Každá špedičná spoločnosť má špecifické vlastnosti, formujúce spôsob jej podnikania. Pre dosiahnutie úspechu je v súčasnosti potrebné ponúkať služby na profesionálnej úrovni, vďaka ktorým klientela zistí, že sa na firmu môže kedykoľvek spoľahnúť. Chcete vedieť, aké kroky dokážu skvalitniť špedičné služby? Ponúkame 4 rady, ako sa na tomto trhu stať úspešným.

1.     Zreteľný prehľad služieb: Nezavádzajte v ponukách

Preprava zásielok sa nezaobíde bez vzájomnej komunikácii medzi sprostredkovateľom a zákazníkom. Ak špedičná firma začne dávať sľuby, ktoré sa nedajú dodržať, do značnej miery ohrozí svoju reputáciu. Zavádzanie či nedodržanie záväzku nie je cesta k úspešnému podnikaniu. Do portfólia svojich služieb zaraďte len také činnosti, ktoré dokážete naozaj splniť. Neprofesionálna firma s tendenciou vytvárania dezinformácií vyvolá u verejnosti rozhorčenie a pocit nedôvery. Naopak spoľahlivá špedičná spoločnosť dosahuje trvalý úspech na základe „poctivej politiky“.

2.     Spolupracujte s partnermi na globálnej úrovni

Úspešná špedičná spoločnosť poskytuje svoje služby nielen na vnútroštátnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Aj z tohto dôvodu je podstatne dôležité, aby si vytvorila globálne prepojenie a dobré vzťahy s inými partnermi. Pokiaľ ide o zahraničný obchod, je veľmi náročné, až takmer nereálne, aby mal špeditér vlastné zastúpenie po celom svete. Čím viac spoľahlivých partnerov, tým širšiu ponuku môže ponúknuť zákazníkom.

Koordinácia s partnermi a subdodávateľmi je významná pri využití takmer každej formy nákladnej dopravy – či už ide o medzikontinentálnu lodnú, leteckú, alebo cestnú dopravu. Takýto spôsob spolupráce dokáže vytvoriť značný komfort pre zákazníkov, napríklad pri zabezpečení odvozu tovaru z lodného prístavu priamo k príjemcovi, či preprava zásielok do letiskového skladu.

3.     Využívajte inovácie na šp od konkurencie

V dnešnom digitálnom svete sa nové technológie dostávajú do popredia takmer každý deň. Špedičná firma má príležitosť vyniknúť nad konkurenciou tým, že bude držať krok s inováciami. Vďaka pokrokovým službám špedícia vyrieši potenciálne problémy s meškaním, ktorým niekedy čelí každodenná preprava zásielok. V záujme úspechu v oblasti zasielateľstva sa treba zamerať predovšetkým na kreatívne myslenie, ktorého konečným cieľom je vytvoriť rýchlejšie a efektívnejšie logistické riešenia pre zákazníkov.

Môžeme spomenúť napríklad skladovanie zásielok, kde moderné, digitálne technológie uľahčia prehľad celkového tovaru v sklade. Zamestnanci sa k nim vo výsledku dostanú jednoduchším spôsobom, čím urýchlia časť logistického postupu. Špedícia by tiež nemala zabúdať na inštaláciu kamerových systémov, ktoré ochránia sklad pred krádežou.

4.     Zabezpečte flexibilný vozový park

Pravidelná preprava zásielok si vyžaduje voľbu najoptimálnejšej možnosti zo všetkých typov vozidiel, ktoré má špedícia k dispozícii. Niektoré balíky sú náchylné na vyššiu teplotu a teda rýchlo podliehajú skaze. Ak má zákazník záujem o transport takéhoto tovaru, špedičná firma by mala disponovať príslušnými chladiarenskými vozidlami. Flexibilný vozový park je dôležitý aj z hľadiska hmotnosti a objemu zásielok.

Na menší počet balíkov s nižšou hmotnosťou postačí skriňová dodávka – tento typ cestného nákladného vozidla sa zároveň hodí do centra miest a obcí, kde by manipulácia s kamiónom bola komplikovaná. Realizácia prepravy nákladu o vyššej hmotnosti sa uskutočňuje za pomoci vozidiel s vysokou nosnosťou. Patria sem napríklad plachtové dodávky, ťahače s návesom, či kamiónové súpravy.