Na to, aby mohla menšia, či väčšia firma bez problémov fungovať, musí mať okrem viacero iných náležitostí, zabezpečené aj optimálne internetové pripojenie. Napriek tomu, že toto všeobecne platné vyjadrenie pozná každý, nie každý mu aj dostatočne rozumie. Preto ak patríte k tým menej rozhľadeným v tomto smere, nasledujúce riadky vám pomôžu sa lepšie zorientovať v danej problematike.

Každý živnostník, firma alebo veľký podnik, ak to myslí s podnikaním vážne, potrebuje internetové pripojenie, ktoré by adekvátne spĺňalo potreby naň kladené. Preto je už pri začiatkoch podnikania potrebné zohľadňovať aj túto skutočnosť a nezaoberať sa ňou až dodatočne, na poslednú chvíľu spôsobom, však niečo už vyberieme, ponúk je na súčasnom trhu viac než dosť. Z istého uhla pohľadu na tom nevidíme nič, čo by sa dalo kritizovať, ale to platí skutočne iba pre tých živnostníkov a malé firmy.

V takých situáciách príde objednaný technik lokálneho poskytovateľa signálu na miesto určenia a či sa jedná o pevné, alebo mobilné pripojenie behom krátkej doby nainštaluje príslušné nevyhnutné zariadenie a nastaví tie koncové v podobe stolového počítača, notebooku alebo tabletu.

A tak posielanie mailov v ktorých bude umiestnená správa, občas textový dokument, prípadne nejaká fotografia prebehne bez akýchkoľvek ťažkostí. Čo na tom, že sused od vedľa to isté pošle za pár sekúnd skôr.

Zásah do čierneho je prizvať si naslovovzatého odborníka

Lenže, čo ak človek uvažuje o firme s niekoľkými zamestnancami a prenajatými priestormi? Tam už treba prizvať zodpovedného odborníka, ktorý dokáže navrhnúť internetové pripojenie takpovediac priamo na mieru.

To znamená, že predloží koncept riešenia v ktorom bude zakomponovaná lokalita, umiestnenie priestorov firmy, počet zamestnancov, charakter podnikania a bezpečnostné požiadavky. Podľa toho sa vyberie poskytovateľ internetového pripojenia tak aby to nebolo poddimenzované a jednak zbytočne predimenzované.

Základným parametrom internetového pripojenia je bezpochyby rýchlosť prenášaných dát, či už smerom k užívateľovi, alebo naopak. Firemný internet by mal byť v tomto vyvážený, a teda objem stiahnutých dát za jednu sekundu by mal korešpondovať s objemom dát poslaných, čo nie je samozrejmosťou pri domácich pripojeniach kedy užívateľ často zohľadňuje iba tú jednu cestu a to smerom ku nemu.

Čo sa týka agregácie, čiže zdieľania avizovanej prenosovej rýchlosti, tak tá nemusí byť z princípu na škodu, ak poskytovateľ internetového signálu ponúka naozaj vysokú prenosovú rýchlosť.

Bezpečnosť súkromných a firemných dát na prvom mieste

Ono rýchlosť internetu pre firmy zvádzame preto ako prvú vec, lebo tá zohráva podstatnú úlohu komfortnosti, teda bezproblémového využívania internetu. Už niekoľko zamestnancov súčasne využívajúcich jedno a to isté pripojenie môže skomplikovať plynulý. Stačí aby každý z nich využíval náročnejšie aplikácie, pravidelne sťahoval, či posielal kvantum dát, prípadne telefonoval cez internet tzv. VoIP. Od toho sa ďalej odvíja, aký server bude firma používať, či svoj vlastný fyzický, či svoj ale vzdialený, alebo bude pracovať s takzvaným cloudom.

S tým súvisí aj otázka bezpečnosti, čo by mal erudovaný odborník vysvetliť záujemcovi o internetové pripojenie. Seriózny, etablovaný poskytovateľ internetového signálu by mal totiž svojmu zákazníkovi dôkladne zabezpečiť ochranu jeho súkromných, či firemných údajov, nastaviť teda firemnú sieť podľa posledných bezpečnostných opatrení a byť mu k dispozícii v prípade mimoriadnej situácie.

Kombinácia optického a wifi internetu je to pravé

Užívateľ musí mať úplne jasné ak sa prihodí niečo neočakávané, musí byť zabezpečený po všetkých stránkach, nielen čo sa týka prelomenia hesla k dôležitým firemným a osobným dátam. A teda musí byť k dispozícii takzvaná sekundárna linka na ktorú sa celý systém prepne pri napríklad technickom probléme.

Udrie blesk, dôjde k prepätiu siete, vyskratovaniu dôležitých častí a nešťastie je na svete. Preto je vhodná kombinácia hneď niekoľkých typov internetových pripojení. V dnešnej dobe žiadny problém. Optický internet skombinovaný napríklad s modernou wifinkou systému LTE.

Optika ako taká je hromadne zavádzaná aj v mestských aglomeráciách, stačí si iba pozisťovať dostupnosť a podľa toho tiež upraviť konečné rozhodnutie. No a LTE nemôže nikoho sklamať. Či bežného zákazníka alebo aj toho náročnejšieho a dokonca aj firmu. LTE internet pre firmu má niekoľko výhod.

Nie je náchylný na zmenu počasia, rýchlo sa inštaluje prijímač na strechu, nie je teda potreba zásadných stavebných riešení v interiéri a nastavenie vykonajú za pár minút vyškolení technici, ktorí nastavia aj koncové zariadenie. V prípade, že nastane sťahovanie, nie je žiadny problém presťahovať aj celý LTE systém a znovu ho nainštalovať a dostať do prevádzky.

Takže asi toto by si mal každý záujemca o firemný internet uvedomiť pred tým, než sa rozhodne pre nejaké riešenie. No a my sme radi, že týmto článkom niekomu, kto o našu radu stál, pomohli.