Predstavte si, že ste dnes v dobrej nálade. Niečo vás teší a chcete sa o svoje šťastie s niekým podeliť. Čo však spraviť v prípade, keď dotyčný len znudene načúva, zatiaľ čo vy ste doslova unesení svojim príbehom? Ešte horšie je, keď vás začne presviedčať, že to ani zďaleka nie taká skvelá správa a začne chrliť samé negatíva. Vaša nálada sa razom otočí o 180° a z nadšenia sa stáva sklamanie. Zdá sa vám to povedomé? Toto je totižto typické správanie kritických ľudí. Kritici vedia spôsobiť znechutenie. Nezáleží na tom, čo poviete, vždy si nájdu niečo, čím vás dokážu vykoľajiť. Dokonca si možno ani neviete spomenúť kedy vám vyslovili nejaký kompliment alebo podporu. Vedia sa zamerať na čo i len najmenšie problémy, ktoré sa vyskytnú. Ak to nestačí, prejdú na prejednávanie všetkých možných zlých vecí, ktoré môžu nastať. Kritizujúci ľudia sú citovo lakomí, pretože sa usilujú hľadať chyby, ktoré neexistujú. Zdá sa, že majú automatický filter, ktorý blokuje čokoľvek dobré, čo pred nimi stojí. Namiesto pochvaly dokážu len kritizovať.

Kritizujúci ľudia prirodzene nie sú osoby, s ktorými by sme radi trávili čas.  Kým sa im ale snažíte stratiť z cesty, narazíte na nich v práci či v škole. Tu je mojich 8 rád ako vychádzať s takýmito ľuďmi.

1. Neberte si to osobne

Kritizovanie väčšinou prezrádza o kritikoch oveľa viac ako o vás. Reagujú na podnety, pre ich pohľady na svet. Môžete si myslieť, že kritici sa zameriavajú iba na vás, ale oni tak reagujú na každého v okolí. Zistiť sa to dá jednoduchým spôsobom. Porozmýšľajte o spoločných priateľoch s kritickou osobou. Ak je to možné pokúste sa ich identifikovať v rovnakom postavení ako ste vy, pre lepšie porovnanie. Následne, keď budete spolu, skúste sledovať ako na nich reaguje kritizujúca osoba. Ako sa kritizujúca osoba správa? Používa rovnakú schému na kritizovanie? Zameriava sa na negatívne veci? Vychádza stále z kritiky? Je veľká šanca, že áno bude odpoveď na väčšinu otázok. Keď som si naposledy zobral k srdcu kritickú pripomienku od známej osoby, rozmýšľal som nad tým, prečo bola  mierená práve na mňa. Avšak po následnom pozorovaní, som zistil, že sa tak správa aj k ostatným. Rovnaká kritika, rovnaké pripomienky, aj keď ja osobne som na nich nič zlé nevidel. V tom som si uvedomil, že to vôbec nebolo o mne ale o jej vnútornom presvedčení. Bolo to veľmi oslobodzujúce zistenie, pretože od toho momentu som od daného kritika nebral už nič viac osobne.

2. Porozumenie skutočnej správy

Niekedy mi pripadá, že u kritikov dochádza len k nedorozumeniam. Môžu vám len poskytovať radu, ktorá sa stáva zle vysvetlenou, z dôsledku nedostatku taktu. A to niekedy vyústi do veľkého nedorozumenia. Stávajú sa tak označovaní za debilov, aj keď sa nimi nesnažia byť. Ľudia sa však nanešťastie radšej zvyknú zameriavať na to, ako je komunikácia vedená, ako na to o čom sa komunikuje. Dôraz by sa nemal klásť na spôsob podania, ale na správu. Často sme to my, kto si vysvetľuje poznámky negatívne. Kritickým ľuďom môže chýbať takt, ale to je spôsobené tým, že im chýba obava zo správania sa voči iným. Môže vám to pripadať zvláštne, ale často krát sú len bezradní. Najhorší spôsob ako naložiť so svojou energiou, je brať všetky ich pripomienky negatívne, aj keď tak nie sú myslené. V tomto prípade je dôležité prefiltrovať ich slová a dostať sa do hĺbky správy, ktorú vám chcú podať. Treba preskočiť „ako“ a zamerať sa na „čo“. Dosiahnete tak prístup k spätnej väzbe, ktorá vedie k zlepšeniu. Za prvé ste tak o krok bližšie k zlepšeniu žitia tým, že sa už nebudete reaktívne správať. Za druhé, tak máte lepšie zázemie na pochopenie spätnej väzby. Spomínané kroky môžu byť konštruktívne využité na ceste v seba-zlepšovaní. Tí čo prijímajú pripomienky len v negatívnom svetle sa tak samozrejme vystavujú nepotrebnému nešťastiu. Moja osobná skúsenosť spočíva v tom, že sa snažím byť viac vnímavý voči tomu o čom sa komunikuje, ako na slová, ktoré sú hovorené. Schopnosť preniknúť cez slová je podstatná pre tvorbu silných vzťahov.

3. Berte ich, ako zdroj úprimnosti

Úprimnosť nemožno nikdy podceňovať. Berte ich kritiku ako zdroj hodnovernosti. Aspoň budete vedieť na čom ste. Radšej by som bol s drsne úprimnou osobou, ako s niekým, kto je očividne príjemný, ale falošný. Niektorí ľudia predstierajú príjemnosť a podporu, zatiaľ čo v skutočnosti sa len snažia utajiť svoje pochybnosti. Mám priateľov, ktorí sa z počiatku javili priam až prehnane úprimní, no neskôr som odhalil ich pravú tvár, pretože sú hodnoverní a pravdiví vo svojich slovách.

4. Založte svoje nepohodlie do vnútra

Tak ako kritizovanie odráža niečo z ich vnútornej štruktúry, rovnako tak odráža aj z našej, a to hlavne, keď nás obťažuje. Vždy, keď cítim nepohodlie z daných pripomienok, snažím sa pozerať skrz a pochopiť, prečo to tak cítim. Jedna z možností môjho nepohodlia môže byť fakt, že sa narušilo moje vnútorné presvedčenie. Ďalší krok je už len na mne, zistiť o čo ide. Je to zhodné so všetkým, čomu v živote čelíme. Zdroje nepohodlia, by mali byť chápané ako príležitosti k rastu. Strach, neistota a nepokoj slúžia ako odrazové mostíky. Spýtajte sa sami seba, prečo vás daná poznámka znepokojuje? Prečo ste nešťastní z toho čo vám povedali? Prečo vás to tak trápi? Stále sa pýtajte, až kým nenarazíte na príčinu. Prvý rad otázok bude zameraný na vonkajší svet. Avšak, keď budete pokračovať v otázkach premiestnite sa z vonkajšieho sveta do samého seba. To značí, že nepokoj nepochádza z inej osoby, ale je to skutočne niečo vo vás. Mohlo by to byť vaše určité presvedčenie alebo situácia z minulosti. Záverečná otázka by mala byť tá, ktorá vám pomôže dosiahnuť záver o vašom nepokoji a pomôže vám priamo reagovať na vaše situácie, bez očakávania, že to zmení niekto iný.

5. Nepýtajte sa ich na názor, keď ho nedokážete zniesť

Ak nedokážete prijať názor kritizujúcej osoby, nepýtajte sa na jej názor. Kritizujúci ľudia sa zvyknú deliť o svoje názory aj bez toho, aby ich o ne niekto požiadal. Ubezpečte sa tak, že sa o názoroch nebudete zmieňovať. Niektorí moji známi sa stále sťažujú, ako im kritickí ľudia neustále podrývajú náladu. Z nejakého dôvodu sa, ale stále nechávajú vystavovať kritike, aj keď ju nedokážu zniesť. Svojím spôsobom to asi funguje podvedome, jednoducho preto, lebo je veľmi ťažké dostať podporu od kritizujúceho jedinca. Avšak, prirodzená reakcia kritizujúceho je kritizovať a nie chváliť. Ak v komunikácii s nimi očakávate nejakú nádej alebo podporu, nedočkáte sa. Jednoducho s tým skoncujte. Sledovali ste ich kritiku v minulosti, takže by vás nemalo prekvapiť, keď v tom budú pokračovať aj naďalej. Albert Einstein by vám povedal, že vykonávať danú činnosť dookola a očakávať rozdielny výsledok je definícia bláznovstva a má pravdu. Ak sa budete vystavovať stále tej istej situácii, jediný koho môžete viniť ste vy sami.

6. Ignorujte ich Pripomienky

Môžete ich zastaviť vo vyjadrovaní, ak ich budete jednoducho ignorovať. Tak ako kritizujúce osoby potrebujú prevziať zodpovednosť za ich pripomienky, tak aj my musíme prevziať zodpovednosť za zachytávanie negativity. Nemôžeme zmeniť to, ako sa ľudia v našom okolí vyjadrujú alebo správajú, ale môžeme zmeniť to, ako sa správame my. Vždy máme na výber. Ak nechceme prijať negatívnosť, tak ju neprijímajme. Nie je naša, pokiaľ si ju nepripúšťame.

7. Preukážte im láskavosť

Tento fakt môže byť obrovský skok vpred. Pravdepodobne rozmýšľate nad tým, prečo by som im mal prejaviť láskavosť, keď mi spôsobujú také muky? Problém je v tom, že kritizujúci postrádajú láskavosť, a preto tak aj vystupujú. Správajte sa k nim láskavo. Dajte im kompliment, ukážte im úsmev a pozdravte ich. Pomôžte im v oblastiach, v ktorých viete, že môžu mať prospech z vašej pomoci. Spoznajte ich osobne. Neposudzujte efektívnosť vášho konania z ich počiatočných reakcií. Môžu byť nepriateľské, ale to preto, že kritizujúci nie sú na také správanie totižto zvyknutí. Jednoducho pokračujte s vašou láskavosťou a čoskoro budú taktiež reagovať pozitívne. Efekt nemusí byť okamžitý a môže sa zdať malým pokrokom, v ich živote je to však veľká zmena. Časom tak váš spoločný vzťah môže nadobudnúť úplne iné rozmery. Neodporúčam reagovať kritizujúcim ľudom kritikou, pretože vysaje obe strany. Kritizujúca osoba má prirodzene postavenú bariéru a je pripravená verbálne útočiť, keď to bude potrebné. Pokúšať sa útočiť na takú osobu, spôsobí škody na oboch frontoch a nalomí váš doterajší vzťah.

8. Vyhýbajte sa im

Ak všetko zlyhá, jednoducho sa im vyhýbajte. Obmedzujte medzi sebou kontakt, limit konverzácií, poprípade obmedzujte čas spoločne strávený alebo ich kompletne odrežte od svojho života. Ak ste aj v rovnakom tíme alebo na rovnakom pracovisku, nemôžete spolu pracovať 24/7. Pri spoločných situáciách sa snažte využiť vyššie uvedených 7 rád. Niekedy sa môže jednoducho stať, že ste si navzájom nezhodný ako priatelia a obaja ste na tom lepšie, keď ste mimo seba. Ak vám vzťah s danou osobou spôsobuje muky, spravte tak obom službu a rozdeľte sa.


Ako bude reklama vypadať?
-
Chcete tu reklamu len za 150 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup