Vozový park prepravných spoločností je obvykle pestrý. Inak tomu nie je ani v prípade Elumatrans. No aj napriek tomu existuje viacero typov nákladných vozidiel a kamiónov, ktoré sa na cestách stretávajú s rôznymi obmedzeniami a zákazmi. Ak budete v blízkej budúcnosti potrebovať využiť tieto služby, mali by ste poznať a vedieť, ktoré typy nákladných vozidiel a kamiónov sú vám plne k dispozícii.

Typy nákladných vozidiel

Prepravné spoločnosti, ktoré ponúkajú medzinárodnú prepravu by mali mať v prvom rade dobre vybavený  vozový park, ktorý je pripravený prakticky na všetko. Obvykle je tvorený nasledujúcimi typmi vozidiel:

  • dodávky s nosnosťou do 3,5 t (25 m³ – 50 m³);
  • dodávky s prívesmi do 6 t (40 m³ – 60 m³);
  • sólo vozidlá s nosnosťou 8 t (27 m³ – 35 m³);
  • Kamión, ťahač s návesom s dĺžkou 13,6 m 24 t (80 m³ – 100 m³, svetlá výška 2,5m – 3m);
  • 13-14 metrové súpravy, tandem 24 t (60 – 90 m³ a 120 m³ mega súprava, výška 2,5m – 3m);
  • vozidlá na prepravu tovaru so špecifikáciou ADR, nadrozmerného nákladu, prepravu chladeného a mrazeného tovaru.

Týmito vozidlami disponuje veľká časť prepravných spoločností vrátane Elumatrans, vďaka čomu môžete vaše zásielky  rôznych rozmerov a hmotností efektívne doručiť v rámci celého územia.

Obmedzenia pre nákladné vozidlá

Obmedzenie jazdy niektorých druhov vozidiel upravuje na Slovensku zákon č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke §39. V zákone sa uvádza nasledovné:

Na diaľnici, na rýchlostnej ceste a na ceste I. triedy je zakázaná jazda motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7 500 kg a motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg s prípojným vozidlom, a to  v prvý deň pracovného pokoja a v sobotu, ak táto nasleduje po pracovnom dni v období od 1. júla do 31. augusta v čase od 07.00 do 19.00 hodín a v nedeľu a v posledný deň pracovného pokoja v čase od 00.00 do 22.00 hodín. Ak ide o jeden deň pracovného pokoja, ktorý nasleduje po pracovnom dni, zákaz jazdy podľa odseku 1 platí v tento deň v čase od 00.00 do 22.00 hodín.

V iných štátoch sa samozrejme obmedzenia môžu líšiť, v každom prípade si treba dať predovšetkým pozor na dni pracovného pokoja.