E-learning je u nás stále relatívne novinkou, prináša však so sebou mnoho výhod, ktoré prispievajú k efektívnejšiemu vzdelávaniu. Poďme sa na ne pozrieť.

Elektronika dnes hýbe svetom, a tak nepochybne zasahuje aj do vzdelávania. Kým v minulosti bolo vzdelávanie jedna veľká knižnica a hodiny strávené na rôznych prednáškach, uvažovaním o problémoch, ktoré nám nemal kto vysvetliť, dnes je to prechádzka ružovou záhradou. Online vzdelávanie rozdelilo ľudí na dve skupiny – tú, ktorá s ním súhlasí a podporuje túto myšlienku a druhú, ktorá by sa najradšej vrátila ku knihám. Keď sa nato však pozrieme objektívne, elektronické vzdelávanie nám určite prináša viac výhod ako nevýhod. Ak teda v najbližšej dobe plánujete nejaký e-learning, alebo vzdelávanie zamestnancov, mali by ste poznať jeho výhody.

Výhod je skutočne veľa

Čo je to vlastne e-learning? Jednoducho, je to forma dištančného vzdelávania. Dištančné vzdelávanie je tu už dlho, ale až elektronická forma dištančného vzdelávania odhalí jeho skutočné výhody. Kým bez elektronickej podpory bolo dištančné vzdelávanie tou ťažšou cestou, ktorou sa študent mohol vydať, dnes je to oveľa jednoduchšie. Poďme sa na výhody e-learningu pozrieť postupne. V prvom rade sú to nízke náklady. E-learning umožňuje študentom s individuálnym plánom študovať doma, a tak ušetria peniaze za cestovanie, prenájom miestnosti a mnoho iných výdavkov. Taktiež ušetrí peniaze, ktoré by inak museli ísť na ďalších ľudí, lektorov. Druhou nepochybne veľkou výhodou je vyššia efektivita učenia, vďaka zapájaniu viacerých zmyslov a názorným ukážkam je zapamätávanie obsahu prednášky oveľa jednoduchšie, v porovnaní s neelektronickým vzdelávaním. Nasleduje podpora sebadisciplíny a motivácie, univerzálnosť, flexibilita, štandardizácia vedomostí… Výhod elektronického vzdelávania je skutočne mnoho. E-learning je symbolom modernej doby, preto sa k vyššie spomínaným výhodám pridáva aj výhoda v podobe moderného mena.