Akýkoľvek je obor vášho pôsobenia, určite ste sa už každý stretli s myšlienkou Manažmentu času (Time Management). Možno máte na túto tému nakúpené nejaké knihy alebo ste dokonca navštívili aj nejaké kurzy. Možno máte dokonca napísaný motivačný list, ktorý zahŕňa vaše skvelé schopnosti manažovania vášho času a už len čakáte kedy ho predáte vášmu potencionálnemu zamestnávateľovi.

Som plne za efektívne využívanie času. Avšak keď sa rozprávame o „Manažovaní času“ často máme skreslený pohľad na vec.

Ak sa zdá, že všetka vaša snaha byť efektívnejším je odsúdená k zániku, potom možno problémom nie ste vy. Problémom je možno to, ako vnímate čas.

Nie všetky hodiny sú rovnako dlhé

Veľmi často sa ľudia zaoberajúci manažovaním času domnievajú, že každá hodina je rovnaká: 60 minút potencionálne produktívneho času.

Takto však život v skutočnosti nefunguje. Každý z nás má silné a slabé časti dňa. Rovnako tak psychické ako fyzické.

Napríklad možno máte problém sústrediť sa hneď z rána, ale ako príde 10ta alebo 11ta hodina vaše sústredenie sa dostane na maximum.

Chcete odvádzať najlepšiu prácu počas vašich najlepších hodín. Niekedy to môže aj znamenať, ísť proti tradičným radám manažmentu času. Ak váš deň začína okolo ôsmej ale zdá sa, že váš mozog sa prebúdza až okolo desiatej, potom dáva zmysel, ak prvé dve hodiny strávite napríklad vybavovaním mailov. Nezáleží na tom, ak aj kniha, ktorú ste čítali vám odporúča, aby ste maily nečítali pred obedom.

Urobte to: Kedy sú vaše najlepšie hodiny? Ako by ste si mohli prispôsobiť váš deň tak, aby ste vašu kľúčovú prácu robili počas nich?

Nedostanete osem produktívnych hodín za deň 

Väčšina klasických zamestnaní má pevný vzorec okolo 8 až 9 hodín. Ak ste študent alebo pracujete sám na seba, možno vás prepadá pocit, že by ste „mali“ byť schopní solídne pracovať osem hodín denne.

Pravdou je, že pravdepodobne nemôžete. Ak si vaša práca vyžaduje vysoký stupeň sústredenia alebo kreativitu – grafický dizajn alebo počítačové programovanie – potom by ste mali skôr vyskúšať tri alebo štyri hodiny „reálnej“ produktívnej práce každý deň. 

Urobte to: Ak si navrhujete váš zoznam úloh na ďalší deň, sústreďte sa na dve alebo tri „veľké víťazstvá“ počas vašich najproduktívnejších hodín a tie menšie úlohy úlohy skúste napasovať do hodín, kedy máte pocit, že máte menej energie.  

Manažujte váš život, nie váš čas

Ak ste dobrí v manažovaní času, potom máte veľa užitočných skúseností ako:

– venovať sa dôležitej práci a vyhýbať sa odkladaniu práce

– vedieť si vhodne stanovovať priority

– vyhýbať sa mrhaniu času ( napríklad počúvanie audio kníh počas odpočívania)

Problémom je, že manažment času  vás nedostane veľmi ďaleko ak pracujete na zlých veciach. Ak ste v nudnej práci, môžete byť tak efektívny ako len chcete, aj tak vám veľmi nepomôže k dosiahnutiu vašich snov. Ak stále začínate nové projekty a nikdy ich nedokončíte, potom hodiny, ktoré ste nad tým strávili sú nie veľmi cenné.

Nepremýšľajte tak veľa nad manažovaním vášho času – premýšľajte nad manažovaním vášho života.

Urobte to: Ktorých úloh na vašom zozname by ste sa mohli zbaviť? Existuje niečo nové, čo by ste mali robiť k tomu, aby ste dosiahli vaše ciele?

Máte niečo, čo by ste doplnili? Pokojne napíšte do komentárov.

 


Ako bude reklama vypadať?
-
Chcete tu reklamu len za 150 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup