít, ktoré ma nezaujímajú. Pretože ak začnete s niečím, čo vás dostatočne nezaujíma, skončíte na pol ceste. Výsledkom je len premrhaný čas a financie, ktoré mohli byť použité na iné účely. Práve z tohto dôvodu, by sme sa mali rozhodovať viac uvedomene o využívaní času a energie.  Mieru súťaživosti môžeme pozdvihnúť tak, že si stanovíme vysokú latku v tom, čo naozaj chceme robiť. Ak nie ste presvedčení o tom, že sa chcete vrhnúť do danej aktivity, môžete do nej skúsiť „ponoriť prst“ a okúsiť tak, či by ste mali záujem. Ak by ste sa rozhodli pre štart nového biznisu, skúste si o tom najskôr prečítať a následne o tom popremýšľať. Ak vám myšlienky o danom projekte stále vŕtajú v hlave, mali by ste sa doň pravdepodobne vrhnúť.

Odhadnite potrebné zdroje

Veľké spoločnosti plánujú využívanie zdrojov, pretože musia vedieť množstvo zdrojov potrebných na realizáciu projektov. Následne tak plánujú pracovnú silu a investovanie. Pre nás to znamená rýchle plánovanie o tom, koľko času a úsilia potrebujeme na danú ideu. Nemusí to byť vyčerpávajúce a podrobné plánovanie, skôr jednoduchšia osnova. Dôvod je mať niečo, čo vás povedie. Následne si tak môžete učiť čiastočné ciele, ktoré vás povedú počas realizácie celého projektu.

Primerane si stanovte váš čas a energiu

Keď už máte vypracovanú osnovu, mali by ste uvažovať realisticky o potrebnom čase a úsilí na jej realizáciu. Snažte sa primerane naplánovať váš čas, zdroje a snažte sa ich integrovať do vášho rozvrhu. Vyznačte si v kalendári potrebný čas. Stanovte si aj určité zásoby, z dôvodu nepredvídaných skutočností. Hlavný dôvod straty nadšenia spočíva v tom, že zvykneme podceňovať množstvo práce, ktorú musíme zvládnuť. Dobré naplánovanie zdrojov vás povedie k správnemu využívaniu energie a očakávaní. Budete si vedomí, že na X práce potrebujete Y hodín a tak budete riadiť všetko okolo seba primerane tak, aby ste dosiahli svoj vytúžený výsledok. To celé povedie k väčšej miere úspechu z celého projektu.

Nebuďte perfekcionisti

Koľko z nás mešká s prácou, pretože musí byť perfektná? Nie je to zlý faktor, ale keď vám túžba po dokonalosti  zabraňuje v dokončení vašich úloh. Je to pre vás výzva. Ak sa zaseknete na určitej úrovni a snažíte sa ju prepracovávať stále dookola, odložte ju a neskôr sa k nej vráťte a s odstupom času budete mať nové pohľady a nápady na realizáciu. Možno si tak po čase uvedomíte, že sa nejednalo až o takú veľkú záležitosť. Ak sa budete konštantne držať svojej osnovy, odhalí sa vám perspektíva nad vašim projektom. Vašou úlohou je dokončiť celý projekt, zamerajte sa tak na výslednú hodnotu. Ak vám perfekcionizmus bráni začať, vyskúšajte nasledovné dve rady. V prvom rade sa snažte rozkúskovať celú prácu na mnoho malých krokov  a zameriavajte sa na ne postupne. Ak to ešte stále nestačí, rozbite ich na úplne mini časti. Čoskoro zistíte, aké jednoduché bolo dosiahnuť daný komplexný cieľ. Druhá rada je zameraná na zostavenie „náhradnej verzie“. Aj keď nebude stáť za veľa, stále lepšie, ako keby ste nič neurobili. Jednoducho sa snažte naštartovať a veci sa povezú samé.

Zaviažte sa tomu

Ak sa už odhodláte sa na niečo vrhnúť, odovzdajte sa tomu. Skúste splniť čokoľvek ste si naplánovali. Držte sa samozrejme aj pri zemi, aby ste boli stále pod kontrolou. Je dôležité položiť si otázku, či sa chcete ísť cez víkend zabaviť na party alebo sa venovať biznisu, ktorý chcete rozbehnúť. Prvá možnosť vám môže poskytnúť chvíľkové nadšenie, ale tá druhá vám prinesie to pravé zadosťučinenie a odmena z nej pôsobí dlhodobejšie.

Zapojte konečnú víziu

Možno sa vám stalo, že ste sa pustili do nového projektu plní energie a nadšenia. Následne ste sa dostali do spletitosti rôznych vecí a energia z vás pomaly, ale iste vyprchávala. No stále ste však boli vzrušení celým projektom, no nie však z rôznych maličkostí, ktoré časom poprichádzali. Na konci je to krásny, nový dom, ktorý hľadáte a nie tehly a cement, ktoré tvoria základy. No tie tehly a cement tvoria neodlučiteľnú súčasť celého krásneho domu, ktorý je konci. Každá maličkosť, ktorou sa zaoberáte v konečnom dôsledku tvorí to, čo je vo vašej konečnej vízii. Je však veľmi jednoduché stratiť víziu, hlavne v dôsledku zaneprázdnenia dennými malými úlohami. Hlavným problémom je teda fakt, že konečná vízia uniká, takže ju musíme prinavrátiť fyzicky aj psychicky. Snažte sa tak obklopiť konkrétnymi vecami, ktoré vám pripomenú vašu konečnú víziu ako sú napríklad fotky, rôzne zmenšené modely alebo jednoducho objekty, ktoré reprezentujú ciele. Všetky dané položky pôsobia na vedomie aj podvedomie a budú tak aj stimulovať vašu činnosť. Jedná sa doslova o environmentálne posilnenie do práce, ktoré je veľmi efektívne, pretože pôsobí bez vašej námahy.

Vyberajte najzábavnejšiu cestu

Najjednoduchšia a najmenej namáhavá cesta ako úspešne dokončiť všetky projekty, je určiť si voľnosť v tom, čo chcete robiť. V druhom a treťom bode som spomínal vytvorenie osnovy toho, čo musí byť hotové, krok za krokom. Najskôr prvá úloha, následne druhá, tretia a tak ďalej. Znie to celkom priamo a jednoducho, nemyslíte? S postupom času ale zistíte, že to nie je najprínosnejšie. Myslím to tak, že niekedy máte jednoducho náladu a chuť vrhnúť sa napríklad na druhú alebo tretiu úlohu, aj keď v osnove stojí prvá. Nejedná sa teda o vynechávanie úloh, skôr zameranie sa na to, na čo sa v danej chvíli cítite a následne sa tak môžete vrátiť. Ide o určitú flexibilitu, ktorá z celého projektu vytvorí určité dobrodružstvo. Berte to tak, že sa nachádzate v cukrárni a môžete si vybrať presne ten zákusok, na ktorý máte práve chuť. V podstate tak pracujete na vašich cieľoch, takže napredujete. Nezáleží teda na tom, že nejaký bod z osnovy nie je splnený v poradí, je to len dočasné. Ak si teda vyberiete úlohu, o ktorú máte v danej chvíli záujem, vaše nápady a myšlienky sa budú vynárať jednoduchšie a tak sa celá zrýchli celá práca.

Sledujte svoj pokrok

Sledovanie vášho pokroku vám pomôže pochopiť ako sa vám daný projekt darí. Pomáha to držať krok. Vytvorte si osnovu projektu, ktorá bude obsahovať vaše ciele a stav. Špecifikujte si kľúčové ukazovatele výkonnosti (KUV), ktoré chcete dosiahnuť. Ak je vašim cieľom zhodiť pár kíl, KUV bude vaša váha, percentá tuku a výkonnosť počas cvičenia. Ak je vaším cieľom úspešný biznis, KUV budú zákazníci, príjmy a čistý zisk. Snažte sa tak spraviť prehľad o svojom počínaní každý týždeň. Aké % vašich konečných cieľov ste dosiahli? Ste na ceste ich naplnenia? Prečo alebo prečo nie? Aké sú nasledujúce kľúčové body? Aký je váš cieľ pre nasledujúci týždeň? Sledovanie vás udržiava na ceste za naplnením vašich cieľov.

Oslavujte, ak ste niečo dosiahli

Množstvo povinností nás zvykne dosť často odradiť. Niekedy nám to pripadá tak, že ani nezáleží na tom, ako veľa času vynaložíme a aj tak to nedosiahneme. Množstvo práce sa prevyšuje a my v polovici rezignujeme. Treba si ale uvedomiť, že všetko čo ste doteraz zvládli je úspech. Mnoho z nás zvykne zdôrazňovať, že posledná úloha v osnove je najdôležitejšia, ale to, čomu sa momentálne venujete, alebo ste práve vykonali vás posúva ku konečnému produktu. Takže to oslávte. Oslavujte proces, oddych, prácu, súťaž, jednoducho všetko. Zamerajte sa na príležitosť nabitia a preskupenia. Ak ste pripravení, pokračujte vo vašej práci, pretože ju robíte skvele.

Nenúťte sa do niečoho, čo nefunguje

Niekedy sa stáva, že stratíte záujem o cieľ, je to normálne. My sa meníme a rovnako tak aj naše ciele, záujmy. Nápady a inšpirácie získavame neustále po celý čas. Niektorí ľudia cítia nedokončenie niečoho, ako stratu námahy a času. Nútia sa tak dokončiť rozbehnuté veci. Osobne si myslím, že to závisí od situácie. Myslím si, že nech ste už obetovali akékoľvek úsilie, jedná sa o utopené náklady a nemalo by to ovplyvňovať vaše rozhodnutie o pokračovaní alebo konci. Možnosti, ktoré by mali ovplyvňovať vaše rozhodnutie sú úspechy, ktoré môžete zožať a potrebné úsilie, ktoré je treba zapojiť. Ak vám to aj tak nepomáha, radím vám nechať to tak a posunúť sa na ďalšiu vec, aby ste zbytočne nemrhali časom a energiou. Môže vám to pripadať, že zanechať takú prácu je veľká škoda, ale nie je to až také hrozné. Ste schopní dosiahnuť viac ako si myslíte. To čo ste doteraz dokázali, je len malý kúsok toho, čo môžete dosiahnuť. Keď sa budete držať toho, čo ste robili, bude vás to len bude oberať o potenciálne dobro, ktoré prichádza. Udajte si povolenie vzdať sa toho, čo robíte ak to nevychádza a môžete tak naraziť na mnoho ďalších nasledujúcich príležitostí. Nie, že sa samozrejme vzdáte všetkého, čo robíte kvôli strate záujmu. Jedná sa o rovnicu úžitkov a nákladov. Ak máte úlohu na 99% spravenú a úžitok presahuje náklady, tak sa to snažte dokončiť.

A ako ste na tom vy s dokončovaním vecí?

zdroj:http://celestinechua.com/blog/how-to-finish-what-you-start/

 


Ako bude reklama vypadať?
-
Chcete tu reklamu len za 150 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup