Predstava zabezpečenia dnešných mladých ľudí v dôchodkovom veku nie je celkom ružová, pretože sa pod to podpisujú neustále zmeny, ktoré prichádzajú s každou novou vládou a samozrejme aj externými podmienkami. Už len samotný odchod do dôchodku v konkrétnej vekovej hranici nie je do budúca celkom jasný a bude sa meniť v závislosti od zvyšovania životného štandardu, technologického pokroku, zlepšovania medicíny a celkového výrobného procesu, ktorý možno časom nebude človeka využívať vôbec.

Udržateľnosť aktuálneho systému

Je predmetom viacerých politických diskusií, čo je z pohľadu laika občas aj veľký chaos. Súčasný systém dôchodkového sporenia je založený na stabilite dvoch pilierov, ktoré by mali byť ideálne v rovnováhe. Ak by sme to brali oddelene, v prvom rade je nutné zaistiť stabilitu celkového penzijného systému. Sem patrí aj spomínaný prvý a druhý pilier, ktorý nesmie utrpieť zasa riadením  a správou jedného z nich.

Existuje riešenie?

Základom týchto pilierov je, že ľudia do nich vkladajú financie, ktorých objem sa ale bude v budúcnosti meniť. Teda čím viac ľudí odíde do dôchodku, tým menej majetku sa bude točiť v týchto pilieroch. To znamená, že potom to bude zasa na nových klientoch, ktorý budú musieť byť ochotní tieto zmeny (straty) kompenzovať, aby sa zaistila stabilita. Tu nastáva otázka, či neexistuje lepšie riešenie, ako investovať zarobené peniaze vo svoj vlastný prospech?

Starnutie obyvateľstva to nezlepší

Žiaľ je to fakt, ktorému musíme čeliť, teda pokiaľ nevieme proti nemu adekvátne bojovať. Pôrodnosť klesá, čím sa aj do budúcna zmenšuje počet pracujúcich a ekonomicky aktívnych ľudí. Naopak tých ktorí majú nárok na odchod do dôchodku je stále viac, čo sa samozrejme neberie ako výčitka a diskriminácia.

Ak si ale dáme do kopy tieto alarmujúce zistenia a čísla, nedá sa do budúcna zabezpečiť rovnováha týmto spôsobom, teda aspoň to tak zatiaľ nevyzerá. Mladí ľudia nemajú ideálne podmienky, ekonomická situácia je pre nich neúnosná a tak sa namiesto plnohodnotných zväzkov s niekoľkými deťmi viac zadlžujeme.