V súčasnosti, z dôvodu rovnakého daňového zaťaženia pre fyzické aj právnické osoby, je určite viac výhodné podnikať prostredníctvom právnickej osoby.

Zriaďovacie náklady sú síce vyššie, ale na rozdiel od živnosti neručíte za záväzky celým svojím majetkom, a zároveň výhodou obchodnej spoločnosti je to, že ju môžete kedykoľvek predať, a to spravidla so ziskom.

Veľmi zaujímavé je offshore podnikanie. Je možné, že ste o ňom doposiaľ nepočuli, lebo je novinkou na trhu. Rovnako, ako je tablet novinkou medzi technikou. Toner novinkou nie je, ale je nevyhnutný do laserovej tlačiarne.

Založenie offshore spoločnosti je jednoduchý a veľmi rýchly proces. Hongkong a Kajmanské ostrovy patria medzi päť najväčších offshore centier na svete.

Popíšme si ale bližšie offshore spoločnosť. Ide o spoločnosť založenú v krajine, ktorá splnením určitých podmienok, alebo na základe špeciálneho zákona , nemusí zdaňovať svoje príjmy, ani predkladať daňové priznanie a audit, čo má z hľadiska výhod skutočne veľkú váhu.

Veľkou výhodou v začiatkoch podnikania v týchto spoločnostiach je aj to, že vlastník spoločnosti je v anonymite, daňové úspory, ochrana majetku pred nárokmi budúcich veriteľov a výhoda, že mnohé náklady sú považované za daňové náklady, aj keď sú to náklady vynaložené na získanie vlastných príjmov.

Takýmto krajinám sa hovorí aj daňové raje. Sú krajiny, kde počet založených spoločností presahuje počet domácich obyvateľov.

Krajiny, ako napríklad Cyprus alebo Maďarsko, zdaňujú offshore spoločnosti nízkou, nie však paušálnou daňou. Spoločnosť je štandardne vlastnená akcionármi a riadená jedným alebo viacerými riaditeľmi. Z dôvodu ochrany identity skutočných vlastníkov sa často používajú tzv. nominee riaditelia a akcionári. Pre kohokoľvek mimo firmu zostáva skutočný vlastník v utajení.

 


Ako bude reklama vypadať?
-
Chcete tu reklamu len za 150 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup
ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článokZaloženie spoločnosti
Ďalší článokZmeny v spoločnosti
Naše myšlienky rozhodujú o našom postoji, náš postoj rozhoduje o našich činoch a naše činy rozhodujú o našom živote!