Najímanie nových zamestancov je znak úspechu vašej firmy a mal by byť dôvod na oslavu. Biznis vzrástol a najatie novej pracovnej sily je nevyhnutný krok pre pokračovaniu rastu vašej spoločnosti.
Najatie nových zamestnancov môže byť skúsenosť, ktorá vám spôsobí starosti. Najmä, keď sa tým budete zaoberať popri plnení vašich pracovných povinností. Vyberať zle môže byť nákladné na čas aj peniaze a preto je rozumné byť obozretný pred uskotočnením nejakých záverov. Nasledujúcich zopár rád by vám malo pomôcť ak uvažujete o prijatí nových zamestnancov.


1. Vytvorte presný popis práce

Predtým ako prijmete nových zamestnancov je dôležité presne definovať aká bude náplň ich práce. Ako by ste vedeli koho máte hladať keby nemáte jasnú predstavu koho potrebujete? Rozhodnite, ktoré úlohy môžu byť vykonávané jedine vami , a ktoré delegujete na vašich nových zamestnancov. Úlohy, ktoré chcete delegovať si zoraďte podľa stupňa dôležitosti a oboznámte nimi vašich budúcich zamestnancov priamo pri vedení pohovoru.

2. Rozhodnite sa aký druh manažéra budete

Premyslite si ako budete ovplyvňovať vašich nových zamestnacov. Či budete manažér puntičkár, alebo dáte vašim zamestnancom voľný priestor. Ak je to to druhé, budete vyžadovať niekoho samostatného a tvorivého, kto nepočúva len rady nadriadených. Váš nový zamestnanec by mal byť niekto, kto bude plne kompatibilný s vaším manažérskym štýlom.

3. Vytvorte tréningový program

Vytvorte nejaký manuál, poprípade si vyčleňte určité množstvo z vašeho času, ktorý strávite so svojimi novými zamestnancami sledovaním poprípade zaúčaním ako sa kto učí novému zamestnaniu. Skvelá cesta pre vás ako zamestnávateľa, potvrdiť si vaše očakávania od zamestncov.

4. Vytvorte rebríček výkonnosti

Je dobré mať plán, v ktorom bude uverejňovaná popri funkčnom zaradení aj informácia o výkonnosti vašich zamestnancov. Je to veľmi praktické či už pre zamestnávateľa alebo zamestnanca. Môžete motivovať zamestnancov odmeňovaním po dosiahnutí napríklad prvých troch priečok vo vašom rebríčku za určité časové obdobie. A zamestnanci budú zasa motivovaný tým že nechcú byť na spodných priečkach rebríčka z dôvodu ich celkovej reputácie medzi zamestnancami vo firme.

5. Uistite sa či poskytujete adekvátne životné poistenie

Opýtajte sa vašej poisťovne aké sú vaše povinnosti pri prijímaní vašich nových zamestnancov. Pretože chyba pri plnení týchto požiadaviek môže pokojne pochovať vašu firmu.
Nakoniec vám len popriať veľa štastia pri prijímaní vašich nových zamestnancov.


Ako bude reklama vypadať?
-
Chcete tu reklamu len za 150 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup