Vedeli ste, že polovodiče nachádzajú uplatnenie v našom každodennom živote? Súčasnosť bez týchto
zariadení by možno vyzerala úplne inak, ako ju poznáme. Oboznámte sa s hlavnými funkciami a využitím polovodičov.

Čo znamená pojem polovodič?

Polovodiče sú zariadenia vyrobené z materiálu, ktorý je špecifický unikátnymi vlastnosťami. V závislosti od nastavených podmienok polovodiče vedú, alebo nevedú elektrický prúd. Zatiaľ čo vodič prepúšťa elektrický prúd ľahko, z pojmu polovodič môžeme usúdiť, že prúd až tak dobre viesť nebude. Medzi jeden z najdôležitejších polovodičov patrí prvok kremík. Polovodiče sa vo všeobecnosti dajú považovať za základ modernej elektroniky. Ktoré odvetvia sa najviac spoliehajú na polovodiče?

Výpočtová technika a telekomunikácie

Aby chod akéhokoľvek typu počítača fungoval bezproblémovo, je nevyhnutná prítomnosť polovodičov. Bežné polovodiče pre počítače sú mikroprocesory, pamäťové a grafické procesory. V telekomunikáciách ostáva funkcia týchto zariadení v podstate nezmenená – riadia správny chod strojov.

Ich konštrukcia sa však líši podľa toho, kde sú umiestnené. Smartfóny majú polovodičové čipy, ovplyvňujúce chod displeja, navigáciu, batériu, príjem 4G a mnohé ďalšie. Vedeli ste, že polovodiče zohrávajú úlohu dokonca ja pri fotografovaní smartfónom?

Polovodiče v domácich spotrebičoch

Multifunkčnosť, ktorou polovodiče disponujú, je v domácnosti nenahraditeľná. Riadenie teploty, automatických funkcií, či časovačov, uľahčujú každodenné návyky obyvateľov domu. Túto inteligentnú technológiu môžeme nájsť napríklad v:

  • Chladničkách
  • Práčkach
  • Mikrovlnných rúrach
  • Klimatizáciách

S rýchlym navyšovaním počtu nových moderných technológií sa zvyšujú aj požiadavky na polovodiče – z tohto dôvodu sa neustále vyvíjajú, aby pohotovo reagovali na rastúce štandardy dnešnej doby. Máte záujem o zaobstaranie polovodičov? Zamerajte sa na kvalitné produkty na tme.eu, kde okrem polovodičov nájdete aj cez 500 000 ďalších zariadení.

Kde sa ešte využívajú polovodiče?

Ak rozumiete princípu polovodičov, určite vás neprekvapí ich využitie v rôznych sférach života. Patrí sem napríklad:

  • Doprava – autá, vlaky, autobusy, lietadlá, GPS do vozidiel a iné
  • Zdravotníctvo – pokročilé monitory, kardiostimulátory
  • Bankovníctvo – vkladanie karty do bankomatu, digitálne účtovníctvo, bankové systémy
  • Ochrana – napríklad bezpečnostné kamery

Manufaktúra – výroba v podniku a jeho prevádzka