Keď si sa zameriame na naše dýchanie a dáme si do poriadku naše vnútro, naše telo sa automaticky uvoľní a tým poklesne náš tlak a frekvencia srdca. Náš mozog sa tak dostáva z úzkosti do pokojného režimu. Moderná neurológia potvrdzuje, že jogíni, mnísi a svätí vedia už dávno, že meditácia je prospešná pre myseľ, telo aj ducha.

Problém však spočíva v tom, že kto má na to čas? Bolo by skvelé stráviť denne dve hodiny sedením na vankúši a meditovaním. Väčšina z nás má však prácu, rodinu a povinnosti. Uprostred tohto chaosu tak jednoducho nemáme čas na meditovanie, ako mnísi v kláštoroch. Našťastie však existuje jednoduché riešenie. Spočíva v tom, že si prehodnotíme celú podstatu meditácie. Vyžaduje si to presun od kláštornej izolovanej meditácie, ku meditácii možnej kdekoľvek, spravidla aj v chaose, v ktorom sa nachádzame.

Nepotrebujeme viac času na meditáciu. Jednoducho sa len potrebujeme naučiť meditovať v akejkoľvek situácii. Nie len na rôznych špeciálnych izolovaných miestach. Myslím tým napríklad miesta ako dopravná zápcha alebo čakacia rada na letisku.

Jedná sa tu o druh, ktorý Ralph Waldo Emerson pomenoval ako „sebestačnosť“. Ako sám povedal „Je jednoduché žiť na svete, keď poznáte svetový názor. Je jednoduché žiť v samote, podľa vlastného názoru. Veľkým je však ten, ktorý si uprostred zástupu udrží svoj názor s perfektnou ľahkosťou nezávislej samoty.“

Ako teda zaviesť meditáciu do každodenného chaosu?

Je to všetko o dýchaní

V detailoch meditácie sa dá úplne jednoducho strati. Keď však trocha okrešete jadro, meditácia je predovšetkým o dýchaní. Dýchame samozrejme nepretržite, ale počas meditácie sa dýcha vedome. Zameriava sa, ako na nádych, tak aj výdych. Takže, pokiaľ nemôžete sedieť v lotosovej polohe počas porady, neznamená to, že nemôžete meditovať.

Nezáleží na tom v akej ste situácii. Vždy môžete uprieť pozornosť na váš proces dýchania. Nikto si toho, že tento proces prebieha ani nevšimne.

Nájdite medzeru

Každý z nás si dokáže nájsť určitú medzeru v programe, bez ohľadu na to, akí sme zaneprázdnení. Môže to tak byť 5 minút počas čakania pri pokladni, alebo 10 minút počas dopravnej zápchy, ale aj 2 minúty, pokiaľ sa vám zapne počítač. Skúste sa tak z frustrácie presunúť k meditácii. Zamerajte sa na svoje dýchanie počas spomínaných medzier a využite tieto nepredvídateľné príležitosti k upokojeniu tela a mysle.

Viac vecí naraz

Medzery v programe vám poskytujú možnosť meditácie, môžete však preniesť meditáciu aj do pracovných úloh.

Zoberte si také porady. Zväčša vyžadujú tak 50% vašej pozornosti. Musíte držať krok s konverzáciou a rovnako tak poskytnúť vaše podnety, keď sú potrebné. Tu sa však naskytuje ďalších 50% pre vašu meditáciu. Takže skôr ako sa začnete nudiť, skúste radšej meditovať. Skúste experimentovať s venovaním pozornosti dýchaniu a zároveň aj porade. Po čase sa tak naučíte ako meditovať počas výkonu akejkoľvek pracovnej činnosti. Napríklad počas kontroly emailov, telefonického rozhovoru, alebo dochádzania do práce.

Možno nikdy nebudete mať čas meditovať s prekríženými nohami, izolovaní pri vode, ale keď zvládnete princípy „meditácie kdekoľvek“, nemusíte sa tým trápiť. Kľúč spočíva v tom, že premeníte hluché miesta vášho bežného dňa, na pokojné uvoľnenie mysle a tela.

 


Ako bude reklama vypadať?
-
Chcete tu reklamu len za 150 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup