Záujmom každého podnikateľského subjektu je zviditeľniť svoje aktivity. Úspech však nepríde hneď. Stojí za tým niekoľko mesiacov driny, sebaobetovania a neustáleho vzdelávania sa.

Ak chcete uspieť v tak veľkej konkurencii, nespoliehajte sa len na printovú reklamu v novinách a čoraz viac využívanú internetovú reklamu, ale zúčastňujte sa akcií, kde prídete do priameho kontaktu s potencionálnymi klientmi.

Výstavný stánok

Výstavy a rôzne eventy bývajú organizované v priestoroch na to určených, zväčša vo veľkých halách. Každý záujemca o takéto akcie si však bude musieť doniesť výstavný stánok. Ten je však najprv potrebné dať si vyrobiť. Výstavný stánok využijete nielen na výstavy, ale aj na kongresy a rôzne tematické eventy. Spratný výstavný stánok môžete kedykoľvek zložiť a preniesť na požadované miesto bez toho, aby to bolo náročné. Dôležité je dať si vyrobiť dobrý grafický dizajn výstavného stánku. Práve dizajn, resp. grafika rozhoduje, či sa pri vás klienti zastavia.

Lightbox

Okrem výstavných stánkov sa odporúčame brávať si so sebou prezentaťné steny. Ak vás klasické prezentačné steny neoslovili, vyskúšajte lightbox. Jedná sa o podsvietený textilný rám, na ktorom vynikne každý detail grafiky, ktorú ste si vybrali. Konštrukcia lightboxov je potiahnutý kvalitným textilným materiálom, ktorý je odolný. V cene lightboxov máte zahrnutú aj potlač textilu.

Nechajte vyniknúť potlač na textilnom ráme a a uprednostňujte podsvietené reklamné predmety, medzi ktoré patrí aj lightbox.

Odporúčame vám ho brávať vždy konferencie. Ak chcete zviditeľniť svoje podnikateľské aktivity, neodmietajte účasť na výstavách, konferenciách a eventoch. Uvidíte, že


Ako bude reklama vypadať?
-
Chcete tu reklamu len za 150 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup