Ak ste si niekedy čítali knihy o personálnom rozvoji a mysleli si, že nasledovaním spomínaných krokov autora začne všetko do seba  zapadať, tak ste na veľkom omyle. Je to jednoducho z toho dôvodu, že títo ľudia netušia ako žijete. Dané systémy pre nich síce fungovať môžu, no pre nás bohužiaľ častokrát nie. Treba si jednoducho uvedomiť, že každý sme iný. Keď dôjde k riadeniu času, produktivite a organizácií, naše osobnosti a zvyklosti hrajú významnú úlohu v tom, čo je pre nás prirodzené. Poznáme štyri druhy produktívnych osobností a ja vám ich dnes predstavím. Robím to preto, aby ste si vedeli vytvoriť systém, ktorý bude pre vás ten najvhodnejší. Čím viac o sebe totiž viete, tým ľahšie pre vás bude si ho vytvoriť.

 

Fantazijný

Jedná sa o vizuálneho mysliteľa. Väčšina týchto ľudí býva veľmi kreatívna. Ak sa radíte medzi fantazijný typ, excelujete v riešení zaujímavých problémov s unikátnymi riešeniami. Fantazijné osobnosti zväčša dopadajú ďaleko od tradičnej abecednej schémy spoločnosti. Jednoducho musia mať všetky časti práce rozložené pred sebou. Ak niečo nie je v ich zornom poli, akoby to ani neexistovalo. Takže, keď si budete tvoriť vaše okolie, myslite  na to, že si musíte spraviť miesto pre všetky vaše terajšie projekty. Potrebujete ich mať totiž na očiach.

Analytický

Tento typ je riadený ambíciami a logikou. Väčšinou ich stretnete v zasadacej miestnosti alebo na inej pozícii predstavujúcej moc. Ak ste analytikom, máte schopnosť rýchlo spájať rôzne situácie do dlhodobých výstupov a potrebné informácie potrebujete na ruke takmer okamžite. Môže sa vám pozdávať, že to vedie k usporiadaniu podľa abecedy, avšak nie je to presne tak. Analitické typy dokážu dobre narábať s elektronickými systémami, ktoré dokážu sprístupniť nevyhnutné údaje a zložky za pomoci pár úderov do klávesnice.

Environmentálny

Zatiaľ čo sa fantazijné typy zameriavajú na vnútro a analytické hľadia priamo do budúcnosti, environmentálne sa zaujímajú na ľudí okolo seba. Cítia sa pohodlne, dobre a šťastne. Jedná sa o typy, za ktorými sa vždy chodí, keď potrebujete pomoc, poradiť, alebo sa vyplakať. Ako už vyplýva z pomenovania, pre tieto typy je veľmi dôležité okolie. Sterilné kancelárie a prísne systémy pre nich jednoducho nie sú vhodné. Majú tendenciu ponechávať veci neurčité, pretože niekto by ich v nejakej situácii mohol potrebovať.

Štrukturálny

Jedná sa o posledný typ osobnosti a väčšinou sú to tí, ktorí píšu knihy, a ktorých rady sa snažíme uplatniť v realite. Spoločnosť prichádza prirodzene k štrukturálnym typom. Všetko má svoje miesto a všetko sa deje podľa rozvrhu. Jednoducho nerozumejú problémom, ktoré majú ich kolegovia. Ich systémy sú zväčša komplexné a môžu sa zopnúť v prípade nárastu práce. Ak pochybujete, tak ste štrukturálny typ. Skúste sa tak na chvíľu zamyslieť nad cestami, ako zlomiť váš systém. Ktoré scenáre by spôsobili problémy? Existujú nejaké zmeny, ktoré môžete spraviť, aby ste sa vyhli spomínaným problémom?

Teraz, keď poznáte základné črty, môžete si vytvoriť systém, ktorý bude podporovať vašu osobnosť, namiesto toho, aby ste s ňou súperili. V prípade, že sa váš život dostane do nejakej krízy, návrat do starých koľají pre vás bude oveľa jednoduchší.

 


Ako bude reklama vypadať?
-
Chcete tu reklamu len za 150 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup