1. Trvajte na odpúšťaní

Odpúšťanie nie je vždy jednoduché. Niekedy je bolestivejšie viac ako samotná rana, odpustiť tomu, kto nám utrpenie spôsobil. Koniec koncov, bez odpúšťania neexistuje mier. – Marianne Williamson

Odpúšťanie možno nie je jednoduché, ale určite vás spraví lepšou osobou. Akonáhle raz niekomu odpustíte, uvidíte, aké bremeno vám opadne z pliec. Odpustiť neznamená vrátiť sa späť do starých koľají, ale dáva znamenie, že ste sa posunuli vpred v pozitívnom zmysle – a to nie je nikdy zlé.

2. Trvajte na tom, aby ste videli pohár poloplný

Zbavte sa negatívneho vnímania. Pozitívne zmýšľanie je veľmi mocná vec. Čím pozitívnejšie budete premýšľať, tým budete vo vašom živote svedkami pozitívnejších udalostí. Vyhýbajte sa negatívnym myšlienkam a rovnako aj negatívnym ľuďom.  Každá situácia má aj svoje svetlé stránky a sústrediť sa práve na tie vie byť veľmi nápomocné.

3. Trvajte na tom, byť sám sebou

Krása začína v momente, keď sa rozhodnete veriť v samého seba. – Coco Chanel

Nezáleží na tom, čo vám povedia ostatní ľudia, vždy by ste mali byť sám sebou. Počas našich životov sa budú ľudia pokúšať ovplyvňovať naše zmýšľanie, alebo nás nútiť robiť veci, v ktoré neveríme, a práve toto je ten čas, kedy by sme mali byť sami sebou. Robte rozhodnutia sám za seba a nikdy nespochybňujte kto ste.

4. Trvajte na tom, byť okolo ľudí, ktorí vás robia lepšou a šťastnejšou osobou

Zbavte sa ľudí, ktorí vás ťahajú nadol. Obklopte sa tými, ktorým na vás záleží presne tak ako vám na nich. Nebuďte iba niekoho záložný plán. Vylúčiť niektorých ľudí zo svojho života môže byť ťažké, ale je to nutné. Obklopiť sa ľuďmi, ktorí vás robia šťastným, prináša iba výhody.

5. Trvajte na učení sa z vlastných chýb

Neklaďte chyby na vašu hlavu, ich váha vás zbytočne zatlačí k zemi. Namiesto toho ich dajte pod vaše nohy, ako platformu pre lepší výhľad na nové príležitosti.

Nezáleží na tom, čo vám druhí povedia, v živote budete robiť chyby. Život je sám o sebe nekončiaci proces učenia. Niektorí vám vaše chyby dajú pocítiť a budú si vás za ne doberať. Nedovoľte ale, aby vám stáli v ceste učenia sa z nich. Skúste ich plne akceptovať a zamyslieť sa nad tým, čo nevyšlo. Poznanie so sebou prináša veľkú silu.

6. Trvajte na tom, v čo veríte.

Naša morálka je pevnou súčasťou toho, kto naozaj sme a je dôležité postaviť sa za to, v čo veríme. Nezáleží na tom, čo druhí povedia, stojte si pevne za svojim názorom.

7. Trvajte na tom, aby ste minulosť nechali minulosťou

Prestať myslieť na to, čo bolo, môže byť niekedy ťažké, ale má to veľký vplyv na vašu budúcnosť. Sústreďte sa na to, čo je tu a teraz. Minulosť z vás možno spravila toho, kto ste dnes, ale budúcnosť má silu vás spraviť tým, kým chcete byť.

8. Trvajte na úprimnosti

Byť úprimný nemusí byť vždy jednoduché, ale určite je to vždy to najlepšie riešenie. Úprimnosť prináša lepší pocit zo samého seba. Spraví vás lepšou osobou. Klamstvá väčšinou vyplávajú aj tak na povrch.

9. Trvajte na nájdení si času pre seba

Sme tak zviazaní rušným životom okolo nás, že si nenachádzame čas na seba samých. Nezáleží na tom, ako toho máte veľa, vyhraďte si nejaký čas iba pre seba. Zaslúžite si to.

foto: flickr.com


Ako bude reklama vypadať?
-
Chcete tu reklamu len za 150 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup