Je všeobecne známe, že investovanie do zamestnancov je niekoľkokrát prínosnejšie, ako investovanie do zariadení a technológií. A vôbec najlepšie je spojiť tieto dva aspekty do jedného a zabiť tak dve muchy jednou ranou. Pýtate sa, čo by ste aj vy mohli v tomto smere urobiť? Povieme si o tom v našom článku. Odmenou vám bude vyššia efektivita práce a spokojní zamestnanci.

Investovanie do interiéru

Na Slovensku nie je nič nezvyčajné, že každá novinka, hoci dobre mienená, sa neprijíma ľahko. Avšak žijeme v modernej dobe a pokrok je potrebný v každej oblasti, aj na pracovisku.

Pokiaľ sa rozhodujeme o tom, ako investovať do vlastných zamestnancov, je prvým krokom zlepšenie pracovného prostredia. V tomto smere je ideálnym začiatkom zmena interiérového dizajnu kancelárií. Nebráňte sa ohľadom toho kreativite a odvážnym nápadom, veď všetky výborné inovácie boli spočiatku odmietané, no nakoniec slávili veľký úspech.

Super príkladom sú napríklad firmy ako Google či Facebook. Zamestnanci sa v týchto spoločnostiach necítia ako v práci, ale ako doma či v dôverne známom prostredí. A presne to je cieľom – fantastický spôsob ako zlepšiť pracovnú atmosféru a zvýšiť pracovnú efektivitu.

Vedeli ste, že..

…priestorové usporiadanie kancelárií často nezodpovedá potrebám zamestnancov? A práve to je väčšinou dôvodom nízkej pracovnej efektivity. V moderných kanceláriách (open office…) sa preto dizajn kancelárskych priestorov prispôsobuje potrebám ľudí a nikdy nie naopak.

Prirodzene, v súvislosti so zmenou dizajnu interiéru je najdôležitejšie vyberať iba kvalitný kancelársky nábytok. Vždy ho vyberajte podľa jeho predpokladanej funkcie a dizajnových potrieb. V tomto smere určite nie je na škodu poradiť sa so skúseným interiérovým dizajnérom.

Investovanie do moderných biometrických technológií

Moderné informačné systémy na pracovisku sú krásnym príkladom toho, ako spojiť investovanie do zamestnancov s investovaním do technológie a zariadenia. V súčasnosti sa do popredia dostávajú najmä biometrické systémy do firmy, ktoré v porovnaní s papierom alebo dochádzkovými kartami prinášajú celý rad výhod.

Biometrické systémy sú spoľahlivé, umožňujú jednoduchú dochádzku času, sú komfortné na používanie, bezpečné a v neposlednom rade šetria financie a pracovný čas. Medzi najpoužívanejšie patria pritom nasledovné:

  • Bezkontaktné terminály
  • Biometrické terminály
  • Turnikety
  • Riadenie prístupu
  • Obchôdzkové čítačky

Investovanie do firemného loga a potlače

Nosenie firemnej uniformy je prirodzene dobrovoľné. Avšak v súčasnosti, v období tvrdej podnikateľskej konkurencie, je čoraz dôležitejšie budovať povedomie o spoločnosti. Do popredia sa tak dostáva najmä potlač oblečenia pre zamestnancov, ktoré môže zamestnanec využiť aj doma v rámci voľného času.

Firemné logo na odeve totiž nenúteným spôsobom vytvára povedomie o značke a pôsobí ako chodiaca reklama na spoločnosť. A to prináša benefit nielen pre zamestnanca, ale aj pre celú spoločnosť. Pochopiteľne, firemnú potlač je výhodné použiť nielen na oblečenie, ale napríklad aj na bezpečnostné pomôcky. Aj ochrannou prilbou s logom môžete zvýšiť povedomie o vašej spoločnosti.

Investovanie do vzdelávania

Bežnou praxou v mnohých firmách je rotácia zamestnancov od jednej pozície k druhej. Zabraňuje sa tým monotónnej činnosti a zamestnanec sa tak má možnosť oboznámiť s celým procesom fungovania firmy. To však nestačí.

Rovnako dôležité je totiž aj investovanie do vzdelávania zamestnancov. Samozrejmosťou by mali byť rôzne školenia zamerané na biznis potreby spoločnosti, osobnostný rast zamestnanca a na konkrétne potreby vykonávania danej funkcie.

Ich prirodzenou súčasťou sú aj workshopy či digitálne kurzy a interaktívne školenia. Investovanie do vzdelania sa vám mnohonásobne vráti prostredníctvom zvýšenia efektivity práce a lepších kvalifikačných predpokladov zamestnancov pre výkon ich funkcie v spoločnosti.

Investovanie do home office práce

Jedným z dôsledkov koronakrízy je fakt, že mnohé spoločnosti začali preferovať prácu z domu. Pôvodne síce mnohé z nich plánovali home office iba na nevyhnutný čas trvania krízy, no po jej skončení sa už k pôvodnej forme nevrátili. Home office práca totiž ponúka mnohé benefity výhodné nielen pre zamestnancov, ale aj pre spoločnosť samotnú (šetrenie energiami na pracovisku, šetrenie nákladov za dopravu do zamestnania…).

V čom spočíva investovanie do home office práce? Napríklad môže ísť o nákup výpočtovej techniky pre zamestnancov na jej používanie z domova, či preplatenie časti nákladov za internet. Aplikácie na komunikáciu na diaľku ako napríklad Webex, Microsoft Teams alebo Skype, ponúkajú v tomto smere obrovské možnosti.