Rekreačné poukazy sú zo zákona v platnosti od 1.1.2019. Ich cieľom je priniesť zamestnancom benefit v možnosti absolvovania rekreácie na území Slovenska za zvýhodnenú cenu. Zároveň tak majú podporiť domáci cestovný ruch.

Pre účtovníctvo zamestnávateľov to je však nový náklad, ktorému sa nevyhnú ak spĺňajú kritéria.

Kedy majú zamestnanci nárok na rekreačný poukaz?

Zamestnanci môžu požiadať firmu o príspevok na rekreáciu vtedy, keď sú splnené 2 podmienky. Prvá je tá, že firma musela za posledný rok zamestnávať viac ako 50 zamestnancov.  

Druhú musí spĺňať zamestnanec a to tak, ak vo firme pracuje nepretržite aspoň 24 mesiacov.

Ak sú tieto podmienky splnené, zamestnanec má nárok na príspevok na rekreáciu. Nepotrebuje súhlas od zamestnávateľa. Musí však dodržať určité podmienky.

Podmienky pre získanie príspevku na rekreáciu

Zamestnávateľ je povinný preplatiť časť nákladov len vtedy, ak je rekreácia absolvovaná na území Slovenska.

Celková hodnota rekreácie nesmie prekročiť 500€, či už jednorázovo alebo rozdelená na viackrát v priebehu roka. Každý pobyt však musí trvať aspoň 2 noci.

Zamestnávateľ z tejto sumy prepláca 55%, čo je maximálne 275€ ročne.

Ak rekreácia prekročí sumu 500€, zamestnávateľ nemusí preplácať nič.

Pri skrátenom pracovnom úväzku sú podmienky rovnaké, no výška maximálneho príspevku je polovičná. Teda rekreácia nesmie prekročiť sumu 250€ a z nej preplatí zamestnávateľ polovicu, čo je 137,5€.

Netreba zabúdať aj na to, že dané stredisko alebo hotel musí prijímať a akceptovať rekreačné poukazy. Inak zamestnávateľ nemusí preplatiť rekreáciu.

Zamestnávateľ má 2 možnosti, rekreačný poukaz alebo príspevok na rekreáciu

Každý zamestnávateľ, koho sa rekreačné poukazy týkajú má 2 možnosti, ako ich svojim zamestnancom dať.

Buď je to formou elektronického rekreačného poukazu, ktorý funguje ako karta. Z nej môže zamestnanec čerpať. Nevýhodou pre zamestnávateľa je to, že za túto kartu musí zaplatiť sprostredkovateľovi.

Druhá možnosť je príspevok na rekreáciu, kedy zamestnávateľ spätne preplatí časť rekreácie na základe faktúry za pobyt. Zamestnávateľ takto vyplatí príspevok vtedy, keď nastane najbližšia účtovná závierka, teda výplata.

Ako účtovať rekreačné poukazy?

Príspevky na rekreáciu sú zo strany zamestnávateľov oslobodené od dane z príjmov. Je to teda výdavok, ktorý bude znižovať základ dane z príjmov.

Stále však ide o náklad s ktorým treba počítať pre spracovanie miezd. Príspevok na rekreáciu sa účtuje až po predložení dokladov.

Ak ale zamestnávateľ poskytuje rekreačné poukazy, musí ich najprv kúpiť a zaúčtovať aj samotnú kúpu.

Najlepším riešením je pre zamestnávateľa zveriť účtovníctvo a veci s tým spojené účtovníckej firme. Takto si zabezpečí, že bude všetko správne a v súlade so zákonom.


Ako bude reklama vypadať?
-
Chcete tu reklamu len za 150 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup