Významné kariérne úspechy alebo povýšenie v práci vám nepadne do lona len tak z neba. Väčšinu úspechov si treba odpracovať. Zaslúžiť si úspech znamená odhodlanie, pozitívny prístup a tvrdú prácu. Úspešní ľudia si preto budujú návyky, ktoré im z ich cenného času pomáhajú vyťažiť najlepší možný výkon.

Tu sú niektoré zvyky ľudí, ktorí sú v práci veľmi úspešní.

1. Na všetko majú termíny

Pod termínovaním sa rozumie stanovenie si presného času, kedy má byť daná vec dokončená a prísne sa toho času držať. Úspešní ľudia vedia, že neexistuje priestor na odkladanie vecí, ktoré musia byť hotové teraz. Títo ľudia konajú, dávajú si reálne termíny a dodržiavajú ich.

2. Stanovujú si priority

Sústredia sa na to, aby boli vo svojej práci excelentní. Nerobia viac vecí naraz. Multitasking má svoje nevýhody a môže znížiť váš celkový výkon. Robením viacerých vecí naraz, nezvýšite ani váš výkon, ani sa nestanete viac produktívni. Úspešní ľudia si preto radšej stanovujú priority a eliminujú všetko, čo im môže stáť na ceste za úspechom.

3. Neberú sa príliš vážne

Život perfekcionistu môže byť pekne deprimujúci. Úspešní ľudia sú tiež iba ľudia a môžu byť rovnako náchylní na chyby ako každý z nás. Namiesto sústredenia sa na svoje chyby sú dobrí v tom, že sa ešte viac ponoria do práce, v ktorej sú dobrí.

4. Plánujú

Bez adekvátneho plánovania sa nedá veľa spraviť. Úspešní ľudia to vedia. Preto sú zvyknutí plánovať si svoje činnosti. Plánovanie nemusí byť na hodiny alebo dni. Niekedy stačí aj týždňové plánovanie.

5. Robia samých seba zodpovedných

Jedna vec je spraviť záväzok, druhá byť zaň zodpovedný. Úspešní ľudia preberajú zodpovednosť za to, ako naložia so svojim časom. Píšu si denník alebo si premietajú spätne celý deň, aby zistili, ako sa im darilo v plnení ich denných aktivít, ktoré sa zaviazali splniť.

6. Sústredia sa

Tento bod nemá so zdvorilosťou nič spoločné. Úspešní ľudia sa sústredia na tie najdôležitejšie a najťažšie úlohy dňa. Chápu, aký veľký dopad majú tieto úlohy na ich úspech, preto sa do nich ponárajú so všetkou energiou.

7. Precvičujú mozog

Či už z praktického hľadiska, alebo preto, aby dokázali zo svojho mozgu vyťažiť čo najviac, má veľa úspešných ľudí vo zvyku zaťažovať mozog aj inými spôsobmi ako prácou. Podľa rôznych štúdií môže určitá forma mozgovej aktivity pôsobiť aj ako skvelé antidepresívum.

8. Spia

Úspešní ľudia vedia, že pre dosiahnutie najlepšieho možného výkonu, musia adekvátne odpočívať. Telo potrebuje dobiť batérie a zregenerovať na ďalší pracovný deň. Títo ľudia sa nevyhýbajú oddychu, ktorý pre nich znamená doplnenie drahocennej energie.

 9. Udržujú si pozitívny postoj

Vedia, že negativita z vás môže vytiahnuť všetku energiu, ktorú potrebujete pre dosiahnutie najlepšieho možného výkonu. Preto si udržujú pozitívny postoj a namiesto problémov vidia riešenia. Úspešní ľudia sa každý deň neustále rozhliadajú po nových a príjemných veciach.

 10. Sú vďační

Byť úspešný znamená, byť prepojený aj s ostatnými. Úspešní ľudia zvyšujú svoje sebavedomie a sebaúctu oceňovaním ľudí okolo seba. Sú vďační za všetko dobré, čo bolo pre nich vykonané a dávajú to pocítiť.


Ako bude reklama vypadať?
-
Chcete tu reklamu len za 150 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup