Dostať sa v podnikaní na vrchol a dosahovať maximálny možný zisk s minimálnymi nákladmi je asi snom každého jedného podnikateľa. Aby sa tento úspech ale neodzrkadlil na vašom podlomenom zdraví, musíte vedieť a poznať cesty, ktoré sa tým náročnejším úlohám vyhýbajú. Jednou z nich je aj offshore spoločnosť, tak sa poďte s nami pozrieť na to, ako môžete jej výhody využiť vo váš prospech.

Minimálne požiadavky na údržbu

Klasická spoločnosť, ktorú si plánujete založiť, alebo ste možno už tak aj urobili, podlieha zákonom a nariadeniam vlády v danej krajine. Ako iste všetci veľmi dobre viete, v našich podmienkach to nie je príliš ružové. Veď len korporátna daň je 21 %, čo je v porovnaní s inými krajinami obrovské zaťaženie. A to nie je samozrejme všetko.

Ak sa rozhodnete vo svojom podnikaní využiť výhody offshore spoločností, niektoré zo spomínaných obmedzení sa vás nebudú vôbec týkať, pretože budete podliehať pravidlám a normám úplne inej krajiny za hranicami, ktorá pre cudzincov poskytuje nižšie a niekedy takmer nulové daňové zaťaženie.

Okrem toho sú požiadavky na udržanie offshore spoločnosti v súlade s danými zákonmi konkrétnej krajiny často minimálne. Väčšina takýchto spoločností nie je povinná predkladať finančné správy  a hlásiť jednotlivé zmeny v registroch.

Finančná stabilita na trhu

Ďalšia z výhod spoločností, ktoré si môžete založiť v takzvanom daňovom raji. Dosiahnuť lepšiu finančnú stabilitu na trhu a vyšší výkon. Offshore jurisdikcie, teda právne systémy zahraničnej spoločnosti, poskytujú svojim klientom absolútnu mieru anonymity, čo znamená, že register týchto firiem nie je verejný.

Ide o organizácie obchodujúce v medzinárodnom rozsahu a odhaduje sa, že až 60% svetových peňazí je priamo alebo nepriamo riadených týmto spôsobom.

Ideálne podmienky pre podnikanie na Cypre

Vy si svoju offshore spoločnosť môžete samozrejme založiť tiež. Odporučili by sme vám využiť stále výhodný daňový systém offshore spoločností na Cypre. Táto krajina sa od roku 2004 stala členom EÚ, čo znamená, že sa musela v rámci niektorých pravidiel podriadiť tomuto jednotnému celku, no stále je to výhodná destinácia pre vaše podnikanie. V priebehu 5 pracovných dní vám s jej založením pomôžu tí najlepší profesionáli. Tak načo zbytočne čakať?