„Vodca je najlepší, keď ľudia sotva vedia, že existuje, keď je jeho práca hotová, ciele naplnené a ľudia vravia, že to zvládli sami.“ Lao Tzu

 

Vodcovstvo nezasahuje len do role manažéra alebo trénera. Schopnosť vystupovať ako vodca sa preukazuje po celý život a poukazuje na rozdiely skúseností z úspechov, jednoduchosťou, pocitu frustrácie a bezmocnosti. Mnohí z vás ste vodcovia a ani o tom neviete. Ak ste rodičom, ste aj vodcom. Ak ste manželia, rovnako ste vodcovia. Existujú tisíce kníh o vodcovstve. Firmy vynakladajú ročne milióny na tréning vedúcich tímov. V špecifických oblastiach sa tak vedenie môže javiť ako náročná úloha, založená na zručnostiach, no ako to býva v živote zvykom, kľúč ku všetkému je veľmi jednoduchý.

Zlaté pravidlá vodcovstva môžu byť vyjadrené mnohými spôsobmi a ja vám preto pár z nich  priblížim. Nejedná sa o žiaden špeciálny zoznam, skôr výber tých schopností, ktoré považujem za najdôležitejšie.

 

Byť dobrým vzorom

Veľký vodca ide príkladom. Nežiada nikoho iného spraviť to, čo by nebol pripravený spraviť sám. Odráža vzor správania, ktorý chce vidieť u ostatných. Jedná sa tak o schopnosti preberať riziko, aktivitu, sebareflexiu a v neposlednom rade úprimnosť.

Dokázať vcítiť sa

Dobrý vodca sa dokáže vžiť do situácie druhého. Ide o poznanie, že prijíma aj iné pohľady a má skutočnú vôľu k pochopeniu iného hľadiska. Práve toto delí dobrých vodcov od tých zlých.

Prispôsobovať sa

Väčšinou existuje viacero spôsobov ako dotiahnuť prácu do úspešného konca a dobrý vodca ich vie rozlíšiť. Berie tak na vedomie myšlienky druhých a následne tak mení svoje. Veľký vodca sa neustále učí od ľudí z okolia, prispôsobuje sa a je vždy je pripravený skúsiť niečo nové.

Prijímať rozdiely a protiklady

Každý je iný a dobrý vodca dokáže využívať rozmanitosť vo svoj prospech. Rozdielnosť a rozmanitosť vedie k inováciám. Zlý vodca sa snaží zaviesť jednotnosť, ale dobrý naopak podporuje nové druhy myslenia, originalitu a nové perspektívy.

Komunikovať

Vodca neočakáva, že mu budú čítať z mysle a uvedomuje si, že dobrá komunikácia je náročná. Vyžaduje si riadnu dávku trpezlivosti a starostlivosti. Musí tak vynakladať čas a energiu na nefalšovanú komunikáciu. Stretnutia a rozhovory sú tak vedené interaktívne, nejedná sa len o poučovanie druhej osoby. Dôležitá je otvorenosť a hľadenie pod povrch, čím sa dá úspešne dopracovať k skutočnej myšlienke.

Chváliť

Vždy, keď sa niečo podarí a dokonca aj, keď je nutnosť kritizovať, začne s určitým pozitívom, ktoré z danej situácie plynie. Dokáže sa vždy zamerať na úspechy, dobré kvality a veci, ktoré vychádzajú. Je pozitívne naladený a vie, že budúcnosť je svetlá.

Dôverovať ľuďom

Som si istý, že ste sa už stretli so šéfom, ktorý  vám doslova nazeral nad rameno, aby vedel, čo robíte. Dobrý šéf dôveruje a má jasno z hľadiska očakávania výsledkov od zamestnancov, a preto im prenecháva voľnosť, a keď je to nutné, podporuje ich a pomáha.

Splnomocňovať

Všetci potrebujeme mať pocit, že sme schopní robiť rozdiely a presne to dobrý vodca uznáva. Držať moc vo vlastných rukách nie je vôbec nutné. Jedná sa tak o splnomocnenie, na určité dané úlohy alebo oblasti, čím sa stimuluje individuálny rast a pridaná hodnota.

Nadľahčovať

Príliš sa niečoho držať a byť kvôli tomu neflexibilný, často vedie k zlyhaniu. Zlý vodca sa snaží ovládať úplne všetko, naopak dobrý, vie kedy konať a kedy nechať veciam voľný priebeh. Ako raz Lao Tzu povedal

„Riadenie veľkého národa, je ako varenie malej ryby. Príliš veľká starostlivosť všetko pokazí.“

 

Môžem uviesť ešte mnoho ďalších znakov. Ale medzi „zlaté pravidlá“ vodcovstva patria všetky hore uvedené vlastnosti a správania. Zjednocujú rôznorodosť zručností dobrých vodcov a formujú ich myslenie a činnosť. Vidíte to? Alebo, čo je najdôležitejšie, vedeli by ste ich premiestniť do vášho života?

 


Ako bude reklama vypadať?
-
Chcete tu reklamu len za 150 CZK?
Zobraziť formulár pre nákup