Ak vlastníte dom, byt či chatu, mali by ste vedieť, že jediným spôsobom, ako kompletne ochrániť váš majetok je poistenie. Vybrať si zo širokej ponuky poistení nemusí byť úplne jednoduché, pripravili sme preto vás užitočné rady a tipy.

Najmä v posledných rokoch patrí poistenie majetku k frekventovane vyhľadávaným typom poistenia. Ľudia už totiž pochopili ako dôležitá je ochrana majetku a zabezpečenie rodinného hniezda. V neposlednom rade sa na záujme Slovákov o kvalitné poistenie podpísal aj zvýšený počet rôznych živelných udalostí, ktoré sa, žiaľ, stávajú bežnou súčasťou aj našej klímy.

Ak rozmýšľate nad poistením domu či bytu, prípadne chaty, najskôr by ste si mali dobre rozmyslieť, čo si vlastne chcete dať poistiť. V prípade majetku si totiž môžete proti nešťastnej udalosti poistiť samostatne nehnuteľnosť a domácnosť – alebo oboje v rámci jednej poistnej zmluvy.

Medzi poistením majetku a domácnosti je rozdiel

Myslíte, že poistením nehnuteľnosti si chránite aj interiér a vybavenie domu či bytu? Sklameme vás. Ide totiž o dva rozdielne poistné produkty. Ako je jasné z názvu, poistenie nehnuteľnosti slúži na ochranu nehnuteľnosti – čiže samotnej budovy, jej stien a stavebných súčastí, vrátane stavebného materiálu. Poistenie sa nevzťahuje len na obývané priestory, no i na tie nebytové, ako aj na vedľajšie stavby – garáž, letnú kuchyňu či dielňu.

Druhou možnosťou ako si zabezpečiť majetok je poistenie domácnosti, čiže hnuteľného majetku. Predstavte si, že svoj dom obrátite hore nohami a zatrasiete ním. Všetko, čo z neho vypadne, poisťovňa vníma ako súčasť domácnosti. Patrí sem teda elektronika, nábytok, obrazy, starožitnosti, koberce, no dokonca aj oblečenie či záhradné náradie.

Treba si ale uvedomiť, že poistenie domácnosti vám nekryje poškodenie steny, technologické vybavenie a stavbu ako takú. Inak povedané, v prípade povodne na Slovensku vám poisťovňa uhradí iba škody spôsobené na zariadení domu, renováciu budovy a stavebného materiálu si budete musieť hradiť z vlastného vrecka.

Ktoré poistenie si vybrať?

Ako je vidieť, oba typy poistenia majetku majú svoj zmysel a opodstatnenie. Ako si teda medzi nimi vybrať? Ak ste si postavili dom alebo chatu v blízkosti rieky či bývate v oblasti, kde sú časté rôzne živelné pohromy, siahnite radšej po poistení nehnuteľnosti. Ak naopak bývate v lokalite, kde je vyššie riziko vlámania či lúpeže, lepšou voľbou bude zase poistenie domácnosti.

Odborníci sa ale zhodujú v tom, že dokonalú ochranu svojho majetku získate až vtedy, keď si poistíte nehnuteľnosť i domácnosť zároveň. Ak vám to financie nedovoľujú, poistíte to, čo má vysokú finančnú hodnotu a veľké riziko poškodenia či zničenia zároveň.

Od čoho bude závisieť cena za poistenie?

Najdôležitejším faktorom pri vypočítavaní poistného je výška dojednanej poistnej sumy. Čím viac poistných rizík vám poistná zmluva kryje, tým viac na poistnom zaplatíte. To platí rovnako pre poistenú nehnuteľnosť i domácnosť. Suma sa samozrejme zvýši aj v prípade rôznych pripoistení a doplnkových služieb.

O konečnej cene rozhoduje aj samotná lokalita, v ktorej máte majetok. Poisťovne totiž majú vlastné mapy rizikových oblastí, kde platí, že čím vyššie riziko prírodnej katastrofy, tým viac za poistné zaplatíte. S vyššou sumou treba počítať aj v prípade, že poisťujete stavbu na samote, ktorá nie je trvalo obývaná a je tak ľahším terčom pre zlodejov a vandalov.

Cena poistného okrem toho závisí aj od výšky spoluúčasti. Ide o sumu, ktorou ste ochotní sa podieľať na zodpovednosti za vzniknuté škody. Niektoré poisťovne ponúkajú zaujímavé zľavy a výhody pre klientov vtedy, ak majú domácnosť chránenú vyšším stupňom zabezpečenia.

Jedna zmluva – dve poistky

Ušetriť na poistení sa dá tak, že si poistíte nehnuteľnosť a domácnosť v rámci jednej poistnej zmluvy u jednej poisťovne. To dnes ponúka už bežne viacero poisťovní. Vybrať si môžete z desiatok poistných rizík a nakombinovať ich do komplexného balíka tak, aby vaša strecha nad hlavou bola chránená naozaj dôkladne.

Takúto možnosť ponúka napríklad aj ERGO poisťovňa, ktorá okrem pravidelných zliav na poistnom, klientom automaticky poisťuje vedľajšie stavby. Zároveň v cene základného balíka dokonca zabezpečuje aj asistenčné služby s finančným plnením až do výšky 1500 EUR.

Efektívna likvidácia poistnej udalosti cez online appku

Nespornou výhodou tohto poistenia je najmä transparentnosť pri likvidácii poistnej udalosti – stačí na to využiť online aplikáciu. Klient tak môže z pohodlia domova, bez toho, aby niekam chodil alebo čakal na telefonickej linke, sledovať priebeh likvidácie a zároveň aj vkladať fotodokumentáciu či iné potrebné dokumenty. Likvidácia – čiže vyplatenie poistnej sumy – zvyčajne prebehne rýchlo a efektívne.

Je len na vás, či sa rozhodnete poistiť celý majetok, alebo samostatne len nehnuteľnosť či domácnosť. V každom prípade nesiahnite hneď po prvej ponuke, produkty poisťovní si v predstihu dôkladne preštudujte a overte najlepšie aj osobne. Ochrana rodinného hniezda je predsa základ.