Zamestnávatelia už dávno vedia, že sa oplatí pozrieť si Facebook profil svojich uchádzačov. Je to skvelý spôsob, ako si spraviť o človeku rýchly obraz. Také základné veci, ktoré sledujú sú nevhodné fotky, ohováranie svojho bývalého zamestnávateľa, klamstvá o vašej kvalifikácií, či dokonca vzťah k drogám a alkoholu. Existuje však ešte jeden dobrý dôvod, prečo si pozrieť Facebook stránku svojho kandidáta uchádzajúceho sa o prácu, ešte pred tým, ako si vás pozvú na pohovor: Mohla by to totiž byť prvá indícia k tomu, ako dobrý asi budete vo vašej práci. 

Na základe tohto prebehol dokonca aj výskum, v ktorom boli najatí personalisti, aby hodnotili stovky Facebook profilov potencionálnych zamestnancov. Hodnotiace kritérium bolo, ako veľmi vyzerajú byť títo ľudia zamestnania schopní.

Personalisti mali za úlohu sformulovať prvý dojem na základe prezretia Facebook profilov jednotlivých osôb. To znamenalo pozrieť sa na to, čo si nechal daný kandidát verejne prístupné, mohli to byť fotky, statusy, rozhovory s priateľmi, jednoducho všetko k čomu sa dostali. Potom každej osobe priradili patričné body za kvality, ktoré by mohli hovoriť o tom, že títo ľudia budú dobrí zamestnanci. Boli to veci ako stupeň emocionálnej stability, sebavedomie, otvorenosť, zvedavosť a prívetivosť. Inými slovami, zisťovali niečo ako, dokončuje úlohy, je sním zábava pracovať, je kreatívny v riešení problémov, je ochotný sa prispôsobiť, ak je to potrebné?

Po 6 mesiacoch prebehlo vyhodnotenie tohto výskumu a zistila sa veľmi silná závislosť medzi realitou, a tým čo personalisti predpovedali.

Aké sú také kľúčové prvky, ktoré personalisti hľadajú? Napríklad osoba, ktorá trpí výkyvmi nálad, je prehnane emocionálna vo svojom písaní, tak tá nebude určite atraktívnym kandidátom. Na druhej strane osoba, ktorá ma veľa priateľov, pridáva fotky (pozor na to aké fotky, pretože aj to zohráva veľmi dôležitú úlohu pri vytváraní si celkového obrazu o kandidátovi), vyjadruje sa na úrovni prislúchajúcej pozícií, na ktorú sa hlási a vystupuje prívetivo, bude ohodnotená ako otvorená a priateľská – čo sú určite lepšie predpoklady pre zamestnanie kandidáta.

Pri výskume sa taktiež zistilo, že veľké množstvo profilov je úplne zablokovaných, takže okrem základných informácií nevideli nič, čo je asi najlepší spôsob, ako si zabezpečiť svoje súkromie.

Aké z toho plynie ponaučenie? Jednoducho je treba si uvedomiť, že sociálne siete dávajú do rúk zamestnávateľom silnú zbraň, aby si o vás mohli spraviť obraz ešte pred tým, ako si vás vôbec pozvú na pohovor a využívajú ju čoraz častejšie.

Preto, ak sa už nejaký čas uchádzate o prácu a na váš životopis sa vám už dlhšiu dobu nik neozval, možno by bolo dobré skontrolovať si svoj profil na Facebooku.

zdroj: forbes

 


Ako bude reklama vypadať?
-
Chcete tu reklamu len za 150 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup