Ak radi cestujete, spoznávate nové miesta a možno aj ich obyvateľov, bude pre vás nevyhnutnosťou ovládať aspoň jeden svetový jazyk. A zvlášť ak podnikáte, mala by k vašim zručnostiam patriť aj schopnosť dorozumieť sa cudzím jazykom.

V súčasných podmienkach sa medzi celosvetovo uznávaný cudzí jazyk zaraďuje ten anglický, ktorého ovládanie je pre väčšinu z nás stále veľkou dilemou. Pokiaľ ste nedávali pozor v škole, kedy to bolo všetko ešte zadarmo, môžete to vyskúšať napraviť inou formou, za ktorú si musíte priplatiť, teda pokiaľ nemáte známeho, ktorý by mal s vami trpezlivosť.

Miesto, kde sa bude dobre študovať

Objavíte ho pri návšteve jazykovej školy, ktorá ponúka jazykové kurzy v dvoch najväčších miestach Slovenska. V Bratislave a Košiciach, kde máte zaručenú výučbu s licenciou a inovatívnymi metódami Direct Method a Direct Deutsch.

“Koľko vieš jazykov, toľkokrát si človekom.” To je asi najznámejšie príslovie pripomínajúce význam znalosti cudzieho jazyka. Vďaka nim sa nám predsa otvárajú dvere do odlišných svetov a kultúr, podmienok a správania sa. Nie len bežný človek kladie veľký doraz na obrovskú mieru integrity (súdržnosť, celistvosť), veď ako inak sa chceme dorozumieť s cudzincami v celom zahraničnom priestore? Je jasné, že v našom rodnom jazyku to zrejme zatiaľ nepôjde, preto by sme si mali osvojiť prinajmenšom základy celosvetovo uznávaného cudzieho jazyka, angličtiny.

Kariéra môže byť dobrým motívom

Pracovné podmienky sú náročné, čo si všetci veľmi dobre uvedomujeme, preto si mnohí povedia, že už teraz je nezmysel si brať na “plecia” novú aktivitu, ktorá vás opäť a zas len zaťaží. Tu si ale musíte uvedomiť, že učenie cudzieho jazyka nie je celoživotnou záležitosťou. Preto neváhajte využiť služby kurzov angličtiny pre firmy, ktoré vám s časti možno uhradí aj zamestnávateľ.

Veď aj pre spoločnosti je medzinárodná spolupráca a rozvoj dôležitá a nakoniec môžete byť potom práve vy tým silným článkom, ktorý vďaka takto získanej znalosti jazyka poženie spoločnosť vpred. Naštartujete tak úspešnú kariéru a zároveň si rozšírite svoj obzor znalostí, čo je dobré aj pre váš osobný rozvoj.