Pár týždňov dozadu som bol so známym na obede. Nemôžem si pomôcť, ale v priebehu konverzácie som si uvedomil, že je medzi nami určitá komunikačná bariéra. V kuse ma prerušoval, hoci ja som stále rozprával. Stále mi dával nechcené rady a názory, aj keď som sa ho na nič nepýtal. Po 15-tich minútach bola konverzácia úplne frustrujúca. Po 30-tich minútach som úplne prestal počúvať a pritakával som na všetko čo povedal.
Po stretnutí som spätne premýšľal nad celou situáciou, pretože bolo jasné, že medzi nami boli základné problémy v komunikácií.
Po prvé na strane B bolo nedostatok aktívneho počúvania. Nevnímal, že som sa ho nepýtal na jeho názory a stále si išiel svoje, dokonca aj keď som zvýšil hlas. Bohužiaľ aj keď mal len tie najlepšie úmysly, vydal sa zlým smerom. Na konci som bol tak silno vytočený, že som z rozhovoru vycúval.
Je ľahké viniť ostatných z toho, že sú zlí v komunikácií, slabí poslucháči, alebo slabí rozprávači, ale záležitosť ohľadom komunikácie nie je jednostranná. Nemôžete niekoho viniť z toho, že je zlý v komunikácií, bez toho aby ste v nej neboli zlý aj vy.

1. Buďte vnímaví čo druhí hovoria

Aj keď je dobré vstúpiť do komunikácie s jasnou predstavou toho čo chcete. Neočakávajte žiadny určitý druh ani určitý štýl odpovede. Sústreďte sa a majte vašu myseľ otvorenú.
Aj vtedy ak sa stretnete s kritickými ľuďmi, naučte sa s kritikou vyrovnať a buďte jej otvorení. Veľa ľudí sa kritike vyhýba, ale týmto spôsobom strácajú množstvo cenných rád a spätné väzby. Neberte kritiku osobne a namiesto toho v nej skúste vyhľadať niečo užitočné.
Opýtajte sa seba: Čo tým chcela tá osoba povedať? Čo nové sa z toho môže ponaučiť? Ako to súvisí s mojou situáciou? Jednoducho s otvorenou mysľou môžete získať viacej odpovedí ako hľadáte.

2. Buďte pozitívne naladení

Byť pozitívne naladený znamená nešetriť emóciami. Buďte milý a láskavý. Rozprávali ste sa už niekedy s ľuďmi, ktorí sú emocionálne na bode mrazu? Títo ľudia sú celý čas kritický, detailne striehnu na každú vašu chybu a podrobne rozoberajú každý sporný bod, ktorý nájdu. Byť obklopený takýmito ľuďmi je veľmi vyčerpávajúce.
Na druhej strane ak budete emocionálne štedrý, stanete sa viacej obľúbenými vo vašom okolí. Ukážte úprimnú starosť a záujem o druhého. Chváľte toho, kto si to zaslúži. Ľudia sa budú tešiť na stretnutie s vami, pretože sa budú cítiť šťastnejší a povzbudenejší.

3. Rešpektujte druhých

Každá úspešná komunikácia je založená na vzájomnom rešpekte. Ak nerešpektujte toho druhého, skôr či neskôr to vypláva na povrch v priebehu komunikácie. Uznajte toho druhého za jeho minulosť, schopnosti, alebo ako človeka. Dokonca aj ak je to kolega z práce, ktorého nemáte radi. Rešpektujte ho za to čo dokázal.
Ako by ste sa cítili, keby ľudia s ktorými sa rozprávate vás nerešpektujú. A presne o to ide. Myslieť na to ako sa asi tak cíti druhá strana. A nielen to. Nemôžete očakávať rešpekt ostatných ak ich nezačnete rešpektovať prvý. No nie?

4. Neskáčte do reči ( iba ak je na to dobrý dôvod)

Neskáčte zbytočne druhým do reči. Dokonca aj ak je druhá osoba veľmi ukecaná. V krajnom prípade jej dajte niekoľko šancí na to aby sa vyjadrila a potom jej skočte do reči. Niekedy si možno myslíte, že viete čo tá osoba povie, ale nakoniec sa mýlite. To sú tie prípady, kedy druhá strana povie, niečo čo sa kompletne líši od toho čo som myslel, že on alebo ona povie.
Osobne ma vytáčajú ľudia, ktorí dokážu nepretržite tridsať minút kecať a kecať bez toho aby si uvedomili, že ľudia okolo nich sú úplne nekoncentrovaní. Keď sa ocitnete pred takýmito ľuďmi, nechajte ich zo začiatku vyrozprávať. Ak sú však aj nasledujúce vstupy rovnako dlhé, pomôžte im ich zostručniť a to prostredníctvom správnych otázok, ktoré sú spomenuté v bode sedem

5. Keď pochybujete, pýtajte sa

Je jednoduché sa domnievať. Ale ako sa hovorí. Jeden myslel a vymyslel fúrik ( aj ten musel potom tlačiť ). Každý jeden s kým sa rozprávate je kompletne nová osobnosť, preto si nemyslite, že to čo použijete na osobu X, bude automaticky fungovať aj pri osobe Y.
Zabudnite na všetky domnienky, ktoré ste si vyformovali od druhých a začnite každý jeden rozhovor úplne na novo. Keď ste na pochybách pýtajte sa podrobnosti. Získajte si všetky možné potrebné fakty, predtým ako urobíte nejaké závery. Dobrým zvykom býva pýtať sa takzvané objasňujúce otázky. Vždy keď dotyčný skončí s rozprávaním, spätnou väzbou sa dozviete či ste zistili to čo ste mali.

6. Opakovanie

Opakovanie je správanie, pri ktorom jedna osoba kopíruje druhú, obvykle v nejakom spoločenskom prepojení. To môže zahŕňať mimiku, gestá, tempo, reč tela, napínanie svalov, vyjadrovanie, tón, pohyb očí, dýchanie, prízvuk, prístup, výber slov, metafor a iných aspektov komunikácie.
Napodobňovanie je viac ako stratégia napomáhajúca v komunikácií. Skôr je to kľúč k dobrej komunikácií. Pokúšať sa napodobňovať niekoho na sto percent však môže vyznieť trápne. Preto sa nespoliehajte výhradne iba na tento spôsob a samozrejme všetko s mierou.

7. K získaniu správnych odpovedí sa pýtajte správne otázky

Každá konverzácia sa skladá z otázok a odpovedí. Stať sa dobrým v komunikácií vyžaduje vedieť, ktoré otázky sú správne aby ste mohli pokračovať v komunikácií správnym smerom. Smer rozhovoru a typ odpovedí, ktoré dostávate je založený na kvalite vašich otázok.

Existujte niekoľko typov otázok:
Prvé sú tzv. otváracie otázky. Pýtate sa ich keď chcete niečo otvorenie zdieľať s druhou osobou. Napríklad: Čo sa stalo? Ako bolo na schôdzke?
Druhé sú tzv. prieskumné otázky. Tieto detailnejšie odkrývajú o čom je daná téma. Napríklad: Čo si tým myslel? Prečo si nešťastný? Čo ti spravil?
Tretie sú tzv. uzatvárajúce otázky. Pýtate sa ich keď chcete dostať rýchlu odpoveď v štýle ÁNO / NIE . Používaním týchto troch metód si vytvoríte skvelé komunikačné návyky, ktoré vám pomôžu rýchlo postupovať v konverzácií.

8. Pripojte úprimnosť

Napokon je to všetko aj tak o úprimnosti. Pokiaľ komunikujete len s tými najlepšími úmyslami poznať druhú osobu lepšie, tak nič nemôže dopadnúť zle. Keď sa rozprávam s druhými ľuďmi tak sa nechávam niesť svojimi najlepšími možnými úmyslami a ostatné techniky rozprávania sú až druhoradé. Osobne to považujem za najefektívnejší spôsob. Preto stačí ak sa necháte viesť svojim srdcom a ostatné pôjde samo.


Ako bude reklama vypadať?
-
Chcete tu reklamu len za 150 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup