nakupUrčite ste si všimli množstvo reklám, v ktorých je opísaný tovar alebo služba čo najkrajšie a najemotívnejšie za účelom čo najväčšieho predaja. Nie je tomu náhodou. Tovar alebo službu nestačí iba nakúpiť alebo vyrobiť. Aby ste na svojich výrobkoch a službách zarobili, musíte ich vedieť predať. Zarobíte až vtedy, keď ich predáte čo najväčšiemu počtu ľudí. Aby bol výsledný efekt čo najlepší, je nesmierne dôležité sústrediť sa na dokonalosť predaja. Aby ste vedeli čo najlepšie predávať, musíte sa zamyslieť čo ľudí vedie k míňaniu peňazí a prečo pravé u vás.

Ľudia nakupujú z rôznych dôvodov: Pre osobné potešenie, prestíž, obdarovanie inej osoby, ukazovanie sa, pre pocit dôležitosti a iné. Je ich mnoho.

Nejde im ani tak o vlastnenie vecí alebo majetku, ale skôr o to, čo im kupovaný tovar alebo služba poskytne.

Preto je veľmi dôležité zdôrazňovať pri predaji vecí alebo služieb skôr výsledný efekt, ktorý im daná vec alebo služba poskytnú. Takýto opis v nich vyvoláva emócie, na základe ktorých si vybavia skôr pôžitok z vecí, ktoré chcú alebo chcú z nich zažiť opakovaný pôžitok. Preto keď tovar alebo službu predávate, opíšte hlavne pocit, ktorý spôsobí klientovi nie ani tak opis produktu samotného. Samotná služba či produkt nevyvoláva až taký pocit u klienta alebo kupujúceho, ako keď opíšete pocit alebo zážitok, ktorý získava kúpou. Kúpi ju mnohokrát ľahšie a s väčšou túžbou, ako keď je len opísaná, prípadne len tak napísaná na web stránke a podobne.

Ak váš obchod neprosperuje, skúste zmeniť taktiku z prezentovania tovaru na taktiku prezentovania pocitu, ktorý produkt alebo služba poskytujú. Vytvoríte tak v človeku emóciu a na základe nej ľudia míňajú svoje peniaze ľahšie.

A keď ľudia budú kupovať viacej, budú mať z toho dobrý pocit aj vy, aj vaša peňaženka.

Poznámka na záver:

Kupujúci možno o tom ani nevedia, ale kupujú si hlavne emócie.

 


Ako bude reklama vypadať?
-
Chcete tu reklamu len za 150 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup