Pracovným pohovorom si zrejme prešla väčšina z nás. Mnoho uchádzačov o prácu sa však tak moc sústredí na svoje odpovede, že úplne zabudnú na veľmi dôležitú vec. Ste tam tiež na kladenie otázok! Kladenie správnych otázok je na pohovore dôležité z dvoch dôvodov:

 1. Správne položené otázky potvrdia vašu kvalifikáciu na požadovanú pozíciu.
 2. Na pohovore máte rovnaké právo klásť otázky ako zamestnávateľ. Je to príležitosť zistiť, či je v organizácii všetko v poriadku a  naozaj chcete v nej pracovať.

Kladením správnych otázok chceme dosiahnuť najmä 3 následovné ciele:

 1. Uistiť sa, že pracovník, ktorý vedie pohovor nemá voči vám nijaké výhrady,
 2. Prejaviť vás záujem o pracovné miesto,
 3. Zistiť, či dané pracovné miesto a firma je pre vás to pravé.

Existuje nespočetné množstvo otázok, ktoré môžete klásť počas pohovoru, ale ak zostanete sústredení na tieto tri ciele, bude zisťovanie informácii pre vás ľahšie.

Odporúčam pripraviť si vopred tri až päť otázok pre každý pohovor a skutočne sa aj opýtať aspoň tri z nich. (Je lepšie mať pripravených otázok viac, pre prípad, žeby niektoré otázky boli vopred zodpovedané počas pohovoru.)

Tu je niekoľko otázok, ktoré odporúčam spýtať sa počas pracovného pohovoru. Príjemne prekvapiť personalistu alebo vedenie firmy trefne a priamo položenou otázkou môže byť totiž práve ten malý detail, ktorý vás odlíši od konkurencie.

 1. Aké schopnosti a skúsenosti by mal mať ideálny kandidát? Toto je skvelá otvorená otázka, ktorá donúti vyložiť zamestnávateľa karty na stôl a uviesť, čo presne firma hľadá. Ak zamestnávateľ spomenie niečo, čo ste zatiaľ zo svojích schopností či skúseností nespomenuli, teraz je vhodný čas.
 2. Aký je najväčší problém, ktorému čelia vaši zamestnanci a akým spôsobom by som mohol pomôcť vyriešiť tento problém? Táto otázka nielen ukazuje záujem uchádzača podielať sa na riešení problémov firmy, ale donúti tiež zamestnávateľa predstaviť mu detaily o pracovnej pozícii.
 3. Čo si na svojej práci najviac užívate? Otázka smeruje priamo na zamestnanca, vedúceho pohovor a umožňuje vytvoriť s ním/ňou osobnejší vzťah, kde druhá strana zdiela svoje pocity zo svojej práce. Odpoveď vám dá tiež jedinečnú možnosť nahliadnuť do spoločnosti o niečo viac a zistiť ako je to so spokojnosťou zamestnancov. Ak odmieta odpovedať alebo odpovedá vyhýbavo je to pre uchádzača veľké znamenie, že vo firme niečo nemusí byť v poriadku.
 4. Čo predstavuje úspech na tejto pozícii a vo firme? Touto otázkou prejavíte záujem byť úspešný a odpoveď ukáže vám obom, akými cestami je možné dosiahnuť vytíčené cieľe. Zároveň má uchádzač príležitosť zistiť, či je schopný všetkého, čo sa po ňom bude požadovať.
 5. Máte pochybnosti ohľadom mojich schopností? Milujem túto otázku, pretože je zdravo drzá a prudká. Taktiež ukazuje uchádzačove sebavedomie ohľadom vlastných schopností a zručností.
 6. Podporujete u uchádzačov pokračujúce vzdelávanie a profesionálny tréning? Toto je skvelo položená otázka, pretože ukazuje váš záujem o zlepšovanie svojho vzdelania a kvalifikácie pre dobro firmy.
 7. Môžete mi povedať niečo viac o tíme, s ktorým budem pracovať? Všimnite si, ako je otázka položená. Predpokladá, že dostanete túto prácu. Odpoveď vám taktiež povie viac o ľuďoch, s ktorými budete v každodennom kontakte, preto počúvajte veľmi pozorne.
 8. Čo mi môžete povedať o vašich nových produktoch alebo plánoch rastu? Táto otázka by mala byť upravená pre vaše konkrétne potreby. Urobte si svoju domácu úlohu preskúmaním webových stránok potenciálneho zamestnávateľa a všímajte si každú zmienku o nových produktoch, službách alebo postupoch vo firme. Preukazuje to vás záujem o firmu. Odpoveď vám dá dobrú predstavu o tom, kam spoločnosť smeruje a aké sú jej cieľe.
 9. Kto bol predtým na tejto pozícii? Táto zdanlivo jednoduchá otázka vám povie, či bola táto osoba povýšená, vyhodená alebo odišiel/odišla do dôchodku. Odpoveď dá možnosť zistiť, či je možnosť kariérneho postupu z uvedenej pozície, či sú zamestnanci spokojní, či vládne vo firme zmätok a zároveň či sú ostatní zamestnanci vo vašom veku.
 10. Aký je ďalší krok? Toto je zásadná otázka, ktorú by ste sa rozhodne mali opýtať. Preukazuje váš záujem o pozíciu a vyzýva odpovedajúceho prezradiť, koľko ďalších uchádzačov je v hre.

…S trochou šťastia odpoveď bude : Nie je žiadny ďalší krok, ste prijatý!

Zdroj : Forbes a Flickr


Ako bude reklama vypadať?
-
Chcete tu reklamu len za 150 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup