Počúvate, keď ľudia rozprávajú? Koľko z toho, o čom je reč preniká do vášho vnútra? Nedávno som sa rozprával s jednou osobou a tá nebola v našom rozhovore veľmi duchom prítomná. Aj, keď väčšinou odpovedala áno, nasledujúce pripomienky dali jasne najavo, že nepočúvala na 100%. Napríklad uvediem, že som hovoril o A a ona stále odpovedala na B. Pripadalo mi to dosť divné, tak som to zopakoval pomaly a jasnejšie. No nasledovalo to isté. Aj napriek tomu, že odpovedala áno a súhlasila, moja podstata jej unikala. V tom momente som bol absolútne bezradný. Po pár ďalších rozhovoroch som si uvedomil, že je to u nej normálne. Často súhlasila a tvárila sa, že pokračuje v diskusií, ale jej komentáre boli úplne mimo. Pripadalo mi to, ako keby javila známky počúvania, ale nikdy to tak celkom nebolo. Načúvanie je veľmi dôležitá schopnosť, viac ako si môžete myslieť. Využívame ju denno denne s našimi nadriadenými, spolupracovníkmi, vo vzťahoch, sociálnom prostredí a v našich rodinách. Rovnako tak počas sledovania TV a filmov. Dôležité je čítať medzi riadkami, pretože slová sami o sebe nemusia presne zachytiť zámer.

Naučil som sa, že keď chcete byť dobrým poslucháčom, nestačí len načúvať. Predstavuje to vedomú túžbu, svedomitosť a prax. V tomto článku vám predstavím 7 užitočných rád, ako sa stať lepším poslucháčom.

Zbavte sa všetkého rozptýlenia

V dnešnom unáhlenom živote sa snažíme robiť veľa vecí naraz. Cez kontrolu emailu, odpovedanie, telefonovanie až po zapisovanie do diára. Takže je celkom normálne, že keď nás niekto osloví, dávame do súboja všetko čo momentálne robíme, proti pozornosti ku danej osobe. Konám rovnako, aby som bol úprimný, hlavne, keď sa jedná o bežnú záležitosť. Ak sa však daná osoba snaží podeliť o vážnu záležitosť, mali by ste stopnúť všetku činnosť a zbystriť pozornosť. V tom momente zvyknem zatvoriť svoj notebook, otočiť sa a sústrediť sa na rozhovor. Je to znamenie, že danú osobu rešpektujete.

Buďte prítomný

Ste naozaj prítomní, keď ste v spoločnosti ľudí? Alebo ste len uväznení vo víre vašich myšlienok? V príklade, ktorý som na začiatku spomenul, bolo jasné, že moja známa nebola prítomná. Aj keď prikyvovala, bola uprená na svoje myšlienky. Aby ste boli dobrým poslucháčom, musíte byť naozaj prítomný. Znamená to, že nebudete psychicky ani fyzicky rozptýlený. Musíte sa tak zbaviť rozptýlenia a vyčistiť svoju myseľ od myšlienok a venovať pozornosť druhej osobe. To znamená, že musíte zabudnúť na hádku, ktorú ste mali v práci a zamerať sa na to, o čom je momentálne reč. Jednoducho sa nezaujímajte o minulosť a budúcnosť, ale o súčasnosť, v ktorej sa momentálne nachádzate.

Čakajte, kým druhá osoba dorozpráva

Z hľadiska etikety je neslušné, aby ste skákali do reči. Nechajte danú osobu dorozprávať, až potom vytiahnite svoje argumenty. Viem, že sa niekedy stáva, že sa nedokážete udržať a musíte sa ihneď podeliť o svoje komentáre. Pamätajte si ale, že daná osoba môže mať toho viac, čo chce povedať, ale nemôže, pretože jej to nedovolíte. Najlepšie riešenie v daných prípadoch je, sadnúť si a počkať. Keď príde rada na vás, budete tak mať viac čo povedať.

Nedomnievajte sa

Dôležitá časť úspešného načúvania je nepredvídavosť. Akonáhle predvídate, nevenujete pozornosť konverzácií a pointa vám tak automaticky uniká. Keď je reč o A, vy počujete iba B. Pretože vaša myseľ nie je otvorená novým informáciám. Zabudnite tak na spomínaný zlozvyk a venujte svoju pozornosť všetkým informáciám.

Všímajte si podtext

Dôsledné načúvanie vyžaduje vaše porozumenie. Slová, ktoré odznievajú v konverzácii, nie vždy reprezentujú zámer danej osoby. Mnohokrát sa stáva, že si nie sme na 100% istí, čo chceme povedať a rozprávanie je tak spôsob spracovania našich myšlienok. V tomto prípade sa nezameriavajte tak na slová, ako na podtext. Ako príklad uvediem mimika tváre, tón a reč tela. Čo sa daná osoba snaží povedať? Čo myslíte, ako sa cíti? O čom premýšľa za svojimi slovami? Keď skombinujete spomínané fakty, dostanete sa hlbšie do konverzácie.

Uistite sa, že, viete, o čom druhá osoba hovorí

V každej fáze konverzácie sa uistite, že sa ku vám dostala správna myšlienka. Môžete to vykonať veľmi jednoducho tak, že zopakujete povedaný text svojimi slovami. Niekedy sa nám tak stane, že si nepovšimneme nejakú informáciu, pretože si nie sme istí, čo nám chce daná osoba povedať. Preto je dobré uistiť sa jednoduchou vetou ako, „Takže tým chceš povedať, že.., áno?“. Odpoveď spravidla býva áno, alebo nie. Zistíme tak, že sme na rovnakej vlne a šírenie informácií môže pokojne pokračovať.

Pokladajte otázky

Otázky sú veľmi dôležité v každej konverzácii. V prvom rade nimi zistíme informácie, ktoré daná osoba nezdieľa (buď si myslí, že ich už poznáte, alebo si môže myslieť, že sú irelevantné). V druhom rade vám otázky môžu odokryť skutočnosti, v ktorých si nie ste až tak istí. Jednoducho, tak získate lepší obraz o tom, čo vám chce daná osoba povedať. Môj štýl konverzácie obsahuje mnoho otázok, najmä na začiatku. Robím tak, pretože začiatok beriem ako fázu poznávania a pochopenia. Mám radšej, keď spočiatku pochopím o čom je reč, ako keby mám hneď prijímať informácie. Následne tak môžem dať druhej strane najavo môj uhoľ pohľadu. V komunikácii s ostatnými to funguje veľmi dobre, pretože sa tak podnecuje prirodzené správanie a sním spojená otvorenosť. Na základe tohto bodu sa mi jednoducho darí spojiť sa s ostatnými a nadväzovať zmysluplné vzťahy. A to je presne to, čo chceme s končiacim dňom dosiahnuť.

Pamätajte si, že práve načúvanie je jedna z častí, ktorá je potrebná na budovanie významných vzťahov.

zdroj: dumblittleman.com

 


Ako bude reklama vypadať?
-
Chcete tu reklamu len za 150 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup