Ako ste si mohli všimnúť na tomto webe je prvoradý rozvoj osobnosti. Viete vôbec, čo to vlastne znamená?

Pravdepodobne sa všetci zhodneme nad tým, že ako ľudia sme každý iná osobnosť. Ako sa však môžeme stať lepšími? Ako to zariadiť?

Ak smiem, rád by sa s vami podelil o môj názor na tému personálny rozvoj.

Rozvoj osobnosti pre mňa predovšetkým znamená:

 • ako ľudia sa stávame silnejší a odolnejší
 • stávame sa flexibilnejší v zaobchádzaní s ťažkosťami v našom živote
 • stávame sa stále viac nezávislejšími od druhých
 • stávame sa otvorenejšími
 • učíme sa novým veciam, zlepšujeme naše schopnosti a osvojujeme si nové zručnosti.
 • učíme sa prekonávať rôzne problémy a krízové situácie
 • spoznávame samých seba
 • stávame sa produktívnejší a učíme sa šikovnejšie používať naše silné stránky

Čo poviete? celkom dlhý list. Musíme však toto všetko ovládať, keď sa chceme ako osobnosť posunúť ďalej? Pre niekoho to môže byť celkom problematické. Čo myslíte?

Dobré je, že v tomto článku môžete postupovať úplne malými krokmi. Nemusíte sa hneď naraz zaoberať so všetkými témami, ktoré tu preberiem. Osobne sa týmito krokmi zaoberám každý deň už od svojich osemnástich rokov a ešte som neprišiel na koniec. V podstate koniec v personálnom rozvoji neexistuje. Je to cesta bez konkrétnych cieľov. Je to však viac ako cesta po ktorej kráčate. Cesta, o ktorej píšem je napínavá, pretože ponúka veľa na objavovanie a robí náš život zaujímavejším, zmysluplnejším a plnohodnotnejším.

„Malé kroky“ sú naozaj tie čarovné slovíčka. Váš rozvoj sa nedá vôbec nejako urýchliť. Preto je dôležité sa uvoľniť a pomaly prechádzať jednotlivými bodmi a nenaložiť si hneď priveľa na plecia.

Poďme si teraz postupne prejsť celý zoznam

 

Ako ľudia sa stávame silnejší a odolnejší

Rozvoj osobnosti znamená, že ako človek sa stávate silnejší a odolnejší. To znamená, že sa učíme jednoduchšie vysporiadať s ťažkosťami, rozrušeniami, nespravodlivosťou, sklamaním alebo zraneniami, alebo sa prinajmenšom naučíte získať späť stratený balans.

Niektorí ľudia majú túto schopnosť už od narodenia. To ako dobre sa dokážeme vysporiadať s rôznymi ťažkosťami, je podmienené aj našou genetikou. Títo odolní ľudia sú schopní jednať v stresových situáciách pokojne a negatívne impulzy neprežívajú až tak strašne.

Iní ľudia sú na druhej strane zreteľne citlivejší a berú si veci oveľa viac k srdcu. Našťastie byť silnejším a odolnejším sa dá naučiť. Rôzne uvoľňovacie cvičenia, denná psychohygiena alebo cvičenia zamerané na pozornosť. To je len pár možností, ktoré nám môžu pomôcť v lepšom zaobchádzaní s negatívnymi vplyvmi a stať sa silnejšou a odolnejšou osobnosťou.

Stávame sa flexibilnejší v zaobchádzaní s ťažkosťami v našom živote

Možno poznáte známy citát Abrahama Maslowa:

Kto má v ruke kladivo, pre toho vyzerá všetko ako klinec.

Ten, kto má kladivo zvláda bezproblémov vyriešiť celú radu remeselníckych problémov. Stať sa plnohodnotným remeselníkom si tiež vyžaduje vlastniť šrobovák, kliešte, pílu a rôzne iné náradie.

V bežnom živote je to rovnaké. Čím väčší a flexibilnejší je náš arzenál náradia, stratégie a schopností, tým skôr sme pripravení vysporiadať sa s problémami v živote.

Veľa ľudí má bohužiaľ len jednu alebo možno dve stratégie, ktoré používajú, aby sa vysporiadali s frustráciou, preťažením, nechuťou a sklamaním.

Typické stratégie sú:

 • omámiť sa,  pozeraním televízie, jedením, alkoholom, tabletkami, hraním počítačových hier alebo bezcieľnym surfovaním po internete
 • vybiť si zlosť na druhých alebo na svet celkovo a nechám svoj hnev pocítiť aj ostatných
 • predstavovať si niečo iné, aby ste sa zbavili reality, ktorú máte stále pred očami

Všetky tieto stratégie sú ľudské, ale fungujú skôr na potlačenie nepríjemných pocitov. Týmito stratégiami sa ich kompletne nezbavíte.

Lepšie stratégie, ktoré vám môžu zbaviť sa ťažkostí, môžu byť napríklad: Venovanie sa nejakému športu, jóga, písanie denníka alebo rozprávanie sa s priateľmi.

Ale aj tu platí: Kto stále nosí vo vrecku náradie, raz narazí na situáciu, kedy mu nepomôže. Preto je veľmi dôležitá flexibilita. Čím flexibilnejší sa stanete v riešení problémov, tým budete mať väčšiu pravdepodobnosť, že sa jednoducho vysporiadate skoro so všetkými problémami v živote.

Stávame sa stále viac nezávislejšími od druhých

My ľudia sme spoločenské tvory. Skutočne iba minimum z nás by mohlo plnohodnotne existovať bez spoločnosti iných osôb. V kontakte s druhými osobami sa nám dostáva podpora, spolupatričnosť, istota, spoločnosť a zábava.

Samozrejme, toto všetko má aj svoju opačnú stránku. Niekedy sa môže stať, že budeme s druhými manipulovať, emocionálne vydierať alebo ich kompletne zahatíme našim rozvojom.

K personálnemu rozvoju preto patrí aj zdravá nezávislosť.

Dôležitými témami sú tu:

 • vedieť si stanoviť hranice
 • naučiť sa povedať nie
 • zreteľne komunikovať
 • spoznávať, prejavovať a vnímať vlastné pocity
 • spoznávať či vám niekto silu dodáva alebo uberá

Všetky tieto schopnosti vám pomôžu stať sa nezávislejším a voľnejším.

Náš život totiž priamo alebo nepriamo ovplyvňujú ľudia, s ktorými sa dennodenne dostávame do kontaktu. Preto je dobré vedieť, ktorí ľudia na nás vplývajú pozitívne, a ktorí na druhej strane negatívne. Niekedy to môže znamenať obmedziť alebo dokonca prerušiť kontakt s niektorými priateľmi a začať si hľadať nových, ktorí na nás budú mať lepší vplyv a podporia nás na ceste životom.

Stávame sa otvorenejšími

Jedným z cieľov rozvoja osobnosti je stať sa ako človek otvorenejším. Otvoreným pre nové myšlienky a nápady. Otvoreným pre vlastné pocity. Otvoreným pre druhých ľudí.

Pretože, keď sa budeme chrániť voči vonkajším vplyvom života, môže sa stať, že sa dobrovoľne pripravíme o veci ako: Nadšenie, radosť zo života, vášeň a zábava.

Aby sme si mohli tieto veci skutočne uži, musíme byť otvorení.

A to, že budeme otvorenejší nám uľahčuje stať sa silnejšími a odolnejšími v živote. Keď budeme otvorení novým veciam, musíme samozrejme rátať aj so sklamaním. To sú veci, na ktoré musí byť človek pripravený a vedieť sa s nimi vysporiadať. Čím silnejší a odolnejší budete, tým viac si môžete dovoliť byť otvorenejší.

Otvorenosť je kľúč k plnohodnotnému, zaujímavému a záživnému životu. Preto pracovať na vlastnej otvorenosti, je naozaj dobre investovaný čas.

Učíme sa novým veciam. Zlepšujeme naše schopnosti a osvojujeme si nadobudnuté zručnosti.

Personálny rozvoj znamená rast osobnosti. A rásť môže iba ten, kto neustále rozširuje svoje hranice poznania.

Konkrétne to znamená:

 • nadobúdanie nových skúseností
 • učiť sa novým schopnostiam
 • vylepšovať doterajšie schopnosti
 • prekonávanie situácií, ktorých zvládnutie bolo doteraz nemožné
 • vedieť si poradiť s našimi problémami

V tomto smere sa pekne vyjadril vo svojej knihe aj Anthony Robbins

Ak si stanovíme cieľ, potom už nejde tak o cieľ ako o to, že sme sa stali človekom, ktorý môže tieto ciele dosiahnuť.

Personálny rozvoj preto znamená aj stať sa človekom, ktorý môže dosiahnuť viac. Samozrejme, ak chce. Nie preto, že by sme boli zlý alebo falošný. Ale preto, lebo je to lepšia cesta, keď dokážeme rásť vďaka tomu, že dosahujeme to, čo sme si naplánovali.

Niektorí sa usilujú o pohodlný život, iní sa usilujú o rozptýlenie a zábavu, no a iní sa usilujú o peniaze a moc.

Prečo sa tiež nikto neusiluje o to, naučiť sa rásť a stať sa človekom, ktorý by mohol byť.

Prekonávať krízy a riešiť problémy

Tento bod je pre mnohých ľudí vstup do prekrásneho sveta, ktorý osobný rozvoj ponúka.

Ak sa v našom živote vyskytne nejaká kríza alebo bolestivý moment, máme dve možnosti:

Hľadať problémy v druhých

 • zmeniť vonkajšie nepríjemnosti
 • bojovať alebo zmierniť symptómy problémov
 • zmeniť okolie
 • snažiť sa zmeniť príčiny nepríjemností

Predpokladajme, že niekto sa cíti v práci preťažený a má neustále bolesti brucha. Ak mu to dáme za vinu, môže sa stať, že dá výpoveď  alebo sa na vás ohradí, že je naňho vyvinutý veľký tlak a začne brať tabletky alebo piť alkohol. Toľko k hľadaniu problémov u druhých.

Čo takto začať u seba

 • zmeňte samého seba
 • učte sa lepšie jednať pod tlakom
 • učte sa novým lepším zvykom
 • zaceľujte a liečte staré rany

Samozrejme, každý problém sa nemusí dať vyriešiť z vnútra. Niekedy je skutočne ľahšie meniť okolie. Ale prinajmenšom je to značne lepšie. Ak začnete sami od seba, ľahšie sa dostanete k cieľu.

Spoznávame samých seba

Kto začne rozvíjať svoju osobnosť, ten je nútený poznať lepšie sám seba. Samospoznávanie je vlastne náš cieľ. Je to vedľajší produkt personálneho rastu.

Spoznávať sám seba a rozumieť si znamená:

 • viete sa postarať sám o seba( vlastnosti)
 • poznáte vaše potreby k tomu, aby ste sa mohli cítiť spokojní a byť šťastní ( potreby)
 • poznáte svoje silné stránky
 • poznáte svoje hranice
 • ste si vedomý vášho správania
 • poznáte svoje zraniteľné miesta

Poznať lepšie sám seba prináša celý rad výhod. Sebapoznávanie ide ruke v ruke so sebaakceptovaním. Sebaspoznávanie je zároveň cieľ a aj výsledok personálneho rozvoja.

Stávame sa produktívnejší a učíme sa šikovnejšie používať naše silné stránky

Väčšina ľudí si vôbec neuvedomuje, čo všetko by mohli dokázať, keby premohli strach a vedeli lepšie narábať so svojou silou. Samozrejme, každý nemôže v živote dosiahnuť všetko. Toto by bolo prinajmenšom nereálne. Väčšina ľudí by však mohla dosiahnuť oveľa viac, keby si bola vedomá svojich silných stránok

Avšak nestačí len spoznať svoju silu. Musíte byť v stave vedieť ju využiť. Musíte si byť vedomí typických ľudských chýb a učiť sa z nich.

A toto všetko si vyžaduje:

 • schopnosť stanoviť si ciele a snažiť sa ich sebavedomo dosahovať
 • schopnosť sebamotivácie
 • schopnosť sebaprekonávania
 • schopnosť sebaorganizácie
 • byť odolný voči frustrácií, tiež schopnosť prekonať ju
 • vedieť, ako nepríjemnosti vznikajú

Ak dosiahneme niečo, čo sme si zaumienili, v tom prípade sa väčšiny z nás zmocní skvelý pocit zadosťučinenia. Zabehli sme maratón. Stali sme sa správnym mužom alebo ženou. Našli sme si prácu, ktorá nám lepšie sadne.

Baženie po úspechu alebo osobnom raste, je pre veľa ľudí vstup do kolobehu, ktorý sa volá rozvoj osobnosti. Pretože keď začneme ako ľudia rásť a zlepšovať sa, častokrát sa náš život urovná vo veľa veciach.

Ešte raz si to zhrňme

Rozvoj osobnosti znamená, že človek sa ako osobnosť stáva silnejší, odolnejší, otvorenejší, kompetentnejší, schopnejší, duševne zdravší a efektívnejší.

A ako vedľajší efekt:

 • stávame sa sebavedomejší a viacej si veríme
 • stávame sa odvážnejší
 • viac konáme ako rozprávame
 • viacej dosahujeme
 • oveľa skôr si nájdeme miesto v našom živote
 • žijeme oveľa šťastnejšie a plnohodnotnejšie

Takže teraz už poznáte smer, ktorým by ste sa mali pohybovať. Každý malý krok týmto smerom sa bude dať nazvať úspech a spraví vás v živote šťastnejšími!

 


Ako bude reklama vypadať?
-
Chcete tu reklamu len za 150 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup