Založenie s.r.o. vôbec nie je jednoduchý proces. Treba k nemu vybaviť niekoľko dôležitých dokumentov a navštíviť viacero úradov. Táto skutočnosť odrádza mnohých aj od začatia podnikania. Nemusí to ale vôbec tak byť. Dnes existuje na trhu niekoľko firiem, ktoré sa zaoberajú zakladaním firiem, ktoré následne predávajú. Tieto firmy nemajú žiadne záväzky ani pohľadávky, ich základné imanie je celé splatené, nemusíme sa teda báť vymáhania pohľadávok. Vznikajú výlučne za účelom následného predaja. Klient, ktorý si takúto firmu zakúpi, môže začať podnikať v priebehu niekoľkých dní, bez toho aby bol otrávený vybavovaním a návštevou viacerých úradov.

Radšej sa môže venovať dôležitejším činnostiam, ktoré mu napríklad pomôžu, aby bolo jeho podnikanie neskôr úspešné, nakoľko je v súčasnosti veľká konkurencia takmer vo všetkých oblastiach. Úspešnosť môže zabezpečiť aj vlastná doména.

Často sa ale stáva, že k firme počas jej fungovania dochádza k viacerým zmenám, ktoré treba zabezpečiť aj dokumentačne. Tento proces síce navonok môže vyzerať veľmi jednoducho, no často je zložitejší ako samotné založenie spoločnosti.

Aj v tejto oblasti však môžeme na pomoc využiť firmy, ktoré nám môžu pomôcť v nasledovných zmenách v  spoločnostiach:

 • zmena obchodného mena spoločnosti
 • zmena sídla spoločnosti
 • zvýšenie alebo zníženie základného imania
 • doplnenie alebo zrušenie predmetov podnikania
 • zmena spoločníka a prevod obchodného podielu
 • zmena konateľa alebo prokuristu spoločnosti
 • zmena obchodného podielu spoločnosti
 • zmena osobných údajov konateľa, spoločníka
 • zápis súčasne viacerých zmien v jednom návrhu
 • zápis zmeny v akciovej spoločnosti
 • zmena v komanditnej alebo verejnej obchodnej spoločnosti

     Využitím služieb niektorej z firiem môžu zmeny prebehnúť bez zbytočných stresov a veľmi rýchlo. Rovnako, ako stavba domu, keď zvolíme kvalitný projekt rodinného domu. Nezabudnime ani na to, že ku kolaudácii budeme potrebovať aj vhodné riešenie odpadov, napríklad žumpu.

 


Ako bude reklama vypadať?
-
Chcete tu reklamu len za 150 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup