Pojem „konečný užívateľ výhod“ je pomerne nový, mali by ho však poznať všetci podnikatelia. Kto to je, prečo je jeho registrácia potrebná a ako ho zaregistrovať do obchodného registra?

Na zabránenie nelegálnych praktík v spoločnostiach sa jednotlivé štáty, ale aj samotná Európska Únia, snaží podnikať kroky, ktoré by čo najlepšie takýmto praktikám zabránili. Pranie špinavých peňazí a iné nezákonné praktiky sú, bohužiaľ, stále pomerne aktuálnou témou a veľa zákonov a nariadení, ktoré boli proti týmto praktikám zamerané, neplnilo svoj účel. Tak začiatok roka 2018 došlo k zavedeniu registrácie konečného užívateľa výhod, ktorá je povinná takmer pre všetky firmy. Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu alebo každá fyzická osoba, v prospech ktorej jednotlivé subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod. Koniec-koncov sú tak konečným užívateľom výhod najčastejšie spoločníci, akcionári a niekedy aj štatutári. Myslieť teda treba na to, že pre firmy je povinná registrácia konečného užívateľa výhod do ORSR.

Komplikovaný proces?

Mnohé firmy o povinnosti registrácie konečného užívateľa výhod do ORSR ani nevedia, respektíve si nie sú isté, či táto povinnosť platí aj pre nich. Každý podnikateľ by si však mal na registráciu konečného užívateľa výhod dávať pozor, za nesplnenie tejto povinnosti hrozia nemalé pokuty. Naštudovať si tému konečný užívateľ výhod obchodný register je pomerne komplikované a zdĺhavé, pri registrácií konečného užívateľa výhod tak odporúčame využiť služby firiem, ktoré registráciu vybavia za vás. Napríklad, eTuls. Pri využití služby registrácie konečného užívateľa výhod získate profesionálne poradenstvo, vypracovanie potrebnej dokumentácie a samotnú registráciu konečného užívateľa výhod. Vy tak nemusíte vôbec nič riešiť a študovať. Jednoduché a výhodné!