Predtým však ako sa pokúsite zvýšiť váš vplyv je potrebné si definovať. Čo to vlastne vplyv je?

Je to sila osôb alebo vecí prinútiť pôsobiť alebo vytvárať nejaké podnety pre akciu, správanie, názory a pod.

1. V prvom rade rozpoznajte váš vplyv

Nehľadiac na postavenie, musíte najprv rozoznať, že máte na ľudí vplyv. Niekedy si ani neuvedomujeme dopad, ktorý máme na druhých, ale rozpoznávanie toho, že to naozaj tak  je a viesť sa podľa toho je kľúčové.

2.Buďte  poctiví a majte zásady

Povedzme, že vaše činy odzrkadľujú to kým ste. Stojte si za slovom. Pri riešení problémov si nevyberajte kratšie cesty. Stojte si za svojím a buďte ostatným príkladom, ktorý budú nasledovať. Pretože len, vaše činy a zásady určujú váš konečný vplyv.

3.Buďte svojskí a transparentní

Netlačte sa do popredia. Buďte realistom a samozrejme vám nesmie chýbať čestnosť. Týmto spôsobom sa buduje dôvera a dôvera posilňuje váš vplyv.

4.Priznajte si zodpovednosť

Nevyhovárajte sa. Pokiaľ ste zlyhali, priznajte si vašu chybu. Byť lídrom neznamená byť perfektným. Učte sa z chýb a ukážte to aj druhým.

5.Hľadajte riešenia

Neseďte na zadku a nesťažujte sa na to koľko máte problémov a čo zas v práci nefunguje. Namiesto toho buďte tým, kto poskytuje a hľadá riešenia. Práve takíto ľudia vedia upútať ostatných, a byť takým človekom pomôže ľuďom ovplyvniť ich k vykonávaniu nových a lepších vecí.

6.Buďte vodca

Neseďte na zadku a nečakajte, že sa niekto iný chytí vodcovstva. Ak chcete vytvárať pozitívny vplyv tak potom vystúpte a buďte tým, kto vytvára nové nápady, kto sa nebojí riskovať. Buďte tým kto sa túži priblížiť k svojej vytúženej budúcnosti alebo výsledku.

7.Zapojte empatiu

Zoberte si nejaký čas nato aby ste porozumeli citom ostatných. Čo ich motivuje? Čo očakávajú?  Nikto sa totiž nebude starať o vás a o vaše nápady, pokiaľ im trocha starostlivosti neprejavíte aj vy. Ale pozor..musíte byť úprimní. Musíte sa skutočne zaujímať o ľudí. Ľudia sú totiž omnoho dôležitejší ako čísla.

8.Uznávajte ostatných

Také obyčajné ďakujem zostane v osobe počas veľmi dlhej doby a ešte dlhšie ak je vyslovené verejne. Uznajte snahu ostatných a vyzdvihnite ich ako skvelý príklad na oči druhých. Týmto ich ovplyvňujete k ďalším pozitívnym činom. Všetci predsa túžia po uznaní.

9.Objavte v ostaných to najlepšie

Môže sa vám do zdať nelogické, ale za účelom vyhnutia sa vplyvu, ktorý je sebecký a manipulatívny, musíte viac smerovať váš vplyv pre dobro ostatných ako pre seba. Používajte váš vplyv na objavenie niečoho svetlého v druhom. Možno v nich vidíte potenciál, ktorý oni nevidia. Pomôžte im ho objaviť

10.Všetko je vzájomné

Jednajte s ľuďmi takým spôsobom akým chcete aby oni jednali s vami. Nečítajte tieto riadky len ako pekný manuál. Uveďte ich do praxe. Ak chcete aby k vám niekto prechovával úctu, prechovávajte ju k druhým. Ak chcete aby vás niekto rešpektoval rešpektujte ho vy. Všetko je vzájomné.

11.Buďte štedrí

Nehromaďte v sebe všetky vaše poznatky. Zdieľajte ich aj s ostatnými, tak aby mohli stavať na cenných informáciách, ktoré získali. Ukážte im ten správny smer.

12.Snažte sa stále viac a viac

Dostatočne dobre veľakrát nepostačuje. Držte si najvyšší štandard a sledujte ako vplýva na ostatných. Keď zdvihnete vašimi činmi vyššie latku, prinútite druhých robiť to isté. Dávajte do všetkého viacej času a snahy.

A čo vy? Máte iné spôsoby ako zvýšiť vplyv?


Ako bude reklama vypadať?
-
Chcete tu reklamu len za 150 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup