„Manažovanie času je nezmysel. Čas totiž nemôžete zmanažovať – iba vaše správanie“ – Michael Kastner

 

Na tému manažment času ste už určite čítali množstvo kníh a príručiek. Všetci túžime potom, aby sme mohli svoj čas lepšie zmanažovať, a tým pádom si zabezpečiť menej stresu a zároveň pre seba viacej čase.

Avšak citát, ktorý som vám dnes predstavil, nám skôr všetky ilúzie berie. Zároveň nám venuje všetky možnosti. Pretože v tomto citáte sa skrýva jeden rozšírený nezmysel, ktorú vedieť k utrpeniu.

Skutočne, čas sa nedá zmanažovať. Čas je prostý. Jedna hodina, je jedna hodina, a pritom je úplne jedno ako si ju zariadime. Manažovať môžeme iba naše úlohy a samých seba.

Preložte si túto vetu: Veta ako „ Potrebujem viac času“ je plytvanie energiou ( a časom) , pretože nikdy nebudete mať viac času. S prehlásením ako „ ja nemám dostatok času“ sa robíte pred okolím obeťou – pretože v danom okamihu sa nemá zmeniť nik iný, ako vy samy.

Naproti tomu veta ako „musím si môj čas lepšie rozdeliť“ je lepšia. Takáto myšlienka je dobre investovaná energia, pretože tým ukazujete, že máte základný pud sebazáchovy. Neexistuje „viac času“, existuje len iné rozdelenie povinností, ktoré môžete vo vami vyhradenom čase spraviť.

Manažment času nie je nič iné ako iba rátanie percent. Vždy máme sto percent času k využitiu. Či je to jedna hodina, jeden týždeň alebo jeden rok. Ak ste pred hodinou pol hodinu nariekali, že máte tak málo času, polku hodiny ste premárnili. Ak ale potrebujete pol hodinu z hodiny k premýšľaniu, čo je skutočne vo vašom živote dôležité a z toho aj vyvodíte potrebné opatrenia a rozhodnutia, tak v tom prípade ste päťdesiat percent hodiny využili excelentne.

Takže pamätajte, nezáleží na čase, ale na tom ako ho využijeme.


Ako bude reklama vypadať?
-
Chcete tu reklamu len za 150 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup