Zelenú dnes každý vníma ako farbu prírody a asociuje sa nám so zelenými projektami na ochranu a zveľaďovanie prírody. Táto spojitosť je často zneužívaná a tak sa môže stať, že si kúpite nekvalitný produkt za omnoho väčšie peniaze, len preto, že je „eko“. Aj preto sú ľudia pred touto formou rétoriky čoraz skeptickejší. Napriek tomu je v záujme spoločnosti riešiť tieto dôležité celospoločenské otázky klimatickej krízy. Najväčšiu iniciatívu pritom čakajú práve od veľkých firiem a spoločností. Ako môžete ukázať, že chcete byť za formovanie riešení v oblasti ochrany prírody?

Nabíjacie stanice aj pre Vašu firmu!

Nabíjacie stanice pre elektromobily majú čoraz väčšie rozšírenie a ich infraštruktúra sa čoraz viac rozrastá. Vďaka tomu je nabíjanie čoraz jednoduchšie a dostupnejšie. Práve nedostatočná infraštruktúra v minulosti predstavovala najväčšiu prekážku pre množstvo potenciálnych vlastníkov elektromobilov. Prečo je vhodné zriadiť si nabíjaciu stanicu aj u Vás vo firme a aké to môže mať pre Vás benefity?

V prvom rade je veľmi podstatné vedieť prezentovať Váš vzťah k životnému prostrediuPráve s prvými reálnymi prejavmi klimatickej krízy a tiež aj s prehlbovaním vedomostí v tejto oblasti, ľudia potrebujú vedieť postoje spoločností k možným riešeniam. Pritom väčšie spoločnosti a korporácie sú najväčšími zdrojmi znečistenia, čím výrazne ohrozujú životné prostredie.

Tým, že si do Vašej firmy necháte nainštalovať nabíjačky pre elektro autá môžete jednoducho demonštrovať Vás postoj k potrebe riešenia otázok zmeny klímy. Zároveň sa elektrické autá stávajú čoraz viac dostupnejšie aj pre širokú verejnosť a tak môžete preukázať službu Vašim uvedomelým zamestnancom. Často majú takéto miesta pohodlnú polohu, tiež ako formu stimulácie a pozitívnej väzby.

Správny marketing je kľúčový – nezavádzajte verejnosť ani zamestnancov

 Práve spomínané zelené klamstvá, ktoré odrádzajú verejnosť od dôležitých tém ochrany prírody sú jednou z foriem marketingu, ktorej je najlepšie sa vyhnúť. Vaše názory na ochranu prírody viete dať najavo veľmi jednoducho – napríklad prostredníctvom partnerov, s ktorými spolupracujete, eventov, na ktorých sa podieľate, ale aj vzhľadom na vaše konkrétne akcie. Vždy sa snažte prezentovať Vás úmysel a najmä postranné úmysly – teda informovať verejnosť o podstate riešenia environmentálnych problémov.

Najlepším marketingom je v tomto prípade poukázať na kroky, ktoré ste v súvislosti s ekologickými otázkami urobili. Snažte sa získať kredit na veciach navyše, ktorým sa venujete a zúčastňujte sa podujatí, ktoré jasne zatriedia Vašu firmu medzi „zelené“. Verejnosť nie je slepá a tieto otázky vníma nesmierne citlivo. Na druhej strane aj vo vzťahu k zamestnancom je dobré ukazovať vaše environmentálne správanie a vzdelávať ich v potrebe dosahovania environmentálnych cieľov.

Zodpovedné podnikanie sa týka práve aj našej budúcnosti, ktorú ovplyvňujú najmä environmentálne otázky. To, že sa aktívne zaujímate o životné prostredie ako firma Vám môže pomôcť k atraktivite, ale rovnako sa takýmto spôsobom viete zlepšovať a podieľať sa na lepšej budúcnosti všetkých. A na tom záleží, pretože každý z nás má možnosť prispieť svojou troškou, no väčšie spoločnosti majú väčší dosah.