Pri podnikaní sa určite často stretávate s problémami, ktoré rieši právna kancelária, resp. obchodný právnik. Ak ste ale začínajúci podnikateľ a máte menšie právne znalosti, zrejme tieto situácie ešte nepoznáte a skôr uvažujete o pomoci od právnika iba v prípade advokátskeho zastúpenia pri právnych sporov. Právnická kancelária je však skvelým pomocníkom, ak sa chcete vyznať v zložitých právnych úpravách týkajúcich sa vášho podnikania alebo ak chcete vstúpiť na nové či zahraničné trhy. A ušetrí vám kopec času i prostriedkov.

Kedy teda môžete právne služby pre firmy využiť aj vy?

Založenie firmy a živnosti

V tomto prípade nejde o právnu pomoc a jednotlivé úkony nie sú až tak náročné. Právnická kancelária vám však ušetrí kopec času, ktorý môžete venovať do úplne iných činností na začiatku podnikania, ako riešenie dodávateľov, obchodných partnerov, zariaďovanie prevádzky či kancelárie, najímanie nových ľudí a podobne.

Všetko behanie po úradoch, nahlásenie do poisťovní a ďalšie registrácia za vás tak vybaví právna kancelária alebo jej zložka či samostatná firma, ktorá sa špecializuje na zakladanie firiem.

Úpravy v obchodnom či živnostenskom registri

To isté platí pri úpravách obchodného mena, sídla podnikania, úprave predmetov podnikania či zmena mena u živnostníka. Ide opäť o jednoduchú záležitosť, kde stačí zadať základné údaje, čo chcete zmeniť a právna kancelária  alebo špecializovaná firma to za vás vybaví rýchlo a kompletne bez toho, aby vás ukrátila o nejaký čas.

Právne poradenstvo

Pod právne poradenstvo, ktoré sme zmienili aj v úvode, spadá veľké množstvo poradenských činností. Týkajú sa najmä zákonov a ich využitia v podnikateľskej praxi – čo je veľmi dôležité, pretože právnik má byť tá osoba, ktorá vám vysvetlí nielen znenie zákona, ale aj jeho fungovanie v praxi.

Ide jednak o právnu úpravu ohraničujúcu možnosti podnikania v danej oblasti, napr. pri prevádzkovaní jedálenských zariadení, herní a podobne. Ale aj o právnu úpravu týkajúcu sa daní, účtovníctva či personalistiky. Skúsený právnik vám vie v týchto oblastiach veľmi dobre poradiť a svoje rady demonštrovať aj na adekvátnych právnych skúsenostiach.

Zmluvy s obchodnými partnermi

Ďalšia oblasť, v ktorej sa bez právnika nezaobídete. Neoplatí sa zmluvy s obchodnými partnermi, dodávateľmi či odberateľmi nechávať neoverené právnikom. A to najmä ak sa týkajú vyšších finančných plnení či prislúchajú k nim vysoké sankcie. Obchodný právnik je v tomto prípade nevyhnutný.

Zmluvy nechávajte právnickej kancelárii zameranej na obchodné právo vypracovať, ale aj skontrolovať, ak ich vypracuje druhá strana. Nejde väčšinou o nákladné položky, dobrý právnik skontroluje a doplní vašu zmluvu za čas kratší ako jednu hodinu.

Vypracovanie obchodných podmienok a GDPR na webstránke

Ak máte webstránku, čo je viac ako pravdepodobné, hneď sú tu dva dokumenty, ktoré zrejme od právnika budete potrebovať. V prvom rade sú to všeobecné obchodné podmienky, ktoré musíte mať, ak prevádzkujete e-shop či ponúkate aj nejaké služby prostredníctvom vášho webu.

Ochrana osobných údajov podľa nariadenia GDPR sa týka tiež úplnej väčšiny webstránok. A to najmä v tom prípade, ak využívate meracie kódy na online marketing, ktoré si udržiavajú údaje o užívateľovi, aby ste na základe nich mohli vyhodnocovať úspešnosť stránky alebo cieliť na neho reklamu. A tiež v tom prípade ak sa na vašom webe nachádzajú formuláre či polia, kde ľudia neanonymne vpisujú svoje osobné údaje – napr. kontaktné formuláre či neanonymná diskusia.

V oboch prípadoch sa neodporúča vypracovanie obchodných podmienok ani GDPR  podľa nejakých všeobecných podkladov na internete. Každý web má totiž svoje špecifiká a tie musia byť uvedené v jednotlivých bodoch VOP alebo GDPR dokumentu.

Právne zastúpenie pri obchodnom spore

Poslednou spomenutou, ale vôbec nie poslednou možnosťou pomoci od obchodného právnika je právne zastúpenie v prípade obchodného právneho sporu.

Práca právnika ale nezačína až na pojednávaní. Šikovný právnik, advokát sa vždy vopred vhodne pripraví a vykoná všetky kroky preto, aby ste v obchodnom spore uspeli. V prvom rade ale dobrý právnik vie, že najlepším riešením je väčšinou mimosúdna dohoda. Tak či onak, aj druhá strana môže mať šikovného právnika a následky súdu môžu bolieť jednu či obe strany. Výber spoľahlivého právnika preto nepodceňte.


*Autor nemá právnické vzdelanie a čerpá skúsenosti z podnikateľskej praxe.
** Zdroj: OS Legal, JUDr. Simona Ondrejkovičová, právna kancelária v Bratislave, oslegal.sk