Každý úspešný podnikateľ by mal vedieť, že ak chce aj naďalej prosperovať a zvyšovať svoje zisky, potrebuje zamestnancov motivovať k práci a musí im vytvoriť dobré pracovné podmienky na prácu, lebo v opačnom prípade z firmy odídu.

Ak podnikáte, mali by ste si veľmi dobre uvedomiť, že v súčasnosti, kedy je nezamestnanosť najnižšia za posledné obdobie, nemôžete a nesmiete riskovať, aby vám dobrý zamestnanec odišiel a išiel k vašej najväčšej konkurencii. Nemyslite len na zamestnancov v kancelárii a vytvorte dobré pracovné podmienky aj pre zamestnancov skladu.

Bezpečné regále

Ak vaša firma vyrába produkty, potrebuje priestory na uskladnenie hotových produktov. Zariadenie skladových priestorov však musí byť bezpečné najmä pre zamestnancov pracujúcich nepretržite v týchto priestoroch. Jedná sa zväčša o veľké priestory s vysokými stropmi, kde okrem kvalitného osvetlenia skladových priestorov musíte klásť dôraz aj na výber kvalitných úložných priestorov – regálov na uskladnenie hotových produktov určených na export.

Vysokozdvižné vozíky

V prvom rade musíte investovať do kvalitných a hlavne bezpečných vysokozdvižných vozíkov, ktoré budú prevážať ťažký tovar z miesta na miesto. Vysokozdvižné vozíky musia byť pravidelné servisované a v prípade, že vám zamestnanec nahlási poruchu na týchto dôležitých súčastiach skladových priestorov, nesmiete situáciu podceniť a musíte si zavolať technika, ktorý vám poruchy na vysokozdvižných vozíkoch okamžite odstráni. Vyradenie len jedného vysokozdvižného vozíka môže spomaliť výrobu a export. Medzi najčastejšie poruchy na vysokozdvižných vozíkoch môžeme zaradiť aj poškodenie priemyselných koliesok. Opotrebovanie a prasknutie priemyselných koliesok nepodceňujte a okamžite ich dajte vymeniť za nové kvalitnejšie priemyselné kolieska.

Montážne plošiny pripevniteľné na vidlice vysokozdvižného vozíka

Odporúčame vám kupovať kvalitné značkové vysokozdvižné vozíky s pevnými nosnými vidlicami VZV. Ak budete potrebovať niečo opraviť vo väčšej výške, stačí, keď si kúpite montážne plošiny, ktoré pripevníte na nosné vidlice vysokozdvižných vozíkov. Tie sa dajú jednoducho odmontovať a vysokozdvižné vozíky budete môcť opäť používať na manipuláciu s tovarom.