Medzinárodná situácia spolu s rastúcou ekonomickou krízou nás stavia do situácie, keď je nutné sa zamyslieť nad správnym investovaním voľných finančných prostriedkov tak, aby sa do budúcnosti zhodnotili. Spoľahlivým riešením je investovať predovšetkým do seba samého a svojho vzdelania. Preto nie je prekvapujúce, že sa počet ašpirantov manažérskeho vzdelávania počas posledných rokov prudko zvýšil, či už z dôvodu efektívnej sebarealizácie alebo hľadania nástrojov v oblasti krízového manažmentu. Vznikla nová business komunita, ktorá vďaka kombinácii existujúcej praxe a štúdia efektívne zhodnocuje, ako svoje peniaze, tak aj čas.

Mnoho uchádzačov manažérskeho vzdelávania by si však mohlo klásť otázku, či je rozumné v tejto „dobe vymknutej z kĺbov“ začať so štúdiom MBA. Aj napriek neľahkému rozhodovaniu sa však z dlhodobého hľadiska ukáže investícia ako veľmi výnosná.

Kariérne vyhliadky

Účastníci MBA programu sú schopní získať nové znalosti, rozšíriť si svoje zručnosti v čase zúriacej krízy a potom, ako absolventi, budú môcť ťažiť z hospodárskeho oživenia. Mnoho ľudí, okrem iného, počas pandémie as ňou súvisiacou krízou prehodnotilo svoje zameranie a uvoľnilo tak veľmi žiaduce miesta. Naopak aj v novom online režime vznikli netradičné pracovné pozície. Mnoho inštitúcií na tento fakt reagovalo a vytvorilo networkingový priestor na zdieľanie a sťahovanie materiálov potrebných na orientáciu v nových manažérskych podmienkach. Napr. na Cardiff Academy vytvorili unikátnu študentskú platformu umožňujúcu prístupy, ako ku kvalitným študijným podkladom, tak aj prístup do online knižnice so stovkami aktuálnymi článkami z manažérskeho prostredia a súčasne prepájajúce odborníkov z rôznych manažérskych kútov.

Online alebo offline?

Veľa biznisových škôl v posledných rokoch ponúka namiesto prezenčnej formy štúdia aj online programy, ktoré majú efektívne nahradiť klasickú formu vyučovania. Vďaka tomu študenti môžu flexibilne riadiť svoj čas a skĺbiť prácu aj štúdium. Veľakrát je aj online forma lacnejšia a tým prístupná väčšiemu okruhu uchádzačov. Pravdou však je, že v manažérskych kruhoch je dôležitá, ak nie podmienená, priama interakcia medzi lektormi a študentmi. Ako si tým pádom správne zvoliť? Na Cardiff Academy túto dilemu vyriešili kombináciou oboch foriem výučby. Štúdium tu prebieha čisto v online režime, každopádne poskytuje komunikačný priestor medzi lektormi a študentmi, priestor pre networking a konzultácie, ktoré sa môžu týkať ako samotného štúdia, tak napr. pracovného problému. Ako bonus môže uchádzač začať štúdium kedykoľvek počas roka. Cardiff Academy si kladie za cieľ spojiť a zdieľať skúsenosti odborníkov a efektívne ich uplatniť v praxi odkiaľkoľvek a kedykoľvek.

Zhodnotená investícia

S MBA štúdiom získate okrem titulu aj skúsenosť osobného a profesijného rastu, ktorá poskytuje príležitosť zorientovať sa v nových trendoch vo vašom odbore záujmu či naopak preskúmať rôzne netradičné a perspektívne pracovné pozície. Nebojte sa vyjsť zo zabehnutých koľají a pozrieť sa za hranice vašej súčasnej praxe. Zaručene zhodnotíte nielen svoje financie, ale aj potenciál.

Meta: Veľa uchádzačov manažérskeho vzdelávania by si však mohlo klásť otázku, či je rozumné v tejto „dobe vymknutej z kĺbov“ začať so štúdiom MBA. Aj napriek neľahkému rozhodovaniu sa však z dlhodobého hľadiska ukáže investícia ako veľmi výnosná.