Príliš mnoho ľudí sa nesprávne domnieva, že inteligencia je darom prírody a k jej zlepšeniu môžeme prispieť len mierne. Sú to práve IQ testy, ktoré nás do istej miery dokážu zmiasť. Núti nás to myslieť si, že inteligencia je z väčšej miery fixná. Vôbec to tak nie je.

Presne tak ako plávanie, varenie, tancovanie a iné aktivity, byť múdry je rovnaká zručnosť, ktorá potrebuje tréning. Nanešťastie, naše školstvo je postavené tak, že do istej miery zanedbáva najpodstatnejšie nástroje, ktoré by nám mohli pomôcť. Nikdy však nie je neskoro, preto vám odporúčam zamerať sa na nasledovné aktivity.

Skúšajte sebakritické myslenie

Všetkým nám je známe kritické zmýšľanie. Jedná sa o výsluch predpokladov jednotlivých argumentov, ktoré pred nami stoja. Môžeme ho definovať aj ako neoceniteľnú zručnosť, pretože bez neho by sme boli príliš dôverčiví a ľahko manipulovateľní. Problém však spočíva v tom, že kritické myslenie využívame iba vtedy, keď sa jedná o nápady iných ľudí. Ak ho začneme aplikovať na seba, dostaneme sa na úplne inú úroveň. Ak objavíte defekt vo vašich argumentoch, dokážete do svojich životov priniesť lepšie nápady. Ak budete pravidelne praktizovať spomínané myslenie, budete schopní nájsť chyby vo vašich argumentoch skôr, ako ktokoľvek iný. Práve na základe sebakritického myslenia a jeho praktizovania, budete po čase sami prekvapení zo svojho intelektu.

Buďte neodbytní

Múdri a úspešní ľudia sa nevzdávajú. Veria, že to dokážu a tak to skúšajú, až pokým neuspejú. Thomas Edison rovnako zlyhal asi tisíc krát, až konečne uspel. Vedecké pokusy sú pravidelne sprevádzané neúspechmi. Je to úplne normálne. Uvedomte si, že to niekedy trvá mesiace až roky, kým sa podarí nájsť odpoveď a niečo začne konečne fungovať. Ak chcete byť múdri, buďte neodbytní.

Naučte sa predstaviť svoje nápady

Dvaja ľudia môžu mať rovnaké idey, rovnaké pohľady a názory, ale iba jeden z nich je považovaný za múdreho. Zabúdame totižto, že každý je zaneprázdnený vlastným životom. Ľudia nemajú čas premýšľať a analyzovať všetko, čo povieme. Ak nedokážeme predať svoje nápady, nikto si neuvedomí ich hodnotu. Ak chcete presvedčiť ostatných, že ste múdri, naučte sa predstaviť svoje nápady a myšlienky. Hovorte jasne, artikulujte a nechajte svoj entuziazmus žiariť skrz vaše idey. Práve entuziazmus je veľmi nákazlivý. Niektorí úspešní vedci strávili veľa času nad tým, ako správne predstaviť svoje nápady. Ak máte čo povedať, povedzte to správne, tak aby ostatní mali prospech z vašej správy.

Ak chcete byť múdri, musíte v seba veriť. Všetci sme si viac podobní, ako sa to javí navonok. Tí, čo pôsobia múdrejšie, len jednoducho využívajú tie správne nástroje.

Ste múdrejší, ako si myslíte.

 


Ako bude reklama vypadať?
-
Chcete tu reklamu len za 150 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup